Categorie: Leven lang ontwikkelen

Wij gaan de vijver van vakmensen vergroten

Op 30 maart hebben ruim 20 Techport-bedrijven stappen in de goede richting gezet om het aantal technische vakkrachten te vergroten voor het mkb. De deelnemers zijn creatief aan de slag gegaan en hebben nagedacht over kansrijke ontwikkelroutes, loopbaanafspraken en het aantrekkelijker maken van de sector.

Na een panelgesprek met Alliander, Tata Steel, Provincie Noord-Holland en het Werkgevers Servicepunt over het belang van samen de vijver van vakkrachten vergroten, zijn de deelnemers dieper ingegaan op de initiatieven die nu nog ‘losse’ puzzelstukjes. Deze initiatieven zijn:

Techport gaat nu aan de slag met Techport-bedrijven om deze initiatieven door te ontwikkelen.

Is bij jouw bedrijf ook de grens bereikt om mensen in de techniek te krijgen en wil je gezamenlijk aan de slag gaan met een van de initiatieven? Neem contact op met Margriet.lautenschutz@techport.nl.

Onderhoudsmonteurs klaar voor de toekomst

Op 7 maart 2023 is de eerste lichting onderhoudsmonteurs vanuit Tata Steel, Facta en GWOC zijn geslaagd voor de Masterclass Smart Maintenance. Deze unieke masterclass in de IJmond bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De vorm van de masterclass is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie en geen klasjes.

Samen met en op verzoek van de Techport-bedrijven hebben het Nova College, Techport en onderhoudsfirma’s een bijscholingsaanbod ontwikkeld voor (mbo) monteurs. Hiermee worden de kennis en vaardigheden op de werkvloer op het gebied van smart- en predictive maintenance versterkt. Het toepassen van smart technologies zoals Internet of Things, sensortechnologie, advanced analytics en machine learning in onderhoudsprocessen, zorgt ervoor dat je het slijtgedrag van installaties kan voorspellen, onverwacht falen kan tegen gaan en de levensduur van fabrieken kan verlengen. Door slim onderhoud in te passen kan je dus energiezuiniger produceren. Producenten, toeleveranciers, onderwijsinstellingen en Techport hebben een consortium gevormd om hiervoor een serie masterclasses voor bestaande (onderhouds)medewerkers te ontwikkelen. De training wordt geborgd in het bestaande aanbod van ROC Nova College.

Masterclass
De masterclass is 16 tot 18 dagdelen en de dagelijkse praktijk staat centraal. De serie trainingen bestaat dan ook niet alleen uit theorie, maar de praktijksituaties zijn het leslokaal, al dan niet gesimuleerd met behulp van augmented reality. In de training wordt onder meer gebruik-t gemaakt van de proeffabriek van het Fieldlab Smart Maintenance van Techport. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing.

De nieuwe masterclass start vanaf 1 april 2023. Goed om te weten is dat elke deelnemer voor deze Masterclass gebruik kan maken van €1000,- STAP subsidie. Wil je meer informatie over de masterclass? Kijk hier of neem dan contact op met Edward Straus (estraus@novacollege.nl).

Techport zoekt snuffelende statushouders: ‘We zitten op mensen te wachten’

Techport werkt samen met gemeenten Beverwijk en Velsen om statushouders kennis te laten maken met de technische bedrijven in de IJmond. Zo leren de statushouders over de mogelijkheden voor werk in de technische sector en kunnen de bedrijven een nieuwe doelgroep van mogelijke collega’s aanspreken. Merel Jonkman van BTAC Solutions noemt het dan ook een win-winsituatie: “Wij zitten op mensen te wachten en zij willen iets zinvols doen.”

Volgens Margriet Lautenschutz van Techport zijn er heel wat potentiële nieuwe werknemers die aan dit programma meedoen en zo meer te weten komen over de technische wereld. “Op het schip hebben we gesprekken gehad met 29 statushouders en nu zijn we met een groep van 11 statushouders aan de slag. In totaal gaat het om een groep van 150 mensen die op zoek zijn en we gaan nu verder met onze verkenning.”

Klik hier voor de reportage.

De statushouders kunnen nu nog niet aan het werk omdat zij nog niet zijn ingeburgerd. Toch is het volgens Techport niet te vroeg om een kijkje in de keuken te nemen. “We wachten niet tot ze de Nederlandse taal beheersen en de inburgering achter de rug hebben, we laten ze bewust nu al de techniek verkennen”, zegt Margriet Lautenschutz.

Volgens Lautenschutz wordt dat heel positief ontvangen. “De mensen zijn heel erg blij en ik merk dat het ook heel succesvol is om ambassadeurs in te zetten die dit al meegemaakt hebben. Hier bij dit bedrijf werken al een paar mensen die uit Syrië komen en je ziet dat het dan makkelijk is om contact te maken met de statushouders.”

Mohammad vertelt dat hij de rondleiding interessant vindt, maar dat het niet helemaal zijn ding is. “Ik ben twee jaar geleden naar Nederland gekomen en ben bezig om de taal te leren en ondertussen werk ik nog niet. Ik ben altijd druk, vooral met sporten, dus ik vind het niet frustrerend om nog niet te werken.”

De hoop dat het goed komt met Mohammad is er zeker: Hij wil uiteindelijk met airco’s en verwarmingsinstallaties werken omdat hij daar ervaring in heeft. Andere statushouders die bij BTAC hebben gesnuffeld zijn erg enthousiast en kunnen wellicht in de toekomst aan de slag bij het bedrijf.

Reportage, artikel en foto door Jasper Leegwater (NH Nieuws).

Nieuwkomers aan de slag in de techniek

Samen met Techport-bedrijven Haprotech en InnoMax B.V. is Techport een mooi initiatief gestart. Meer hierover zie je in onderstaande video.

Heb je ook interesse om aan te sluiten? Neem contact op met Margriet Lautenschutz

Succesvolle workshop flirten met nieuwe medewerkers

Niemand kan er omheen, het is een complete gekte op de arbeidsmarkt. Hoe trek je de juiste mensen aan en hoe val je op als bedrijf? Vanuit het Service Punt Techniek Techport wordt de samenwerking gezocht tussen overheid, onderwijs en bedrijven om meer zij-instromers in de techniek te krijgen voor verduurzaming van de regio. Daarom is er op 30 augustus een workshop georganiseerd waar Techport bedrijven hebben geflirt naar baankansen voor monteurs.

Inspirerende workshop

Tijdens de workshop is er kennis gemaakt met de zeven werelden van Techniek. Daarnaast hebben de bedrijven kennis gemaakt met de werkgeversorganisatie VNO-NCW en de topwerkgever Kuuk. Raymond Groenwegen gaf inspirerende adviezen op welke wijze je als bedrijf in deze tijden meer kandidaten weet te vinden.

Bouwstenen Techportbedrijven

Er is een aantal bouwstenen benoemt waarmee Techportbedrijven aan de slag willen. Dit was onder andere:

Je bedrijf beter regionaal profileren voor zij-instromers?

Service Punt Techniek Techport gaat met de partners aan de slag om meer zij-instromers te faciliteren, verbindingen mogelijk maken met partijen in onderwijs en overheid en kennisdelen van expertbedrijven. Hiervoor willen wij o.a. campagnes voeren, oriëntatiedagen organiseren, bedrijvenscan uitvoeren. Neem gerust contact op met Techport via Margriet.Lautenschutz@techport.nl

Bekendmaking Technische Topwerkgever Beverwijk

Afgelopen maandag 25 april 2022 was de uitreiking van Technisch Topwerkgever in de regio Beverwijk. Dit project vanuit Techport, gefinancierd door de gemeente Beverwijk en uitgevoerd door CrossOver, geeft een impuls aan zij-instroom onder werkgevers in de maak- en onderhoudsindustrie. KUUK ging met de titel Koploper ervandoor!

Met vertegenwoordigers vanuit de technische werkgevers uit Beverwijk, Velsen en Amsterdam-Noord, de gemeente Beverwijk, het Werkgeversservicepunt (WSP) en beide leden van de vakjury, was het een middag die achteraf ‘nuttig’, ‘inspirerend’ en ‘waardevol’ genoemd werd. Tijdens de sessie zijn veel ideeën uitgewisseld en bediscussieerd, welke we meenemen naar de vervolgsessie in mei. Want, zoals duidelijk werd: de uitreiking was geen eindpunt, maar juist de startvan een beweging!

Lees hier het hele artikel >

Inschrijving Masterclass Smart Maintenance geopend

Het is zover! Per 1 februari 2022 start de eerste Masterclass Smart Maintenance. Het is vanaf nu mogelijk om onderhoudstechnici, met een afgeronde technische opleiding op mbo-4 niveau, op te geven. De masterclass is voor minimaal 12 en maximaal 14 deelnemers en bestaat uit 16 dagdelen (middag/avond), verdeeld over 6 maanden. De bijeenkomsten vinden plaats op de locaties van het Nova College in Beverwijk en IJmuiden. Mocht het door de geldende coronamaatregelen niet mogelijk zijn om te starten per 1 februari 2022, start de Masterclass Smart Maintenance per 1 maart 2022. 

Masterclass Smart Maintenance:
De masterclass Smart Maintenance stoomt onderhoudstechnicus klaar voor de toekomst. De Nederlandse maakindustrie ontwikkelt zich in een razend tempo naar een intelligente maakindustrie oftewel Smart Industry. Smart Industry betekent een verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Deze ontwikkelingen gaan hand-in-hand met een shift in het onderhoud van installaties. Door data uit installaties slim te gebruiken, wordt faalgedrag voorspelbaar en kun je onderhoud op het juiste moment uitvoeren. Met smart maintenance kunnen bedrijven de uptime van installaties verhogen en daarmee veel kosten en energie besparen.

Na het volgen van deze masterclass ben je een belangrijk teamlid binnen je organisatie om met elkaar het onderhoud naar een hoger level te brengen en daarmee het productieproces efficiënter en duurzamer maken. De materclass is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van Techport, onderwijsinstellingen, toeleveranciers en asset owners, waardoor de inhoud 100% aansluit op de praktijk.

Opbouw en inhoud:
Het programma is opgebouwd rondom zes belangrijke thema’s: Definiëren & Analyseren, Detecteren, Plannen, Uitvoeren en Feedback. De thema’s vormen samen een verbetercyclus en is daarmee een handig hulpmiddel bij het optimaliseren van je installatie-prestatie. Je verdiept je onder andere in veel voorkomende faalmechanismen, oorzaken en oplossingsmethoden. Vervolgens leer je over verschillende meet- en PdM-technieken en smart sensoring. Ook leer je alles over datacollectie, opslag hiervan en hoe je deze data interpreteert. Je leert het opstellen van onderhoudsstrategieën en onderhoudsconcepten. Hierbij nemen we met elkaar de vijf ‘smaken’ van onderhoud – van reactief tot voorspellend onderhoud – en in welke situaties je deze toepast met elkaar door. 

In deze masterclass is er veel aandacht voor de dagelijkse praktijk. Praktijksituaties worden nagebootst in het leslokaal, al dan niet met behulp van augmented reality. Een aantal bijeenkomsten vindt plaats in het Fieldlab Smart Maintenance van Techport. 

Alles wat je leert, ga je toepassen in een case uit jouw dagelijkse werksituatie waarin Smart Maintenance positief kan bijdragen. Je wordt hierbij begeleid door experts uit het werkveld van smart maintenance. Tijdens het volgen van de Masterclass voer je opdrachten uit waarmee je je portfolio vult. Je sluit de masterclass af met een voldoende voor je portfolio en eindpresentatie over je case. Heb je aan de voorwaarden voldaan dan ontvang je een landelijk erkent mbo-certificaat niveau 4 met een plus waardering vanuit de aangesloten Techportbedrijven.

Kosten:
De investering voor de masterclass Smart Maintenance bedraagt € 3100,-.

Dit bedrag is inclusief studiematerialen (magazine, online leeromgeving en Sigma Tile), toegang tot het Techport Fieldlab Smart Maintenance, examenkosten, mbo-certificaat, koffie/thee en broodje.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de masterclass of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Ronald Vreeken (rvreeken@novacollege.nl).

Uw vacature onvervuld? Kijk ook naar de skills van sollicitanten, niet alleen naar diploma’s

Heb je als ondernemer moeilijk vervulbare vacatures, maar sta je open voor zij- instromers? ‘Staar je als bedrijf niet blind of een sollicitant wel de juiste diploma’s heeft, maar kijk juist ook eens naar zijn of haar vaardigheden. Dan maak je veel meer kans op het vinden van de juiste match’, zo vertelde Gerik ten Berge van het publiek-, private samenwerkingsverband House of Skills tijdens het digitale kennisuur van de OV IJmond. 

Klik hier voor het artikel.

Techport bij RTLZ

In het programma How It’s Done van RTLZ vertellen Bas Oonk van De Learning Engineer en Edward Straus van het Nova College over de Masterclass Smart Maintenance. 

De masterclass Smart Maintenance bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. Meer informatie vind je hier.

Techniek studiedag voor leerkrachten Phanta Rei

Op maandag 7 december zijn ruim 60 leerkrachten van basisschool de Panta Rhei in Beverwijk ondergedompeld in de zeven werelden van techniek. De studiedag van de leerkrachten stond dit keer namelijk volledig in het teken van techniek. Leerkrachten kregen online een lezing en keken mee naar verschillende proefjes en tips & tricks van Boy Vissers, de experimenteer Expert van Quest Jr. om Wetenschap & Techniek makkelijk toe te passen in het lesprogramma. Aansluitend gingen de leerkrachten zelf aan de slag met een workshop van FIX Maakonderwijs en met proefjes uit de Techport-activiteiten-box, die van tevoren op de school was afgeleverd.
 
Leerkrachten hebben een belangrijke rol in de keuzes die leerlingen maken. Techport werkt daarom ook graag samen met leerkrachten om leerlingen te interesseren voor techniek. Om hen te inspireren en te ondersteunen biedt Techport een speciale techniek studiedag.

Natasja Peters, directeur basisschool Panta Rhei geeft aan: “De informatie vooraf was duidelijk, de materialen waren in voldoende mate aanwezig, de goodiebags met techniekwaaier en kwartetspel werden zeer gewaardeerd en ook de lunch viel in goede aarde. Onze leerkrachten zijn aan het nadenken gezet over de manier waarop ze techniek kunnen integreren binnen hun onderwijs. Dat was precies onze bedoeling!”
 
Ook interesse in een techniek studiedag voor op jouw school? Meer informatie bij Danielle van der Mark (danielle.vandermark@techport.nl)

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op