Categorie: Opleiden

Voor Esmee en Emmelotte is het nu al duidelijk: na de middelbare school gaan ze de opleiding autotechniek volgen

Ook dit jaar hebben veel Techport-bedrijven laten zien dat je met techniek en technologie een mooie carrière kan hebben. En en dat technisch talent niet is aangeboren, maar dat je interesse voor techniek kan ontwikkelen. 
 
Meisjes voorgezet onderwijs enthousiast maken voor techniek  
Het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT is al jaren laag. Slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Tijdens de Girls’ Day, powered by Nova Smart Girls, zagen honderd meisjes die in de 2e klas zitten van het voorgezet onderwijs uit de IJmond en Zuid-Kennemerland in de ochtend ‘the big picture’ bij mooie technische bedrijven door vrouwelijke rolmodellen.  
 
Worskhops volgen om techniek in de praktijk te ervaren  
‘s Middags volgden de leerlingen verschillende workshops. Deze werden verzorgd door de technische opleidingen van het NOVA Campus Beverwijk. Dit gebeurde onder leiding van de vrouwelijke technische studenten; de Nova Smart Girls. 

Tijdens de workshops spraken we een aantal studenten om te vragen wat waaraan ze meededen en wat ze ervan vonden. Leerling Oumaima van het Dali College was bezig met een workshop om een plastic buis te zagen en in de vorm van een letter S.

Bij dezelfde workshop hielp student Milou mee. Zij vertelt waarom zij vorig jaar is gestopt met de opleiding managementassistente en nu de mbo-opleiding elektricien volgt.

Emmelotte (12) en Esmee (14) volgden de workshop autotechniek. Zij weten nu al dat zij na de middelbare school de opleiding autotechniek op het Nova College in Beverwijk gaan volgen.

Docent Hestia geeft autotechniek. Ze ziet steeds vaker dat meisjes voor de opleiding autotechniek kiezen. En vindt dat meisjes speciale skills meenemen die heel goed van pas komen in de autobranche.

“EIGENTIJDS TECHNISCH ONDERWIJS DAT AANSLUIT OP WAT KINDEREN NODIG HEBBEN IN DE TOEKOMST”

Vijf jaar geleden merkten ze op het Kindcentrum De Sleutelbloem dat hun leerlingen vaak niet kiezen voor een technische opleiding op de middelbare school. Dat besef zorgde ervoor dat ze zich aansloten bij Techport en de samenwerking op te zoeken met het technisch vmbo. Inmiddels zet de huidige directeur, Melanie Clots, deze koers voort. En met succes. Door alle inspanningen zien we dat er nu elk jaar gemiddeld drie tot vier leerlingen doorstromen naar het technisch vmbo!”

Sport, Cultuur, Natuur èn Techniek  
Melanie: “Kindcentrum De Sleutelbloem biedt kinderen de gelegenheid om op verschillende manieren hun talenten te ontwikkelen. Niet ieder kind weet gelijk wat zijn of haar talenten zijn. Die moeten dat eerst ontdekken. Vandaar dat wij al in de kleuterklas beginnen met een breed programma.” Melanie vertelt verder: “In ons kindcentrum draait het om het anders organiseren van lesgeven. We werken in onderwijsteams en het onderwijs is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen waarbij we uitgaan van kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de leerlingen. We werken veel met vakdocenten en gecertificeerde trainers en bieden een breed programma van sport, cultuur-, natuur- èn techniekactiviteiten aan. 

Brede schoolactiviteiten 
Zowel onder- als na schooltijd is er een aanbod voor dans, theater, techniek & ICT, beeldende vorming, en sport. De kinderen volgen met veel plezier deze lessen en de lessen zijn een mooie aanvulling op de basisvaardigheden. Dat betekent dat op onze school de ochtenden grotendeels gericht zijn op de basisvaardigheden en dat er in de middag thematisch kan worden gewerkt onder leiding van een van de vakdocenten. De vakdocenten sluiten hun aanbod weer aan bij de thema’s die in de onderwijsteams worden behandeld.” 

Creativiteit en techniek samenbrengen 
Een van de vakdocenten is ontwikkelaar, kunstenaar en docent Jan van Kampen, die in drie sectoren actief is: kunst, software en educatie. Jan van Kampen: “Dat lijken drie gescheiden werelden, maar ik probeer die drie dingen samen te laten komen in alle opdrachten die ik aanneem. Zo ook bij de lessenserie die ik heb ontwikkeld bij De Sleutelbloem.” Jan van Kampen werd ongeveer een jaar geleden gevraagd om één dag in de week les te komen geven aan groep 4/5. “Aan mij de taak om ze ‘digitale vaardigheden’ aan te leren. De lessen die ik uiteindelijk heb ontwikkeld gaan over kunstmatige intelligentie. Het is zo leuk, dat ik besloten heb om het in m’n vaste aanbod mee te nemen naar andere scholen.”  

Naschoolse techniekactiviteiten 
Jan van Kampen verzorgt ook naschoolse lessen. Dan geeft hij lessen als “denken als een robot”, programmeren en bouwen met (technisch) Lego. In de leerjaren 1-2 ligt hierbij de focus vooral op ‘beginnend bouwen’, maar in de hogere leerjaren gaat het richting technisch lego. Deze lessen zijn creatief, maar de kinderen leren ook inzicht te ontwikkelen door te werken aan de hand van een bouwplan. 

Technisch lego
Op de Sleutelbloem staat techniek centraal bij de naschoolse lessen. Foto: Marcel Bloemzaad

Spelenderwijs kennismaken met de toekomst 
Directeur Melanie: “De leerlingen kunnen zich ook inschrijven voor de naschoolse activiteit ‘Robotlogica’, de voorloper van creatief hacken. Jan van Kampen geeft deze les ook. Met behulp van logica-spellen en robots, maken kinderen kennis met een vereenvoudigde vorm van kunstmatige intelligentie. Hier begint de nieuwsgierigheid naar creatief hacken en computertechniek! Op een speelse manier gaan de kinderen aan de slag en zullen zich verwonderen over wat er mogelijk is met robots. 

Lange adem 
Melanie: “Nieuwsgierigheid en verwondering kweken en een breed programma aanbieden waar techniek en technologie een belangrijke rol in speelt; dat is nodig om kinderen hun talenten te laten ontdekken, te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze kiezen voor een technische vervolgopleiding op de middelbare school. Dat vergt een lange adem met steeds opnieuw uitdagingen, maar we zien dat het loont. Dus gaan we ermee door!” 

Bedrijven gezocht voor Girls’ Day (11 april)

Zet je deuren open voor technische professionals van de toekomst!

Voor onze Techportscholen in de IJmond zijn wij op zoek naar bedrijven die op donderdag 11 april in de ochtend meisjes tussen de 10-15 jaar willen ontvangen voor een rondleiding of workshop, waarmee we ze inspireren een technische vervolgopleiding te volgen om uiteindelijk uit te groeien tot technische professionals.  

Wat is Girls’ Day?
Girls’ Day laat meisjes tussen de 10-15 jaar de wereld van bèta, techniek en IT ontdekken èn van dichtbij beleven. Tijdens deze dag openen door heel Nederland bèta-, technische, IT-opleidingen en -bedrijven hun deuren speciaal voor meisjes. 

Speciaal voor meisjes?!
Het aantal meisjes en vrouwen dat kiest voor een beroep in bèta, techniek en IT is al jaren te laag. Slechts 14 procent van de technische professionals in Nederland is vrouw. Op Girls’ Day laten we met vrouwelijke rolmodellen een breed beeld zien van de technische opleidingen en de verschillende technische beroepen. Ook helpen we hiermee meisjes hun zelfvertrouwen te versterken in exacte vakken.

Heb je interesse om mee te doen met jouw bedrijf? Stuur dan een mail naar danielle.vandermark@techport.nl

Tweede Hackathon Smart Maintenance: van uitvallen en herstellen naar voorkomen en voorspellen

Op 11 januari 2024 vond de tweede Hackathon Smart Maintenance plaats op de Nova Campus Beverwijk. Honderd bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs en eerste jaar mbo-techniek werken tijdens deze en andere Hackathons Smart Maintenance aan slimme oplossingen voor real-life vraagstukken op het gebied van onderhoud. Zoals:
Hoe verkorten we de rijen bij blik inleverpunten in de supermarkt? Hoe kun je de levensduur van windmolens verlengen van 25 naar 40 jaar? Wat zijn de oplossingen voor een constante lipbalsemproductie?

De hackatons zijn een samenwerking tussen Techportscholen Vellesan College, SKILLS vmbo en Jac. P. Thijsse College, vakdocenten van FIX Maakonderwijs, Techportbedrijven Facta en Tata Steel Nederland, Stichting MyTec Bedrijven, het bedrijf Equans Nederland , Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP), en techniekdocenten van de opleiding Nova College MyTec.

Inspiratiesessie Stage Carrousel zet zich in voor jong technisch talent!

Op 21 september 2023 vond de Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo IJmond plaats, gehost door Microtechniek in Velsen Noord. De sessie bracht vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, mbo, bedrijfsleven en FME samen om te discussiëren over en geïnspireerd te raken door het initiatief van ProYoung.

Waarom de Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo ProYoung?

Het belangrijkste doel van deze inspiratiesessie was om extra (onderwijs)partners binnen Noord-Holland aan te trekken en het bestaande initiatief te vergroten. Dit zou worden bereikt door het huidige ‘loket’ uit te breiden en overwegingen te maken voor het opzetten van soortgelijke ‘loketten’ in andere regio’s.

Over Pro Young

Pro Young is dertien jaar geleden opgericht in reactie op de groeiende vraag naar extra begeleiding van jong technisch talent om de instroom van jeugd in de technische sector te stimuleren. Pro Young koestert de overtuiging dat het creëren van een positieve en veilige werk-leeromgeving voor jong talent de toekomst van de techniek vormt. Zij streven naar het het scheppen van een nieuwe toekomst voor jong technisch talent.

Over de Stage Carrousel mbo van Pro Young

De Stage Carrousel mbo van Pro Young heeft als kernmissie om “meer jongeren beter op te leiden en te behouden voor de maak- en onderhoudsindustrie door de kwaliteit van stage en BBL-trajecten te verbeteren”. Het initiatief is een nauwe samenwerking tussen het Nova College, Pro Young en Techport, met als doel bedrijven te ontzorgen bij het aantrekken en begeleiden van jong technisch talent, terwijl het jongeren meer uitdaging en toekomstperspectief biedt.

Belangrijke kenmerken van de Stage Carrousel mbo:

Focus op studenten in 1e of 2e leerjaar

De Stage Carrousel mbo richt zich op studenten in het 1e of 2e leerjaar van het Nova College in Beverwijk, die deelnemen aan BOL-opleidingen zoals Allround Constructiewerker en Service en onderhoud werktuigbouw op niveau 2 en 3. Deze studenten nemen actief deel aan het arbeidsproces, ontvangen een stagevergoeding en zijn in het bezit van het VCA-certificaat.

Uitbreiding van de samenwerking

Het Nova College heeft plannen voor een hybride aanpak, waarbij studenten eerst basisvaardigheden verwerven in de BOL-opleiding en later overstappen naar het BBL-traject. Bovendien wordt onderzocht of de Stage Carrousel ook kan worden uitgebreid naar het vmbo, in samenwerking met het Technisch en Maritiem College Velsen.

De Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo IJmond benadrukte de waarde van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en jonge talenten om de toekomst van de technische sector in Noord-Holland te versterken en te verzekeren. Het initiatief van Pro Young blijft groeien en biedt kansen voor de ontwikkeling van de volgende generatie technische professionals.

Vragen over de Inspiratiesessie Stage Carrousel?

Neem gerust op met Daniëlle van der Mark [Programmaleider Kiezen voor Technologie/ Smart Maintenance Techport] via danielle.vandermark@techport.nl.

Strategisch HR voor mkb-bedrijven in de IJmond. Ook iets voor jou?

Strategisch HR gaat over de vraag: ‘Wat voor soort werkgever wil ik zijn?’

Een strategisch HR-aanpak richt zich op een totale aanpak van werving en selectie, behoud (en soms ook afscheid) van medewerkers, doorontwikkeling en strategische personeelsplanning. Allemaal in lijn met de strategie en cultuur van je bedrijf. Maar niet elk bedrijf heeft de mogelijkheid om dit zelf te organiseren.

Vanuit Techport willen we dat ook het mkb de stap kan maken naar een moderne en toekomstgerichte invulling van hun werkgeverschap. Met behulp van het Just Transition Fund kunnen we vanaf 2024 collectieve Strategische HR-dienstverlening beschikbaar maken voor het mkb. Over een periode van 3 jaar is ruimte voor 75 ondernemers. Bij de start in 2024 kunnen 20 mkb-bedrijven instappen. De groep deelnemers groeit nu snel, dus meld je aan als je wilt instappen!

Wat krijg je als deelnemer van het project?

Beschikbaarheid over een strategisch HR-adviseur die vanuit een vertrouwensrelatie werkt aan HR-oplossingen voor je bedrijf. Dit omvat onder andere:

Wat vragen we van jou?

En tot slot de tijdsinvestering. Belangrijke vraag om jezelf te stellen is: leveren de uren die ik nu zelf besteed aan mijn HR-aanpak op wat ik nodig heb voor de toekomst van mijn bedrijf?

Stap je ook in? Meld je nu aan!

Zorg dat je als werkgever toekomstbestendig bent en meld je nu aan bij Kwartiermaker Nadira Rambocus via nadira.rambocus@techport.nl.

TECHPORT-SCHOLEN WERKEN SAMEN

Basisschool de Toermalijn en het Ichthus Lyceum hebben de samenwerking gezocht in een techniekproject voor leerlingen. Beide scholen zijn aangesloten bij Techport | De toekomst van maak- en onderhoudsindustrie en willen het techniekonderwijs nog beter vormgeven.

Ongeveer een jaar terug hadden de handen ineengesloten om de samenwerking aan te gaan. Zo zocht de techniek coördinator van bassischool de Toermalijn (stichting Atlant basisonderwijs) contact met het Technasium van het Ichthus Lyceum. Met de vraag om samen aan de slag te gaan met een techniekproject voor groep 7. De gedachte van techniek coördinator Tim Bijker, was dat de Toermalijn een partnerschool kon vragen of zij ruimte en kunde wilde delen met de basisschoolleerlingen op het gebied van techniek. Zo kon het Ichthus Lyceum en dan met name het Technasium, zichzelf profileren en kinderen doen overhalen om voor hun school te kiezen als zij de stap van het PO naar het VO gaan maken.

Foeke Rozendaal en Marcel Hoogstoevenbeld van het Ichthus Lyceum hebben samen een lessenserie bedacht voor groep 7 van de Toermalijn. De kinderen mochten in tweetallen een ontwerp maken van een dier van karton. Aan de hand van een Microbit werd een onderdeel van dat dier in beweging gebracht. De lessenserie bestond uit 5 lessen. Het was een groot succes is en het project bracht grote toegevoegde waarde voor de leerlingen.

#techniek #onderwijs #samenbrengen #project #basisschool #voortgezetonderwijs #technasium #wereldvantechniek #school

‘Mooie TML-projecten in het verschiet!’

Op het gebied van tiny machine learning is André Gerver samen met studenten van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam flink aan de slag! Zij brengen voor verschillende bedrijven de productielijn in kaart, voorspellen onderhoud aan machines en zorgen voor realtime informatie over verbruik en hoe men energiebesparing kan realiseren.

André: ‘We zijn aan de slag met mooie projecten! Zo werken wij voor het bedrijf Van der Eng zelfs aan twee use cases. Het bedrijf maakt onder andere plastics labels voor de tuinbouw en consumptiemuntjes voor festivals. We zijn aan het monitoren hoe we de productie energiezuiniger kunnen maken. Daarnaast brengen wij de gehele productielijn in kaart’.

Interesse in tiny machine learning groeit

Er is steeds meer interesse vanuit bedrijven voor Tiny Machine Learning. Uit een eerder door Techport opgezette bijeenkomst met partners uit het netwerk, zijn interessante use cases voortgekomen. André en Gerik hebben na de bijeenkomst met een aantal partners nieuwe use case verder gedefinieerd welke in september uitgevoerd gaan worden met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Andre zal de use case begeleiden.

Op dit moment zijn zij ook bij een groot voedselproductiebedrijf, welke zorgt voor voorgesneden groentes, aan de slag met drie uses cases. André: ‘Deze drie projecten zijn gericht op energiebesparing, voorkomen dat machines komen stil te staan en het monitoren van spoelwater zodat pompen niet verstopt raken’. Daarnaast starten er een aantal andere use cases bij productiebedrijven om energiegebruik te monitoren en te reduceren. Uit ervaring blijkt dat een besparing van 10 tot 30% haalbaar is aldus Andre. ‘We hebben ook al mooie TML-projecten in het verschiet. We hebben namelijk al verschillende projecten staan voor na de zomer’.

Meer inzicht in de productielijn van je bedrijf?

Benieuwd of jouw bedrijf energie kan besparen of wil je meer inzicht in het voorspellen van onderhoud aan je machines? Neem gerust contact op met André Gerver via a.gerver@techport.nl.

Basisschool De Hoge Ven wint Techport RC Cup

HEEMSTEDE – Basisschool De Hoge Ven uit Warmenhuizen won vrijdag 12 mei 2023 de Techport RC Cup. De school reed in drie heats de meeste ronden en scoorde ook hoog in de categorieën Communicatie en Design & Sponsoring.

Dit jaar deden er 27 teams mee aan de RC Cup. “Voor ons het bewijs dat veel scholen de RC Cup als contextrijk onderwijsprogramma omarmen’, zegt Erik de Mink van de Tata Steel Academy en projectleider Challenges bij Techport. “De RC Cup is meer dan alleen maar rondjes rijden met een radiografisch bestuurbare auto. De hele klas werkt samen aan ver schillende opdrachten op gebied van communicatie, design, sponsoring en natuurlijk techniek.” Leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken en hoe zij samen de beste teamprestatie kunnen neerzetten. En dat tijdens een onderwijsprogramma dat de leerkracht kan combineren met reken, taal en maakonderwijs.

Shirts

Creatieve leerlingen maken t-shirts, ontwerpen logo’s en verzorgen het uiterlijk van de auto’s. Van ontwerp tot het schilderen of bespuiten van de blanco kappen. Om de kosten te dekken van benodigde materialen en onderdelen om de auto te onderhouden of verbeteren, zoeken de marketeers en pr-managers contact met bedrijven voor sponsorgeld. Om de communicatie met de omgeving en sponsors te regelen bouwen de teams websites, facebook-pagina’s en Tiktok-filmpjes.

Braderie

Leerlingen zij erg creatief en als zij vrij zijn om hun weg te zoeken komen ze met verrassende ideeën om de teamprestatie te verbeteren,” zegt Hans Nooij van de Tata Steel Academy en jurylid tijdens de RC Cup. “Wij organiseren de RC Cup nu al veertien jaar en elk jaar zijn er weer teams die ons verbazen. Nu waren er teams die op school een bingoavond organiseerden met prijzen van lokale winkeliers. En er was een school die met een braderie de kas wist te spekken. Goed voor extra accu’s, een snel-lader en startkapitaal voor de RC Cup van 2024.”

Uitslag

Het was spannend, de teams waren aan elkaar gewaagd. Winnaars hadden maar 1 of 2 punten meer dan de scholen die tweede of derde eindigden.

De Montessori School uit Beverwijk won de Communicatie Award. De Bethelschool (Beverwijk) won de Design & Sponsoring Award. De Hoge Ven won de Speed Award. De school uit Warmenhuizen verzamelde over alle drie de categorieën de meeste punten en is winnaar van de Techport RC Cup 2023.

Voortgezet onderwijs

Op 26 mei rijden 21 teams van scholen uit het voortgezet onderwijs de RC Cup. Ook bij Model Auto Club Heemstede.

Honderdduizend euro verdelen in het Kennemer Theater!

Op 11 mei werd de speciale editie van de Techport Rondetafelsesssie ‘Kiezen voor Techniek & Technologie’ gehouden. Waar geven de deelnemers van de Techport Rondetafelsessie het bedrag aan uit?

Speciale editie rondetafelsessie

De speciale editie van de rondetafelsessie, in aanwezigheid van maar liefst drie wethouders en dertig vertegenwoordigers van verschillende scholen en onderwijsstichtingen po, vo en mbo, stond volledig in het teken van het uitbreiden en verankeren van wetenschap en technologie in het funderend onderwijs.

Tijdens de sessie gaven de aanwezigen door middel van de symbolische 100 duizend euro test hun input. Niet op weer een nieuw plan, maar op een programma dat succesvolle activiteiten in samenhang brengt en toegankelijk maakt voor àlle kinderen in de IJmond.

Want als iedereen op jonge leeftijd de kans krijgt om kennis te maken met de aspecten van techniek en technologie, interesses en talenten kan ontdekken en de mogelijkheid krijgt om innovatievaardigheden te ontwikkelen, alleen dan ontstaat er de diverse, inclusieve en gemotiveerde beroepsgroep die de IJmond nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Samenwerken aan nieuwe strategie

Daarom werken Techport, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk, Stichting KunstForm Velsen, Bibliotheek IJmond Noord Bibliotheek Velsen, Sterk Techniekonderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland en Academy Tata Steel samen met het onderwijs in de IJmond aan een nieuwe strategie. Een strategie die zich richt op ieder kind dat zijn/haar talenten cultiveert en waarbij wetenschap & technologie een plek krijgt, gelijkwaardig aan sport en cultuur, onder en buiten schooltijd.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op