Sluit aan bij Techport

Wil je bijdragen aan de missie van Techport? Doe dan mee! Dat kan op verschillende manieren.

Als Techportbedrijf (Plus)

De samenwerking van scholen en bedrijven maken het succes van Techport. Door de financiële bijdragen van een paar grotere bedrijven, de overheid en het onderwijs kan het programmabureau van Techport de activiteiten organiseren en projecten opzetten. De inmiddels 90 bedrijven en scholen die zijn aangesloten bij Techport, dragen bij aan de missie met ‘in kind’ bijdragen. Dit zijn de Techportbedrijven en de Techportscholen.
Om de groene groeiambities waar te maken en de slagkracht van het netwerk te vergroten, is het sinds 2024 voor bedrijven mogelijk om ook een financieel bij te dragen en zo Techportbedrijf Plus te worden.

Lees meer over de Techportbedrijf Plus – mogelijkheden in de flyer.

Als Techportschool

Techportscholen zijn aangesloten bij het Techportnetwerk, doen mee aan activiteiten van Techport en werken samen met de Techportbedrijven in het netwerk.

Als themapartner

Themapartners dragen financieel en/of met kennis bij aan specifiek thema. De thema’s zijn gerelateerd aan de actielijnen van Techport en zijn: onderwijs (po en vo)beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. Themapartners worden genoemd bij de activiteiten en berichten rondom het thema.

Met een idee, casus, bijdrage…

Als netwerkorganisatie staan we altijd open voor ideeën, casussen of andere bijdragen die de missie ‘samen op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ versterken.

Neem contact op


Meer weten? Of je idee, casus of ander aanbod met ons delen?
We gaan graag met je in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Neem contact op via secretariaat@techport.nl.