28 jun 2021

Techport en Rabobank werken samen aan het versnellen van innovaties bij ondernemers

Techport en de Rabobank gaan samenwerken. Hiervoor tekenden beide partijen onlangs een overeenkomst. De partijen hebben elkaar gevonden in een samenwerking waarbij het laten groeien en versnellen van innovaties bij MKB-bedrijven en ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam centraal staat. 

Techport heeft de ambitie om het innovatie ecosysteem in de Techport regio verder te ontwikkelen. De Rabobank wil duurzaam ondernemen en innovatie in het bedrijfsleven stimuleren. Bestaande programma’s, activiteiten en mogelijkheden sluiten goed aan bij de gezamenlijke ambities in de maakindustrie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Mark Denys, voorzitter Techport: “In de afgelopen periode hebben wij de samenwerking verder vormgegeven en geconcretiseerd. Door goede gesprekken weten we nu precies hoe we de activiteiten en het netwerk van de Rabobank onze Techport innovatie roadmap kunnen versterken. Wij kiezen voor een intensieve en inhoudelijke samenwerking waarmee we snel stappen kunnen zetten: direct, concreet en praktisch. Door deze samenwerking leggen we meer nadruk op het ondersteunen van ondernemers bij innovatie, zowel technisch als qua marktbenadering. Ook kijken we hoe we ondernemers kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun organisatie. Dat is iets waar de Rabobank veel ervaring in heeft. Door de samenwerking stimuleren we innovatie en ondernemerschap; samen maken we méér impact en krijgen we een duurzamer resultaat.”

Zo worden er Techport Challenges en Accelerator programma’s georganiseerd. Dit doen de partijen in samenwerking met de GO!-NH Accelerator van Provincie Noord-Holland. Ook worden er workshops opgezet en is er extra begeleiding voor MKB-bedrijven in de maakindustrie in de MRA. Daarnaast gaat Techport studenten koppelen aan MKB-bedrijven en startups. De studenten kunnen ook kunnen deelnemen aan de Techport Accelerator en andere activiteiten. Studenten zijn afkomstig van met name Hogeschool Inholland, UvA, HvA en ROC Nova College.

Techport en Rabobank zetten zich in op de intensieve samenwerking en ontwikkeling van de regio. Ard van Berkel, directeur MKB bij de Rabobank: “Met de samenwerking in het aanbod van de programmering en wervingsactiviteiten wordt een duidelijke koppeling gelegd vanuit de Rabobank met de regio én met onze ambitie om duurzame groei van ondernemers te stimuleren. Als trotse partner van de Techport Innovatie Roadmap streven wij er niet alleen naar zoveel mogelijk innovaties te helpen aan een financiering, maar ook om onze kennis en ons netwerk binnen het netwerk te delen. Het programma wordt verder uitgebouwd en onze ambitie is om de samenwerking en betrokkenheid steeds verder te intensiveren. De uitbreiding kan zich uiten in een verbreding van geografisch bereik, verdieping in thematiek, verdieping in sectoren en uitbreiding van het aantal deelnemende bedrijven en de betrokkenheid van de industrie.”

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op