Categorie: Partners

Techport-bedrijf Crown van Gelder

Wij ontvingen het bericht dat Techport bedrijf en belangrijk icoon voor de IJmond regio en de Nederlandse maakindustrie Crown van Gelder faillissement heeft aangevraagd. Vreselijk nieuws voor 250 medewerkers die zich elke dag met hart en ziel inzetten. Wij leven met ze mee en wensen ze heel veel sterkte. 

Crown van Gelder was vanaf het begin zeer betrokken bij het ontstaan van Techport en is een belangrijke partner gebleken in de ontwikkeling van Techport. Mede door de steun van Crown van Gelder is Techport uitgegroeid tot een business campus voor nieuw talent en nieuwe ideeën, een ontwikkel- en ontmoetingsplaats, een innovatie community waar iedere techneut bij wil horen. Het wegvallen van de papierfabriek heeft grote impact op de economie in de IJmond. Niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor de leveranciers in de regio. Net als velen hopen wij daarom op een succesvolle doorstart, zodat dit prachtige bedrijf opnieuw kan groeien.

Eindrapportage Innovatieagenda Offshore Wind Noordzeekanaalgebied

Eind 2021 hebben Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en Techport een gezamenlijk plan van aanpak ingediend bij de samenwerkende gemeenten in de IJmond (ESIJ) voor het ontwikkelen van een regionale innovatieagenda voor offshore wind. Deze gezamenlijke aanpak is logisch, gezien de wederzijdse en cross sectorale belangen voor de regionale offshore wind­ en maak­ en onderhoudsindustrie. Dit plan is aanjager geweest van een vijftal collectieve innovatieprojecten in de offshore windsector.

Klik hier voor het eindrapport.

Techport en Rabobank werken samen aan het versnellen van innovaties bij ondernemers

Techport en de Rabobank gaan samenwerken. Hiervoor tekenden beide partijen onlangs een overeenkomst. De partijen hebben elkaar gevonden in een samenwerking waarbij het laten groeien en versnellen van innovaties bij MKB-bedrijven en ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam centraal staat. 

Techport heeft de ambitie om het innovatie ecosysteem in de Techport regio verder te ontwikkelen. De Rabobank wil duurzaam ondernemen en innovatie in het bedrijfsleven stimuleren. Bestaande programma’s, activiteiten en mogelijkheden sluiten goed aan bij de gezamenlijke ambities in de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Mark Denys, voorzitter Techport: “In de afgelopen periode hebben wij de samenwerking verder vormgegeven en geconcretiseerd. Door goede gesprekken weten we nu precies hoe we de activiteiten en het netwerk van de Rabobank onze Techport innovatie roadmap kunnen versterken. Wij kiezen voor een intensieve en inhoudelijke samenwerking waarmee we snel stappen kunnen zetten: direct, concreet en praktisch. Door deze samenwerking leggen we meer nadruk op het ondersteunen van ondernemers bij innovatie, zowel technisch als qua marktbenadering. Ook kijken we hoe we ondernemers kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun organisatie. Dat is iets waar de Rabobank veel ervaring in heeft. Door de samenwerking stimuleren we innovatie en ondernemerschap; samen maken we méér impact en krijgen we een duurzamer resultaat.”

Zo worden er Techport Challenges en Accelerator programma’s georganiseerd. Dit doen de partijen in samenwerking met de GO!-NH Accelerator van Provincie Noord-Holland. Ook worden er workshops opgezet en is er extra begeleiding voor MKB-bedrijven in de maakindustrie in de MRA. Daarnaast gaat Techport studenten koppelen aan MKB-bedrijven en startups. De studenten kunnen ook kunnen deelnemen aan de Techport Accelerator en andere activiteiten. Studenten zijn afkomstig van met name Hogeschool Inholland, UvA, HvA en ROC Nova College.

Techport en Rabobank zetten zich in op de intensieve samenwerking en ontwikkeling van de regio. Ard van Berkel, directeur MKB bij de Rabobank: “Met de samenwerking in het aanbod van de programmering en wervingsactiviteiten wordt een duidelijke koppeling gelegd vanuit de Rabobank met de regio én met onze ambitie om duurzame groei van ondernemers te stimuleren. Als trotse partner van de Techport Innovatie Roadmap streven wij er niet alleen naar zoveel mogelijk innovaties te helpen aan een financiering, maar ook om onze kennis en ons netwerk binnen het netwerk te delen. Het programma wordt verder uitgebouwd en onze ambitie is om de samenwerking en betrokkenheid steeds verder te intensiveren. De uitbreiding kan zich uiten in een verbreding van geografisch bereik, verdieping in thematiek, verdieping in sectoren en uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven en de betrokkenheid van de industrie.”

Samenwerking Techport en OV IJmond levert innovatie voucher op voor BSE Ymond

Techport-bedrijf BSE Ymond ontvangt een haalbaarheidsvoucher Smart Industry van 10.000,- vanuit het subsidieprogramma EFRO Kansen voor West II. De specialist op het gebied van hoogwerkers en machinebouw uit Beverwijk ontvangt dit bedrag voor het toepassen van slim onderhoud bij machines. Techport heeft voor BSE Ymond een voucher aangevraagd en ondersteunt nu bij de realisatie van de innovatie. Hiermee kan BSE Ymond nieuwe technologie ontwikkelen om hun klanten beter te bedienen en een hogere kwaliteit leveren.

BSE Ymond staat voor Beentjes Service Engineering en is opgericht in 1996 door Anton en Jaap Beentjes. Het bedrijf ontwikkelt en bouwt, geheel in eigen beheer, machines voor zeer diverse toepassingen in de kassenbouw, landbouw, industrie en werkzaamheden op het spoor. Jaap Beentjes: “We bouwen machines en die gaan de hele wereld over. Soms gaan de machines stuk en moet een medewerker voor het vervangen van een klein onderdeel afreizen naar bijvoorbeeld Zuid-Korea. Hier verdienen wij natuurlijk geld aan, maar je hebt toch te maken met een ontevreden klant. Wij willen alleen maar tevreden klanten. Het kan altijd gebeuren dat er iets stuk gaat door iets dat je niet kan voorzien, zoals schade. Maar er zijn ook onderdelen die niet stuk hoeven te gaan als je de conditie goed monitort. Als je preventief data uitwisselt en analyseert, heeft de klant geen stilstand en hebben wij geen hoge reiskosten.”

BSE Ymond wil dit ‘slimme’ onderhoud uitvoeren om zo van toegevoegde waarde te zijn voor de klant. Jaap: “Belangrijkste onderdeel om te monitoren is hydraulische olie, dit is eigenlijk het bloed van de machine. Hetzelfde als bij het lichaam, neem je bij ongemakken bloed af en wordt er een analyse gedaan. In de olie kan je zien hoe het met de slijtage is. De hoeveelheid slijtdelen dat in de olie zit, zegt iets over de staat van je machine. Door de olie te monitoren willen we data ophalen waarop we uiteindelijk hopen te zien na hoeveel uur bijvoorbeeld een slijtage ontstaat. Toekomstige machines willen we gaan uitvoeren met sensoren die olie in de gaten houdt. Deze sensoren koppelen we aan een database en die gegevens gaan we analyseren.”

Met een haalbaarheidsvoucher Smart Industry vanuit het subsidieprogramma EFRO Kansen voor West II kunnen bedrijven een project indienen waarvan ze de haalbaarheid van de implementatie van digitalisering in het maakproces willen testen. Voorbeelden van toepassingen zijn kunstmatige intelligentie, big data & data analytics, blockchain, 3D-printing, robotica en sensoren. De innovatie van BSE Ymond is ontstaan met behulp van Techport. Jaap: “Door OV IJmond ben ik in contact gekomen met Techport en hebben we een Innovation Tribe georganiseerd. Bij zo’n Tribe kwamen bedrijven en scholen uit het netwerk van Techport en OV IJmond samen om te werken aan ons innovatie vraagstuk. Eén van de dingen die hieruit kwam, was dat we data moeten gaan monitoren om meer service gericht te kunnen werken en om stilstanden bij de klanten te voorkomen. Techport heeft ons gestimuleerd om dit ook echt te gaan uitvoeren en heeft voor ons de juiste partijen gezocht en een subsidie aangevraagd. We zijn er enorm blij mee dat deze is erkend. We gaan nu starten en kijken of we er voldoende data uit kunnen halen en kijken wat we er concreet mee kunnen. Uiteindelijk moet het ons en onze klanten wel geld gaan opleveren.”
Diverse Techport-bedrijven hebben hun specialismen al aangeboden. Jaap: “Zo wil Post en Dekker samen met ons kijken naar servitization: een nieuwe manier om dienstverlening te koppelen aan onze producten. Bilfinger Tebodin ziet mogelijkheden in modulair ontwerp. Met TES Industrial Service gaan wij onderzoeken hoe we schaarliften hybride kunnen maken. De energie die vrijkomt tijdens het dalen van de schaarlift, kunnen we weer gebruiken tijdens het heffen. En als we straks allemaal mooie dingen hebben ontwikkeld dan kunnen we de informatie ook delen met andere bedrijven binnen Techport. Want als je kennis doorgeeft, dan krijg je er ook wat voor terug. Dat vind ik het mooie aan de samenwerking binnen Techport.”

MyTec-Bedrijven en Techport gaan samenwerken

Wat hebben MyTec-Bedrijven en Techport met elkaar gemeen? Nou veel! De organisaties hebben overlappende ambities als het gaat om het versterken van technisch onderwijs. Dat is dan ook de reden dat MyTec-Bedrijven en Techport de handen ineen hebben geslagen en elkaar gaan versterken op onderwijsactiviteiten.

Het vinden en opleiden van goede vakmensen is de grote uitdaging voor het technische bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam. MyTec-Bedrijvenen Techportgaan daarom samen optrekken in het promoten van techniek om de instroom en uitstroom van het technisch onderwijs te vergroten. 

Maar ook kijken ze samen naar het integreren van het slim onderhoud in de opleidingen in de regio, waaronder in de MyTec opleiding. Dat gebeurt binnen de RIF Smart Maintenance. Mathijn Korf, programmamanager MyTec-Bedrijven: “Samen werken we aan het integreren van modules rond slim onderhoud in de opleidingen van het Nova College. En ook ontwikkelen we een Associate Degree-opleiding, dit is een verkort hbo, waarmee een doorlopende leerlijn ontstaat van het vmbo en mbo naar het hbo.”

Door de beide netwerken aan elkaar te verbinden kunnen Techport en MyTec-Bedrijven meer bereiken voor de techniekopleidingen en de instroom in de regio. Henno van Horssen, programmamanager Techport: “We gaan onze Techport-bedrijven en -scholen aansporen om mee te doen. Samen hebben we een nog breder netwerk en kunnen we echt stappen zetten in de promotie en het verbeteren van het techniekonderwijs. En we hopen de MyTec-Bedrijven natuurlijk te ontvangen tijdens de jaarlijkse Techport Technologieweek.”

Volg MyTec-Bedrijven en Techport ook via LinkedIn:
MyTec-Bedrijven
Techport

Succesvol innoveren met data

Steeds vaker zien bedrijven data als een belangrijke aanwinst voor hun organisatie. Het wordt gebruikt om de besluitvorming te verbeteren, bedrijfsprocessen bij te werken of zelfs als een motor voor innovatie (datagedreven innovatie). Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van data om te innoveren echter niet altijd tot onmiddellijk succes leidt.

Samenspel van technologie, proces en mens

De Vrije Universiteit, partner van het Fieldlab, deed hier binnen het Fieldlab samen met studenten een kwalitatieve studie naar. Hierbij werd gekeken hoe een projectteam, die door middel van sensoren een rijke set aan data had verzameld over het functioneren van een machine, omging en probeerde te leren van de data. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het niet alleen belangrijk is om te focussen op de data en de technologie, maar ook om specifieke aandacht te besteden aan menselijke en procesbarrières. Data is niet direct als ‘resource’ bruikbaar, ondanks de potentie ervan. Om data waardevol te maken moeten mensen en teams door middel van sensemaking processen data interpreteren en waarde toe kennen aan data om op die manier actie te kunnen ondernemen op basis van de data.

Weten hoe dit zit? Lees dan de blog van Najla Barikzai & Dennis van Kampen van de Vrije Universiteit.

Sorama nieuwe partner van Fieldlab Smart Maintenance Techport

Sorama heeft als eerste nieuwe partner sinds de oprichting van het Fieldlab Smart Maintenance, een samenwerkingsovereenkomst getekend en is nu officieel lid van het Fieldlab. Nieuwe partner Sorama is enthousiast. Rick Scholte, oprichter van Sorama: “We zien veel mogelijkheden voor slim onderhoud oftewel smart maintenance en willen ook onze nieuwste geluidssensoren gaan testen in de proeffabriek. De samenwerking die gestart is met een co-financieringsproject krijgt nu een vervolg in een volwaardig partnership met het Fieldlab.”

De samenwerking met Sorama is ontstaan toen bestaand Fieldlabpartner Semiotic Labs, Sorama koppelde aan Gerik ten Berge, programmamanager van het Fieldlab. “De leverancier van akoestische camera’s wilde onderzoeken of hun geluidssensoren aan de bewegende delen van de machine konden ‘horen’ wat de conditie is. Tata Steel, een andere partner van het Fieldlab, had hier wel oren naar en heeft samen met Techport een plan ontwikkeld en een subsidie aanvraag ingediend. Vanuit het Innovatiefonds Maakindustrie Metropoolregio Amsterdam is cofinanciering ontvangen en het project is gestart.”

Het bij elkaar brengen van verschillende technologieën, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen is een van de ambities van het Fieldlab Smart Maintenance. Innoveren op dit vakgebied kan niet alleen. Dat dit in de praktijk werkt, blijkt uit deze ontwikkeling. 

Gerik: “Sorama heeft weer een heel andere manier van het detecteren van bijvoorbeeld defecten of slijtage dan de andere partners. Hiermee is Sorama complementair en interessant om aan te haken bij het Fieldlab. De eerste resultaten van de proof of concept zijn ook veelbelovend.”

Meer informatie over de resultaten is te lezen op: www.techport.nl/nieuws/geluidssensoren-detecteren-slijtage

Het Fieldlab Smart Maintenance Techport wordt mogelijk gemaakt door inzet van alle partners en medefinanciering vanuit de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en Kansen voor West en EFRO om zo de regionale economie en innovatie een impuls te geven. Informatie over de andere partners van het Fieldlab is hier te vinden.

Geluidssensoren detecteren slijtage

Een afwijking in een machine kun je horen, een onderhoudsmonteur met geoefende oren zal dit gelijk beamen. Maar waar het precies niet lekker loopt of het eerder kunnen horen dan het menselijk oor mogelijk maakt, is een ander verhaal. In een proof of concept met geluidssensoren is in het Fieldlab Smart Maintenance een test uitgevoerd met samenwerkingspartner Sorama. De resultaten zijn veelbelovend. 

Het idee – één en één is drie

Sorama is een leverancier van akoestische camera’s en analysesoftware die kunnen worden toegepast in een zeer breed scala van industrieën.  Paul van Doorn, productowner van het Listener Platform binnen Sorama: “Wij werken met bedrijven samen om inzicht te geven waar geluid in hun producten of omgeving vandaan komt. Door het duidelijk in beeld te brengen van het geluidsniveau kunnen we zien welke componenten het geluid veroorzaken.” Van oorsprong richtte het in 2009 gestarte Sorama zich op het meten van geluid in R&D omgevingen en in de loop van de tijd is het idee ontstaan om ook in publieke ruimte geluid te meten. Hier luisteren de camera’s naar de bewegende delen van de machine om zo iets over de conditie te kunnen zeggen.

Proof of concept

De samenwerking tussen Sorama en het Fieldlab is tot stand gekomen vanuit een van de partners van het Fieldlab, Semiotic Labs. Simon Jagers: “In het Fieldlab Smart Maintenance Techport werken partijen samen vanuit verschillende competenties. Wij -als Semiotic Labs – voorspellen op basis van spanningsmetingen afwijkingen in installaties.  Sorama heeft weer een heel andere manier van het detecteren van bijvoorbeeld defecten of slijtage; detectie op basis van geluid. Dat maak Sorama complementair als partij en interessant om aan te haken bij het Fieldlab.” Vanuit deze kennismaking en het ontstane enthousiasme is gewerkt aan een usecase  binnen Tata Steel waarbij de inzet van akoestische camera’s tot interessante nieuwe inzichten zou leiden. Er is door Sorama en Techport een plan ontwikkeld en vervolgens is hiervoor een subsidie aanvraag ingediend en co-financiering ontvangen vanuit het Innovatiefonds Maakindustrie Metropoolregio Amsterdam. Vanuit dit fonds worden innovatieve duurzame projecten gefinancierd die de maakindustrie schoner en slimmer maken.

 

Samen met Tata Steel is door Sorama onderzocht of het met geluidscamera’s mogelijk is om transportbandrollen nog efficiënter te inspecteren en inspecteurs te helpen bij het identificeren van versleten rollen. Inspecteurs doen dat door langs het netwerk van tansportbanden, met een lengte 55km, rondes te lopen en op het gehoor te lokaliseren waar defecte rollen zitten. Elisa Bot van Tata Steel: “Onze inspecteurs Thomas Boutsma en Johan van der Kruijssen zijn nauw betrokken bij de proof-of-concept en ook erg enthousiast over de vernieuwing. Zij zien voordelen voor hun dagelijkse werk. Het inspecteren van rollen op basis van hun eigen gehoor is tijdrovend en slechts een onderdeel van het takenpakket. Als dit werk vervangen kan worden, is er meer tijd beschikbaar voor het meer inhoudelijke deel van het werk. Daarnaast hopen we dat we door de sensoren nog eerder afwijkingen kunnen horen, of deze op plekken te kunnen installeren waar we slecht bij kunnen komen.”

Metingen

Opschalen en samenwerking verduurzamen

Op de transportband aan het Noordzeekanaal in Velsen-Noord en in een laboratoriumopstelling zijn metingen verricht die duidelijk verschil laten zien tussen het geluid van goede, gebruikte en versleten rollen. Een groot deel van de technologie bestaat uit machine learning en artifical intelligence. Het ontwikkelen van het algoritme zodat je kunt voorspellen en kunt aangeven welke component het is. In de proof of concept is aangetoond is dat de sensoren specifiek kunnen aangeven welke rol in een bepaald cluster slijtage vertoont.  Elisa Bot: “Naast dat dit het mogelijk maakt om enkel defecte rollen te vervangen, zou deze techniek in de toekomst ook kunnen helpen om te bepalen welk onderhoud prioriteit moet krijgen en kunnen stilstanden worden verminderd.” Een ander groot voordeel van deze technologie is dat de metingen op afstand plaatsvinden en de installatie van sensoren kan plaatsvinden terwijl de transportband in bedrijf is. Elisa Bot: “Onze collega Ton Krakers van ICT heeft veel werk verricht om een stand-alone unit op het netwerk van Tata Steel aan te sluiten en het monitoren op afstand daadwerkelijk mogelijk te maken. De beveiligingsvoorwaarden zijn niet gering. Met de stand-alone unit kunnen we op voor de inspecteurs moeilijk bereikbare plekken meten”. 

Paul van Doorn: “De samenwerking met de collega’s in het Fieldlab en met betrokkenen in de productieomgeving van Tata Steel is heel prettig verlopen. Er was veel enthousiasme om deze technologie te toetsen. De interne organisatie om dingen praktisch voor elkaar te krijgen is soms wel complex en gaat over veel schijven, dat zien we vaker bij grote organisaties. Voor ons is deze toetsing erg waardevol, het is mooi om een nieuw idee binnen een bedrijf als Tata Steel te mogen beproeven. We willen nu kijken hoe we dit kunnen opschalen. We zien veel mogelijkheden voor smart maintenance en willen ook onze nieuwste sensoren gaan testen in de proeffabriek. De samenwerking die gestart is met een co-financieringsproject krijgt nu vervolg in een volwaardig partnership met het Fieldlab.”

Het gebruik van geluid is interessant bij mechanische inspectie vraagstukken en maakt onderdeel uit van de ontwikkeling binnen het vakgebied smart maintenance. Het gebruik van deze technologie maakt het mogelijk om verschil te horen in de verschillende fase van slijtage zodat de onderhoudsmonteur weet wat er aan de hand is en wat hem of haar te doen staat. Wij houden  u over deze en andere ontwikkeling binnen het Fieldlab Smart Maintenance op de hoogte. 

Maakindustrie dient plannen in voor innovatief onderwijs

Techport heeft samen met lokale bedrijven, scholen en overheden een aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er is een programma in voorbereiding om de technische opleidingen goed aan te laten sluiten bij de snel veranderende technieken, met focus op slim onderhoud. 

Het ROC Nova College is penvoerder van de aanvraag. Andere betrokken partijen zijn stichting MyTec bedrijven, Tata Steel, Facta, Microtechniek, GWOC, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Technisch College Velsen, Kennemer College, gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland.Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Techport Thuisblijf diner

Op dinsdag 21 april 2020 verzorgde Techport samen met 3D Makers Zone en Smart Industry een origineel diner voor mkb’ers met als thema Digital Twinning. Door de huidige omstandigheden werd het diner een thuisblijf editie. Het eten werd bij de deelnemers thuisbezorgd, het gesprek vond online plaats. 

Voor het diner werden vertegenwoordigers van mkb-bedrijven of toeleverancier van de maak- en onderhoudsindustrie uit de regio IJmond en Haarlem uitgenodigd. Omstreeks 17.00 uur werd het diner bij de 30deelnemers thuisbezorgd door het nieuwe Haarlemse restaurant Miyagi and Jones.

Nog voor de eerste gang nam Wilfried Hoffman van Axionomic de deelnemers mee in de basisprincipes van Digital Twinning. Digital Twinning is een verzamelnaam voor allerlei toepassingen waarin fysieke objecten worden gekoppeld aan digitale modellen. Op die manier krijgt een fysiek product of proces een ‘digitale dubbelganger’. 

Nadat het voorgerecht was opgegeten gingen Theo Koster van Techport en Herman van Bolhuis van 3D Makers Zone in gesprek met Mark Denys, director Quality Tata Steel Europe, over de rol van Digital Twinning bij het staalbedrijf. Rond 18.00 uur werd het hoofdgerecht ‘uitgeserveerd’ en gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. 

Het dessert werd om 18.30 uur op hetzelfde moment gegeten en om 19.00 uur werd het diner afgerond met een huisgemaakt kopje koffie en konden de deelnemers aan de afwas beginnen. “Het was een nieuwe, maar vooral leuke ervaring om op deze manier met elkaar te dineren. Natuurlijk was het wennen, maar de sfeer was meteen goed. Dit smaakt wat ons betreft naar meer”, vertelt Theo Koster na afloop. 

Medeorganisator Herman van Bolhuis is ook enthousiast over het diner: “We weten dat Nederland tot de landen met de beste ICT-infrastructuur hoort, maar dat de industrie nog niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Met deze manier van vergaderen laat de industrie zien echt wel digitaal te zijn.” 

Het interview met Mark Denys, director Quality Tata Steel Europe, is hieronder terug te luisteren. 

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op