12 juli 2022

Eindrapportage Innovatieagenda Offshore Wind Noordzeekanaalgebied

Eind 2021 hebben Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en Techport een gezamenlijk plan van aanpak ingediend bij de samenwerkende gemeenten in de IJmond (ESIJ) voor het ontwikkelen van een regionale innovatieagenda voor offshore wind. Deze gezamenlijke aanpak is logisch, gezien de wederzijdse en cross sectorale belangen voor de regionale offshore wind­ en maak­ en onderhoudsindustrie. Dit plan is aanjager geweest van een vijftal collectieve innovatieprojecten in de offshore windsector.

Klik hier voor het eindrapport.