Waarom is Techport opgericht?

In 2013 werd duidelijk dat het nationale tekort aan technici ook de IJmond regio raakt. Onder andere de opkomst van populaire opleidingsrichtingen zoals economie kiezen minder jongeren voor de techniek. Ook hebben bedrijven te maken met onder andere vergrijzing waardoor specifieke technologische kennis verdwijnt. Daarnaast gaat de opkomst van nieuwe technologieën zoals robotisering en digitalisering zo snel dat de huidige opleidingen de aansluiting dreigen te missen bij de bedrijven en de technologie van de toekomst.

Dit was de aanleiding voor partijen vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs om de handen ineen te slaan: Techport werd opgericht door de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, ROC Nova College en de bedrijven Zwart Techniek, Crown van Gelder en Tata Steel.

Wanneer is Techport opgericht?

Techport werd in 2013 opgericht met het doel de economische groei en de weerbaarheid van de IJmond regio te vergroten.

Voor wie is Techport?

Techport is voor die ondernemers, schooldirecteuren en ambtenaren die zich sterk willen maken voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Of het nu gaat om het aanwakkeren van techniektalent of het verbeteren van processen.

Wat is een publiek-private samenwerking?

Publiek-private samenwerking is een samenwerkingsvorm tussen een overheid, het bedrijfsleven en scholen. Binnen deze samenwerking bemoeit de overheid zich niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel. Zo hebben de bedrijven en scholen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Overheden willen zo gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt.

In welk gebied is Techport werkzaam?

Techport richt zich op de Metropoolregio Amsterdam, met de IJmond als kern en vestigingsplaats. Maar Techport is er voor de hele Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie.

Wat is de ambitie van Techport?

Techport wil in 2030 dé excellente economische regio zijn van de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie. Dit doen we door samen te werken aan een gezonde arbeidsmarkt, een actueel en uitdagend opleidingsaanbod en aan voldoende talent.

Hoe belangrijk is de maak- en onderhoudsindustrie in de regio IJmond?

De maakindustrie speelt een belangrijke rol in de IJmond-regio. 22% van de toegevoegde waarde van de regionale economie is afkomstig van de industrie. En 75% van deze industrie bestaat uit maakindustrie. Hierdoor heeft 22% van de middelbaar opgeleiden een technisch beroep en 23% van de werknemers in de IJmond werkt ook in de industrie- of energieregio.

Hoe kan ik mij bij Techport aansluiten?

Bedrijven, scholen en overheden die zich sterk willen maken voor de maak- en onderhoudsindustrie kunnen zich bij Techport aansluiten. Dit kan door contact op te nemen via secretariaat@techport.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op