Veelgestelde vragen

In 2013 werd duidelijk dat het nationale tekort aan technici ook de IJmond regio raakt. Onder andere de opkomst van populaire opleidingsrichtingen zoals economie kiezen minder jongeren voor de techniek. Ook hebben bedrijven te maken met onder andere vergrijzing waardoor specifieke technologische kennis verdwijnt. Daarnaast gaat de opkomst van nieuwe technologieën zoals robotisering en digitalisering zo snel dat de huidige opleidingen de aansluiting dreigen te missen bij de bedrijven en de technologie van de toekomst.

Dit was de aanleiding voor partijen vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs om de handen ineen te slaan: Techport werd opgericht door de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, ROC Nova College en de bedrijven Zwart Techniek, Crown van Gelder en Tata Steel.

Techport werd in 2013 opgericht met het doel de economische groei en de weerbaarheid van de IJmond regio te vergroten.

Techport is voor die ondernemers, schooldirecteuren en ambtenaren die zich sterk willen maken voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Of het nu gaat om het aanwakkeren van techniektalent of het verbeteren van processen.

Publiek-private samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen een overheid, het bedrijfsleven en scholen. Binnen deze samenwerking bemoeit de overheid zich niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel. Zo hebben de bedrijven en scholen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Overheden willen zo gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt.

Techport richt zich op de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern en vestigingsplaats. Maar Techport is er voor de hele Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie.

Samen met meer dan 90 bedrijven, scholen en overheden heeft Techport de ambitie om de eerste groene industriezone van Nederland te worden. Techport stimuleert zij-instroom, versnelt technologische innovatie en ontwikkelt regionaal opleidingsaanbod voor de banen van toekomst en draagt daarmee bij aan de versnelling van de energietransitie en verduurzaming van de regio.

De maakindustrie speelt een belangrijke rol in de IJmond-regio. 22% van de toegevoegde waarde van de regionale economie is afkomstig van de industrie. En 75% van deze industrie bestaat uit maakindustrie. Hierdoor heeft 22% van de middelbaar opgeleiden een technisch beroep en 23% van de werknemers in de IJmond werkt ook in de industrie- of energieregio.

Bedrijven, scholen en overheden die zich sterk willen maken voor de maak- en onderhoudsindustrie en willen bijdragen aan de verduurzaming van de industrie kunnen zich bij Techport aansluiten. Dit kan door contact op te nemen via secretariaat@techport.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek.