28 maart 2024

Strategisch HR kan starten!

Dankzij een toekenning van het Just Transition Fund IJmond (EU subsidie) en financiële bijdragen van RBA ZKIJ Werkt Door en de Provincie Noord-Holland hebben we groen licht voor het project ‘Strategisch HR voor het mkb’.  

Actief met HR-beleid aan de slag 
Dit project heeft als doel het verbeteren van de instroom en het behouden van arbeidskrachten voor de techniek en energietransitie in de IJmond regio. Dit is hard nodig, want voor de energietransitie in Noord-Holland zijn tot 2030 alleen al ruim 12.000 extra werknemers nodig. De huidige krappe arbeidsmarkt en met name het tekort aan technisch geschoold personeel, vraagt om werkgevers die actief met hun HR-beleid aan de slag gaan.     

Bedrijven ondersteunen met hr-vraagstukken  
Techport wil mkb’ers, die deze specifieke kennis en kunde niet in huis hebben, hierbij ondersteunen. Zodat ook zij de stap kunnen maken naar een moderne en toekomstgerichte invulling van hun werkgeverschap. Met behulp van het Just Transition Fund, de Europese Unie, de Provincie Noord-Holland en RBA KZIJ kunnen we vanaf dit jaar collectieve Strategische HR-dienstverlening beschikbaar maken voor het mkb. Over een periode van drie jaar worden met dit initiatief 75 ondernemers geholpen.  

Voor meer informatie of interesse in deelname kan je contact opnemen met suzan.buss@techport.nl