26 maart 2024

“Eigentijds technisch onderwijs dat aansluit op wat kinderen nodig hebben in de toekomst”

Vijf jaar geleden merkten ze op het Kindcentrum De Sleutelbloem dat hun leerlingen vaak niet kiezen voor een technische opleiding op de middelbare school. Dat besef zorgde ervoor dat ze zich aansloten bij Techport en de samenwerking op te zoeken met het technisch vmbo. Inmiddels zet de huidige directeur, Melanie Clots, deze koers voort. En met succes. Door alle inspanningen zien we dat er nu elk jaar gemiddeld drie tot vier leerlingen doorstromen naar het technisch vmbo!”

Sport, Cultuur, Natuur èn Techniek  
Melanie: “Kindcentrum De Sleutelbloem biedt kinderen de gelegenheid om op verschillende manieren hun talenten te ontwikkelen. Niet ieder kind weet gelijk wat zijn of haar talenten zijn. Die moeten dat eerst ontdekken. Vandaar dat wij al in de kleuterklas beginnen met een breed programma.” Melanie vertelt verder: “In ons kindcentrum draait het om het anders organiseren van lesgeven. We werken in onderwijsteams en het onderwijs is afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen waarbij we uitgaan van kwaliteiten, vaardigheden en talenten van de leerlingen. We werken veel met vakdocenten en gecertificeerde trainers en bieden een breed programma van sport, cultuur-, natuur- èn techniekactiviteiten aan. 

Brede schoolactiviteiten 
Zowel onder- als na schooltijd is er een aanbod voor dans, theater, techniek & ICT, beeldende vorming, en sport. De kinderen volgen met veel plezier deze lessen en de lessen zijn een mooie aanvulling op de basisvaardigheden. Dat betekent dat op onze school de ochtenden grotendeels gericht zijn op de basisvaardigheden en dat er in de middag thematisch kan worden gewerkt onder leiding van een van de vakdocenten. De vakdocenten sluiten hun aanbod weer aan bij de thema’s die in de onderwijsteams worden behandeld.” 

Creativiteit en techniek samenbrengen 
Een van de vakdocenten is ontwikkelaar, kunstenaar en docent Jan van Kampen, die in drie sectoren actief is: kunst, software en educatie. Jan van Kampen: “Dat lijken drie gescheiden werelden, maar ik probeer die drie dingen samen te laten komen in alle opdrachten die ik aanneem. Zo ook bij de lessenserie die ik heb ontwikkeld bij De Sleutelbloem.” Jan van Kampen werd ongeveer een jaar geleden gevraagd om één dag in de week les te komen geven aan groep 4/5. “Aan mij de taak om ze ‘digitale vaardigheden’ aan te leren. De lessen die ik uiteindelijk heb ontwikkeld gaan over kunstmatige intelligentie. Het is zo leuk, dat ik besloten heb om het in m’n vaste aanbod mee te nemen naar andere scholen.”  

Naschoolse techniekactiviteiten 
Jan van Kampen verzorgt ook naschoolse lessen. Dan geeft hij lessen als “denken als een robot”, programmeren en bouwen met (technisch) Lego. In de leerjaren 1-2 ligt hierbij de focus vooral op ‘beginnend bouwen’, maar in de hogere leerjaren gaat het richting technisch lego. Deze lessen zijn creatief, maar de kinderen leren ook inzicht te ontwikkelen door te werken aan de hand van een bouwplan. 

Spelenderwijs kennismaken met de toekomst 
Directeur Melanie: “De leerlingen kunnen zich ook inschrijven voor de naschoolse activiteit ‘Robotlogica’, de voorloper van creatief hacken. Jan van Kampen geeft deze les ook. Met behulp van logica-spellen en robots, maken kinderen kennis met een vereenvoudigde vorm van kunstmatige intelligentie. Hier begint de nieuwsgierigheid naar creatief hacken en computertechniek! Op een speelse manier gaan de kinderen aan de slag en zullen zich verwonderen over wat er mogelijk is met robots. 

Lange adem 
Melanie: “Nieuwsgierigheid en verwondering kweken en een breed programma aanbieden waar techniek en technologie een belangrijke rol in speelt; dat is nodig om kinderen hun talenten te laten ontdekken, te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat ze kiezen voor een technische vervolgopleiding op de middelbare school. Dat vergt een lange adem met steeds opnieuw uitdagingen, maar we zien dat het loont. Dus gaan we ermee door!”