Techport Innovation Centre

De activiteiten van Techport komen samen in het Techport Innovation Centre; een ontwikkel- en ontmoetingscentrum voor de technici van de toekomst, bedrijven, onderwijs en overheid en dé plek voor innovaties van de maakindustrie. Het TPIC is sinds kort geuisvest in het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. Op 31 mei is de feestelijke opening van het Techport Innovation Centre én worden weer vijf Just Transition Fund cheques uitgereikt. Lees meer en meld je aan!

Techport Green Incubator

Het project Techport Green Incubator richt zich op neerzetten van een one-stop-shop voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de maak- en onderhoudsindustrie. Ook worden er learning communities opgericht op specifieke thema’s.

Meer informatie

Fieldlab Smart Energy

De doelstelling van Fieldlab Smart Energy is om slimme (nieuwe) digitale technologieën (smart sensoring en tiny machine learning) die een bijdrage kunnen leveren aan schonere en slimmere bedrijfsprocessen, meer toegankelijk te maken voor het mkb-bedrijfsleven.

Meer informatie

Welkom in IJmond regio

Met het Techport Innovation Centre creëert Techport voor de IJmond een aantrekkelijk plek om te studeren, te werken, te ondernemen en te innoveren.

Meer informatie