14 mei 2023

Honderdduizend euro verdelen in het Kennemer Theater!

Op 11 mei werd de speciale editie van de Techport Rondetafelsesssie ‘Kiezen voor Techniek & Technologie’ gehouden. Waar geven de deelnemers van de Techport Rondetafelsessie het bedrag aan uit?

Speciale editie rondetafelsessie

De speciale editie van de rondetafelsessie, in aanwezigheid van maar liefst drie wethouders en dertig vertegenwoordigers van verschillende scholen en onderwijsstichtingen po, vo en mbo, stond volledig in het teken van het uitbreiden en verankeren van wetenschap en technologie in het funderend onderwijs.

Tijdens de sessie gaven de aanwezigen door middel van de symbolische 100 duizend euro test hun input. Niet op weer een nieuw plan, maar op een programma dat succesvolle activiteiten in samenhang brengt en toegankelijk maakt voor àlle kinderen in de IJmond.

Want als iedereen op jonge leeftijd de kans krijgt om kennis te maken met de aspecten van techniek en technologie, interesses en talenten kan ontdekken en de mogelijkheid krijgt om innovatievaardigheden te ontwikkelen, alleen dan ontstaat er de diverse, inclusieve en gemotiveerde beroepsgroep die de IJmond nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Samenwerken aan nieuwe strategie

Daarom werken Techport, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk, Stichting KunstForm Velsen, Bibliotheek IJmond Noord Bibliotheek Velsen, Sterk Techniekonderwijs IJmond/Zuid-Kennemerland en Academy Tata Steel samen met het onderwijs in de IJmond aan een nieuwe strategie. Een strategie die zich richt op ieder kind dat zijn/haar talenten cultiveert en waarbij wetenschap & technologie een plek krijgt, gelijkwaardig aan sport en cultuur, onder en buiten schooltijd.