17 december 2020

Een leven lang leren

Het is belangrijk om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Maar eenmaal werkend zou je de leercurve willen blijven inzetten. Techport ziet het verbeteren van de leercultuur als kans voor het bedrijfsleven in de regionale maak- en onderhoudsindustrie om hun marktpositie duurzaam te verbeteren en aansluiting met de arbeidsmarkt te optimaliseren. Onlangs organiseerde Techport hiervoor de digitale bijeenkomst ‘Leven Lang Leren’ voor bedrijven.

Paul Vereijken van Boon Software: “Een ontwikkeling die gaande is, is de verschuiving van het beoordelen en controleren van diploma’s en certificaten naar competenties en skills. Zie het als een soort elektronisch dossier waarbij je kennis en leersystemen kunt doorgeven en delen met elkaar.”

Tijdens de interactieve bijeenkomst gingen bedrijven met elkaar in gesprek over de digitalisering en ontwikkelingen van competenties en skills. Ideeën werden uitgewisseld en er was veel creativiteit aanwezig van de deelnemers. “Een gemakkelijke manier van het verzamelen en delen van kennis is via digitale platforms. Kleine bedrijven stoeien hier nog mee. Het conglomeraat van Techport is daar een mooi platform voor”, aldus Paul Vereijken.

Om deze ontwikkelingen voort te zetten wil Techport deelnemers ondersteunen in de aanvraag voor de MKB!dee regeling. Deze regeling is speciaal voor MKB-bedrijven die een moderne leercultuur op basis van skills en vaardigheden willen gaan invoeren. Denk daarbij aan het optuigen van een digitaal ‘skills paspoort’, ‘leerkluis’ en ‘een leven lang leren’, waarbij de inzet volledig wordt vergoed.

Belangrijk! In verband met de deadline voor MKB!dee regeling kan aanmelden tot uiterlijk 5 januari 2021 bij Theo Koster (theo.koster@techport.nl).

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Techport in samenwerking met House of Skills, Selmers, Meemaken BV. en Boon Software.