6 juni 2024

Zo dragen deze 17 projecten en/of ondernemers bij aan het verduurzamen van de IJmond-regio 

Afgelopen vrijdag, 31 mei, is het Techport Innovation Centre feestelijk geopend. Het Techport Innovation Centre is hét ontwikkel- en ontmoetingscentrum voor de technici van de toekomst, bedrijven, onderwijs en overheid in de Metropool Regio Amsterdam, met een focus op de IJmond. Vanuit deze ‘hub’ gaan verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen aan de slag met innovaties op het gebied van schoner en circulair produceren, energiezuiniger onderhouden en duurzamer transporteren. Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland! 

Tijdens de opening toonden verschillende projecten uit de regio door middel van een mini-expositie hoe hun innovaties bijdragen aan een duurzame IJmond-regio. We zetten ze hier overzichtelijk op een rij:  

ZTI Smart Machines
ZTI Smart Machines ontwikkelt energie-efficiënte machines voor het schillen, snijden, ontkernen en wedgen van groenten en fruit. Dit zorgt voor minder voedselverspilling. Ook is ZTI bezig over te stappen van traditionele mechanische technieken naar geavanceerdere robotica en kunstmatige intelligentie (AI). Dit verbetert weer de efficiënte en duurzaamheid van hun productieprocessen. Kijk hier voor meer informatie.

Triply
Triply biedt oplossingen voor duurzaam vervoer, zoals het bevorderen van elektrisch rijden, fietsen en andere vormen van milieuvriendelijk transport. Hierdoor vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen en wordt de lucht in de regio schoner. Ook helpen ze bedrijven hun logistieke processen te optimaliseren aan de hand van bijvoorbeeld data-analyses. Kijk hier voor meer informatie.

Opening Techport Innovation Centre

Blok System Supply 
​Blok System Supply is een expert op het gebied van techniek, innovatie en ontwikkeling. De visie is dat ze ieder product en bijbehorend proces efficiënter gaan ontwikkelen. Zo namen zij afgelopen vrijdag, 31 mei, de desinfectierobot mee.​ Kijk hier voor meer informatie over Blok System Supply.  
 
Innomax 
Innomax helpt bedrijven om hun productieprocessen te verduurzamen. Door bijvoorbeeld energie-efficiëntere machines te ontwerpen of systemen te ontwikkelen die afval minimaliseren. Ook ondersteunt en begeleidt Innomax start-ups en andere bedrijven in de regio bij de ontwikkeling van duurzame innovaties. Dit omvat begeleiding, financiering en technische ondersteuning om duurzame ideeën tot leven te brengen. Kijk hier voor meer informatie.  
 
Z-Bridge 
Z-Bridge is gespecialiseerd in het bouwen, ontwerpen en verhuren van offshore systemen. Met het ‘Walk-to-Work’- en ‘Bring-to-Work’ systeem zorgen zij voor een veilige en efficiënte manier van werken voor hun klanten. Tijdens de expositie lieten zij door middel van Virtual Reality zien hoe het systeem te werk gaat en welke processen hiervoor gevolgd worden. Kijk hier voor meer informatie. 

Knowledge Insight
Knowledge Insight is een organisatie die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid en innovatie binnen bedrijven en gemeenschappen. Hun activiteiten zijn breed en omvatten onderzoek, advies, educatie, en ondersteuning van technologische innovaties. Kijk hier voor meer informatie.

Rabobank
Rabobank helpt bedrijven en organisaties in de IJmond-regio die willen verduurzamen. Dit doen ze door leningen, subsidies en andere financiële instrumenten aan te bieden, maar ook geven ze advies over duurzame bedrijfsmodellen en hulp bij het implementeren van energie-efficiënte technologieën en processen. Kijk voor meer informatie hier.

NOVA College
Duurzaamheid zit in de onderwijsprogramma’s van het NOVA College verweven. Studenten leren over duurzame praktijken en technologieën, waardoor ze beter voorbereid zijn om bij te dragen aan een groene economie. Dit omvat opleidingen in milieukunde, duurzame energie, circulaire economie en groene technologieën. Tijdens de expositie toonden de studenten een zelfgemaakte, drijvende windmolen. Kijk voor meer informatie hier.

Techport Innovation Centre Opening

Hogeschool van Amsterdam​ 
De Hogeschool van Amsterdam voert in samenwerking met Techport en aangesloten Techport-bedrijven diverse onderzoeksprojecten uit. Deze zijn gericht op thema’s als duurzame energie, Tiny Machine Learning en andere duurzame thema’s. Op deze manier proberen zij innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de duurzaamheidsopgaves waar de IJmond-regio voor staat. Kijk hier voor meer informatie.    
 
Tata Steel Academy  
De Tata Steel Academy draagt bij aan het verduurzamen van de IJmond-regio door middel van verschillende initiatieven en programma’s die gericht zijn op duurzaamheid, innovatie, en het opleiden van technisch personeel binnen de staalindustrie. Ook ondersteunen ze onderzoeksprojecten die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe, duurzame staalproductiemethoden. Zij toonden tijdens de expositie de indrukwekkende H2-kart, die volledig rijdt op waterstof. Kijk hier voor meer informatie.  
 
Symphony Wave Power 
Symphony Wave ontwikkelt en implementeert technologieën die golfenergie omzetten in elektriciteit. Golfenergie is een hernieuwbare energiebron die minder impact heeft op het milieu vergeleken met fossiele brandstoffen. Door energie op te wekken uit golven, vermindert Symphony Wave de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt daarmee bij aan de vermindering van CO2-uitstoot in de IJmond-regio. Kijk hier voor meer informatie.  

BlueHeart Energy
De warmtepompen van BlueHeart Energy produceren warmte en koude zonder het gebruik van fossiele brandstoffen of schadelijke koudemiddelen, waardoor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen aanzienlijk wordt verminderd. De warmtepompen van BlueHeart Energy zijn geschikt voor een breed scala aan woningtypen, ook slecht geïsoleerde woningen. Dit maakt de technologie toegankelijker en breed inzetbaar, wat de energietransitie in verschillende soorten gebouwen mogelijk maakt. Kijk hier voor meer informatie.

Phoenix Metals
Phoenix Metals wil dat batterijen écht circulair worden. Met het project Vanadium Elektrolyt ontwikkelen ze een proces voor de winning van het scheikundig element Vanadium en andere waardevolle componenten uit staalslakken. Hier is een toenemende vraag naar, omdat dit type batterij vijf keer meer oplaadcycli heeft dan Lithium-ion batterijen. Ze zijn bovendien veiliger en makkelijker te recyclen. Kijk hier voor meer informatie.

Techport Innovation Centre Opening

Strategisch HR van Techport  
Met dit project faciliteert Techport strategische HR-dienstverlening voor mkb-bedrijven in de IJmond. De focus ligt bij onderhouds- en installatiebedrijven, die bijdragen aan de verduurzaming van de industrie. Deelnemende bedrijven én hun medewerkers worden concreet geholpen om hun HR-uitdagingen op een toekomstgerichte manier in te vullen. Het primaire doel is verbeteren van instroom, behoud en ontwikkeling van arbeidskrachten voor de techniek en energietransitie. Kijk hier voor meer informatie.  

De WaveHexapod van AE Group  
De WaveHexapod zet golfenergie om in elektrische energie. Golfenergie wordt al langer gewonnen, maar commerciële initiatieven zijn nog schaars en daarbij is het rendement lager dan van de WaveHexapod. Waar bekende systemen slechts op en neer bewegen, kan de WaveHexapod veel meer energie opnemen door de volledige golfrotatie (zowel horizontaal als verticaal energie) op te nemen met de zes generatoren die aan drie drijvers zijn bevestigd. Kijk hier voor meer informatie.  
 
TES Industrial Systems 
TES Industrial Systems Beverwijk ontwikkelt en produceert duurzame industriële aandrijfconcepten en industriële automatiseringsoplossingen. Ze dragen bij aan het verduurzamen van de industrie door onder andere gebruik te maken van ultracaps die worden toegepast in diverse industriële- en maritieme kranen. Hiermee wordt energie en brandstof bespaart, uitstoot van CO2 en stikstof beperkt en daarmee bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijfsproces, maar wordt ook de ‘lifecycle’ van deze kapitaalintensieve installaties verlengd. Kijk hier voor meer informatie.  
 
Green Incubator Techport  
De Green Incubator is een versnellingsprogramma speciaal voor mkb’ers en startups waarvan het product, de dienst of de innovatie zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt. Er is al enige vorm van tractie, zoals omzet of reeds gesloten deals. Het team van de startup of mkb is sterk en flexibel en in staat om snel te schakelen. Tijdens de Green Incubator wordt onderzocht of de markt deze innovatie ook echt nodig heeft. Kijk voor meer informatie hier.