26 sep 2023

Inspiratiesessie Stage Carrousel zet zich in voor jong technisch talent!

Op 21 september 2023 vond de Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo IJmond plaats, gehost door Microtechniek in Velsen Noord. De sessie bracht vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, mbo, bedrijfsleven en FME samen om te discussiëren over en geïnspireerd te raken door het initiatief van ProYoung.

Waarom de Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo ProYoung?

Het belangrijkste doel van deze inspiratiesessie was om extra (onderwijs)partners binnen Noord-Holland aan te trekken en het bestaande initiatief te vergroten. Dit zou worden bereikt door het huidige ‘loket’ uit te breiden en overwegingen te maken voor het opzetten van soortgelijke ‘loketten’ in andere regio’s.

Over Pro Young

Pro Young is dertien jaar geleden opgericht in reactie op de groeiende vraag naar extra begeleiding van jong technisch talent om de instroom van jeugd in de technische sector te stimuleren. Pro Young koestert de overtuiging dat het creëren van een positieve en veilige werk-leeromgeving voor jong talent de toekomst van de techniek vormt. Zij streven naar het het scheppen van een nieuwe toekomst voor jong technisch talent.

Over de Stage Carrousel mbo van Pro Young

De Stage Carrousel mbo van Pro Young heeft als kernmissie om “meer jongeren beter op te leiden en te behouden voor de maak- en onderhoudsindustrie door de kwaliteit van stage en BBL-trajecten te verbeteren”. Het initiatief is een nauwe samenwerking tussen het Nova College, Pro Young en Techport, met als doel bedrijven te ontzorgen bij het aantrekken en begeleiden van jong technisch talent, terwijl het jongeren meer uitdaging en toekomstperspectief biedt.

Belangrijke kenmerken van de Stage Carrousel mbo:

  • Studenten hebben de kans om stage te lopen bij 5 verschillende bedrijven, waardoor ze diverse facetten van de techniek en technische bedrijven kunnen verkennen.
  • Deelnemers krijgen de mogelijkheid om waardevolle ervaring op te doen bij verschillende bedrijven in de IJmond-regio.
  • Na een stageperiode van drie maanden bij een bedrijf draait de carrousel door, waardoor studenten een breder inzicht krijgen in de sector.
  • Een stageblok duurt 2 tot 3 maanden, met 2 stagedagen per week op maandag en dinsdag. Hierna rouleren de leerlingen.

Focus op studenten in 1e of 2e leerjaar

De Stage Carrousel mbo richt zich op studenten in het 1e of 2e leerjaar van het Nova College in Beverwijk, die deelnemen aan BOL-opleidingen zoals Allround Constructiewerker en Service en onderhoud werktuigbouw op niveau 2 en 3. Deze studenten nemen actief deel aan het arbeidsproces, ontvangen een stagevergoeding en zijn in het bezit van het VCA-certificaat.

Uitbreiding van de samenwerking

Het Nova College heeft plannen voor een hybride aanpak, waarbij studenten eerst basisvaardigheden verwerven in de BOL-opleiding en later overstappen naar het BBL-traject. Bovendien wordt onderzocht of de Stage Carrousel ook kan worden uitgebreid naar het vmbo, in samenwerking met het Technisch en Maritiem College Velsen.

De Inspiratiesessie Stage Carrousel mbo IJmond benadrukte de waarde van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en jonge talenten om de toekomst van de technische sector in Noord-Holland te versterken en te verzekeren. Het initiatief van Pro Young blijft groeien en biedt kansen voor de ontwikkeling van de volgende generatie technische professionals.

Vragen over de Inspiratiesessie Stage Carrousel?

Neem gerust op met Daniëlle van der Mark [Programmaleider Kiezen voor Technologie/ Smart Maintenance Techport] via danielle.vandermark@techport.nl.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op