25 april 2024

Investeer in vakmanschap als motor voor duurzame innovatie

Oproep Techport en Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam en Techport zoeken bedrijven die samen willen werken aan een duurzame toekomst door hun eigen medewerkers daarin als sleutel te zien. Meld je aan voor dit initiatief waarbij we het vakmanschap en de kennis van medewerkers als basis willen nemen voor nieuwe productiemethoden en producten en markten voor jouw bedrijf. Profiteer van de expertise binnen ons netwerk om die transitie te versnellen.

Achtergrond
Onderzoek toont aan dat in de energietransitie de eigen werknemers, met hun vakmanschap en uitgebreide netwerken, een onderbenutte bron zijn van innovatie en verandering binnen bedrijven. Met dit project benutten we de capaciteiten van vakmensen binnen bedrijven in de regio IJmond om deze transitie te versnellen. Door vakmanschap meer centraal te stellen, blijven bedrijven daarnaast aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werknemers.

Wat willen we doen?
In dit project ontsluiten we de kennis van vakmensen door bestaande kennis in de organisatie eerst in kaart te brengen waarna de volgende fase uw medewerkers vanuit die bestaande kennis nieuwe ideeën, aanpakken en manieren van werken ontwikkelen, uittesten en verder aanscherpen. Zij worden daarbij ondersteund door ervaren begeleiders van de Hogeschool van Amsterdam.

Verdere uitwerking en aanscherping in dit project ontwikkelen we graag met Techport bedrijven. Onze praktijkpartners, op basis van jullie behoeften en wensen. Voordelen voor deelnemende bedrijven:

Ø Vasthouden en gebruiken van interne kennis. Benut en behoud de kracht van eigen werknemers voor nieuwe en verbeterde producten, diensten en processen.

Ø Aantrekkelijk werkgeverschap en personeelsontwikkeling: Versterk de vaardigheden van werknemers voor een betrokken personeelsbestand en een hogere aantrekkelijkheid als werkgever.

Ø Toegang tot expertise en financiering: Profiteer van gespecialiseerde kennis op het gebied van vakmanschap, ondernemerschap, vroege marktvalidatie en financiering.

Wie zijn wij?
Het Center for Economic Transformation van de Hogeschool van Amsterdam brengt expertise in vakmanschap, samenwerking en ondernemerschap. De Hogeschool fungeert ook als penvoerder voor het project. De HvA neemt de kosten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag op zich.

Samenwerkingspartners:
We zoeken samenwerking met bedrijven in de regio IJmond. Bedrijven die werk willen maken van de duurzame transitie en geloven in de kracht van hun vakmensen. We zoeken daarin ook samenwerking met instanties die kunnen helpen innovaties marktrijp te maken. Instanties zoals RVO, Stichting CrossOver, het NOVA-college en brancheorganisaties.

Meer informatie
Chris Mooiweer: chris.mooiweer@eenprobleemminder.nl
Daniel van Middelkoop: d.van.middelkoop@hva.nl