28 mei 2024

Zomerschool Velsen wil zomerdip bij kinderen voorkomen

Sinds 2020 organiseren de schoolbesturen van Atlant, IJmare en Fedra en de gemeente Velsen de Zomerschool. Gedurende drie weken kunnen kinderen op een leuke en effectieve manier hun kennis bijspijkeren. Dit jaar vindt de Zomerschool plaats van 23 juli tot en met 9 augustus. Carla Oude Groen, directeur van Techport-school De Vliegende Hollander (IJmare) en tevens directeur van de Zomerschool vertelt er meer over.

Wat is het programma van de Zomerschool?
In de ochtend richten we ons op de kernvakken lezen, rekenen en taal. Deze vakken worden spelenderwijs onderwezen door een duo van leerkrachten en onderwijsassistenten. We werken met kleine groepjes, zodat er veel aandacht is voor individuele leerdoelen. In de middag organiseren we leerzame, leuke en uitdagende activiteiten binnen verschillende thema’s, in samenwerking met externe partners. Deze activiteiten helpen leerlingen hun talenten te ontdekken.

Kun je iets meer vertellen over deze thema’s en de activiteiten?
We hebben drie hoofdthema’s. Het eerste thema is “Groen moet je doen!”, waarbij we samenwerken met de Bosw8er. Kinderen maken kennis met onze mooie moestuin en leren over natuur en duurzaamheid. Het tweede thema is “Lekker en gezond!”, in samenwerking met Tommy Tomato en Vitakids. Hier geven we onder andere kookworkshops. Het derde thema is “Je kunt meer dan je denkt!”, waarbij kinderen kennismaken met de zeven werelden van techniek. Dit jaar houdt dat een technisch Lego workshop in, verzorgd door e2 Young Engineers uit Haarlem.

Hoe is de Zomerschool ontstaan?
De Zomerschool is een initiatief van de drie schoolbesturen Atlant, IJmare en Fedra, in samenwerking met de gemeente Velsen. In 2020 spraken we de ambitie uit om gezamenlijk een zomerschool op te zetten om de zomerdip tegen te gaan. Dankzij een subsidie van de gemeente konden we in 2021 een pilot draaien, wat een groot succes was. Sindsdien wordt de Zomerschool voortgezet en zijn we voortdurend bezig het concept te verbeteren.

Wat bedoel je precies met de “zomerdip”?
De zomerdip verwijst naar het verlies van kennis en vaardigheden die kinderen vaak ervaren tijdens de zomervakantie, doordat ze lange tijd niet met school bezig zijn. Door de Zomerschool hopen we dit te voorkomen en kinderen een voorsprong te geven voor het nieuwe schooljaar.

Hoe wordt de Zomerschool gefinancierd?
De Zomerschool wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Velsen en de samenwerking met de schoolbesturen. Ook draagt Sterk Techniek Onderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland dit jaar bij aan de technisch Lego workshops. Dit maakt het voor ons mogelijk om een kwalitatief hoogstaand programma aan te bieden zonder kosten voor de ouders.

Is deelname aan de Zomerschool verplicht voor de kinderen?
Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ouders schrijven hun kinderen in voor de volle drie weken. Alleen bij zeer gewichtige omstandigheden of ziekte mogen kinderen de school verzuimen. We vinden het belangrijk dat kinderen continuïteit ervaren om optimaal te profiteren van het programma.

Wat zijn de reacties van ouders en kinderen op de Zomerschool?
De reacties zijn overwegend positief. Ouders zien dat hun kinderen met plezier naar de Zomerschool gaan en echt iets leren. Kinderen vinden het leuk omdat het programma afwisselend en speels is. Ze ontdekken nieuwe interesses en ontwikkelen hun talenten in een ontspannen setting.

Heb je nog een laatste boodschap voor ouders die overwegen hun kinderen in te schrijven?
Zeker! De Zomerschool biedt een unieke kans voor kinderen om spelenderwijs te leren en hun talenten te ontdekken in een inspirerende omgeving. Het is een waardevolle manier om de zomervakantie te benutten en voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen. We kijken ernaar uit om jullie kinderen te verwelkomen!

Kijk voor meer informatie op Zomerschool Velsen!