26 sep 2023

Strategisch HR voor mkb-bedrijven in de IJmond. Ook iets voor jou?

Strategisch HR gaat over de vraag: ‘Wat voor soort werkgever wil ik zijn?’

Een strategisch HR-aanpak richt zich op een totale aanpak van werving en selectie, behoud (en soms ook afscheid) van medewerkers, doorontwikkeling en strategische personeelsplanning. Allemaal in lijn met de strategie en cultuur van je bedrijf. Maar niet elk bedrijf heeft de mogelijkheid om dit zelf te organiseren.

Vanuit Techport willen we dat ook het mkb de stap kan maken naar een moderne en toekomstgerichte invulling van hun werkgeverschap. Met behulp van het Just Transition Fund kunnen we vanaf 2024 collectieve Strategische HR-dienstverlening beschikbaar maken voor het mkb. Over een periode van 3 jaar is ruimte voor 75 ondernemers. Bij de start in 2024 kunnen 20 mkb-bedrijven instappen. De groep deelnemers groeit nu snel, dus meld je aan als je wilt instappen!

Wat krijg je als deelnemer van het project?

Beschikbaarheid over een strategisch HR-adviseur die vanuit een vertrouwensrelatie werkt aan HR-oplossingen voor je bedrijf. Dit omvat onder andere:

  • Een ‘foto’ van je huidige HR- uitgangspositie.
  • Een meerjaren strategisch personeelsplan.
  • Een werving- en selectiestrategie en aanpak.
  • Individuele ontwikkel- en scholingsplannen voor je medewerkers.
  • Verbinding met partijen die invulling kunnen geven aan concrete vragen die volgen uit bovenstaande punten.

Wat vragen we van jou?

  • De kosten bedragen eenmalig € 3.500 voor de dienstverlening in de projectperiode (2024 tot 2026) De werkelijke kosten voor deze dienstverlening liggen aanzienlijk hoger, maar dankzij financiering vanuit het JTF-IJmond, de Provincie NH en de arbeidsmarktregio kunnen we mkb-bedrijven de komende drie jaar écht verder helpen
  • Techport is penvoerder en zorgt voor de aanvraag. Gedurende het project is Techport verantwoordelijk voor verantwoording en de administratie. Als deelnemend bedrijf moet je wel inzicht geven in gemaakte uren en kosten, zoals gebruikelijk binnen een subsidieproject. Vanuit Techport zorgen we voor ondersteuning
  • De afspraken worden goed vastgelegd in een overeenkomst

En tot slot de tijdsinvestering. Belangrijke vraag om jezelf te stellen is: leveren de uren die ik nu zelf besteed aan mijn HR-aanpak op wat ik nodig heb voor de toekomst van mijn bedrijf?

Stap je ook in? Meld je nu aan!

Zorg dat je als werkgever toekomstbestendig bent en meld je nu aan bij Kwartiermaker Nadira Rambocus via nadira.rambocus@techport.nl.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op