Categorie: Smart Industry

Techport gastheer bij Worldclass Maintenance

Techport was op 14 september gastheer van een bijeenkomst van Worldclass Maintenance (WCM), een netwerk voor ‘smart maintenance’ in Nederland. Met als doel om de Nederlandse industrie op weg te helpen naar 100% voorspelbaar onderhoud. Voor de bijeenkomst waren met name de groep ondernemers en technici uit beide netwerken uitgenodigd die geïnteresseerd zijn in het vakgebied “Corrosie onder Isolatie”.

Roadmap Groen Staal

De bijeenkomst werd gehouden in het Congrescentrum van Tata Steel, waar Donald Voskuil namens Tata Steel een toelichting gaf over de stand van zaken roadmap “Groen Staal”. In de ochtend was er een rondleiding langs de warmbandwals en de thermische verzinklijn. Daarna gingen de experts in de middag de diepte in. De bijeenkomst werd gekenmerkt door praktische use-cases ingebracht door Heineken, Vopak en Indorama. Naast de presentaties werd er ook stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de aanpak van Corrosie Onder Isolatie bij Huntsman met kostenreductie door vergaande digitalisering.

Netwerken met elkaar verbinden

Natuurlijk was er ook ruimte in het programma om de rol van Techport toe te lichten en de twee netwerken met elkaar te verbinden. Daarnaast werd duidelijk dat de samenwerking tussen WCM en Techport naar meer smaakt!

Geïnteresseerd in het thema en de bijhorende oplossingen?

Neem contact op met Theo Koster (theo.koster@techport.nl)

‘Mooie TML-projecten in het verschiet!’

Op het gebied van tiny machine learning is André Gerver samen met studenten van Inholland en de Hogeschool van Amsterdam flink aan de slag! Zij brengen voor verschillende bedrijven de productielijn in kaart, voorspellen onderhoud aan machines en zorgen voor realtime informatie over verbruik en hoe men energiebesparing kan realiseren.

André: ‘We zijn aan de slag met mooie projecten! Zo werken wij voor het bedrijf Van der Eng zelfs aan twee use cases. Het bedrijf maakt onder andere plastics labels voor de tuinbouw en consumptiemuntjes voor festivals. We zijn aan het monitoren hoe we de productie energiezuiniger kunnen maken. Daarnaast brengen wij de gehele productielijn in kaart’.

Interesse in tiny machine learning groeit

Er is steeds meer interesse vanuit bedrijven voor Tiny Machine Learning. Uit een eerder door Techport opgezette bijeenkomst met partners uit het netwerk, zijn interessante use cases voortgekomen. André en Gerik hebben na de bijeenkomst met een aantal partners nieuwe use case verder gedefinieerd welke in september uitgevoerd gaan worden met studenten van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Andre zal de use case begeleiden.

Op dit moment zijn zij ook bij een groot voedselproductiebedrijf, welke zorgt voor voorgesneden groentes, aan de slag met drie uses cases. André: ‘Deze drie projecten zijn gericht op energiebesparing, voorkomen dat machines komen stil te staan en het monitoren van spoelwater zodat pompen niet verstopt raken’. Daarnaast starten er een aantal andere use cases bij productiebedrijven om energiegebruik te monitoren en te reduceren. Uit ervaring blijkt dat een besparing van 10 tot 30% haalbaar is aldus Andre. ‘We hebben ook al mooie TML-projecten in het verschiet. We hebben namelijk al verschillende projecten staan voor na de zomer’.

Meer inzicht in de productielijn van je bedrijf?

Benieuwd of jouw bedrijf energie kan besparen of wil je meer inzicht in het voorspellen van onderhoud aan je machines? Neem gerust contact op met André Gerver via a.gerver@techport.nl.

Tiny machine learning event: Samen aan de slag met voorspellend onderhoud! 

Tijdens de Tiny machine learning event waren verschillende technische bedrijven, docenten van onderwijsinstellingen, coaches van Tatasteel Academy en medewerkers van Techport aanwezig. Tiny machine Learning is een relatief nieuwe technologie, die sensortechnologie en machine learning toegankelijk maakt.

De bedrijven werden tijdens het event welkom geheten en er werd een korte introductie gegeven over Techport. Vervolgens gaf André Gerver, Kwartiermaker bij Techport, uitleg over Tiny machine learning en wat we met deze nieuwe technologie qua onderhoud kunnen voorspellen. André: ‘We hebben samen met drie bedrijven waar wij al eerdere use cases hebben opgezet een toelichting gegeven over de verschillende testen uit de praktijk. Hierdoor kreeg iedereen een duidelijk beeld hoeveel verschillende methodes toegepast kunnen worden met deze nieuwe technologie. Daarna mochten de deelnemende bedrijven zelf een use case bedenken voor de eigen organisatie’.  

Testen nieuwe technologie in de praktijk 

Zo passeerden diverse use cases de revue en werd er onderling goed met elkaar meegedacht. André: ‘Er waren tijdens de bijeenkomst veel gelijkgestemden met eenzelfde beroepsmatige achtergrond en vaak kampten deze organisaties met dezelfde problemen. Hierdoor ontstond er veel interactie tussen de aanwezigen en werd er volop meegedacht aan oplossingen! Op dit moment gaan wij bij verschillende organisaties langs om te onderzoeken hoeveel energie bespaart kan worden door middel van Tiny machine learning. Vaak na monitoring resulteert dit in een besparing tussen de 10% en 30%. Daarnaast gaan wij ook bij een bedrijf een use case uitzetten door een veiligheidsonderzoek te doen naar bepaalde stoffen in het bedrijf. Bij een andere organisatie hebben we afgesproken om het waterverbruik in kaart te brengen. We gaan de hele productielijn monitoren met als doel om te voorspellingen wanneer er te veel water wordt verbruikt en er verstopping dreigt van spoelwater.’ 

Tiny machine learning community 

Binnenkort wordt er weer een nieuwe afspraak gemaakt waarbij we met de deelnemende bedrijven de use cases uit de praktijk bespreken, terugkoppelen wat de meetresultaten waren en we de ervaringen met elkaar kunnen uit wisselen. André is zeer te spreken over de use cases. ‘Hiernaast hebben wij het voornemen om Tiny machine learning community’s te vormen met bedrijven en studenten. Dus er komen nog veel meer use cases aan!’

Nieuwe technologie biedt studenten uit de IJmond voorkennis over voorspellend onderhoud

Interview Daisy Beelen:  

‘Studenten mogen aan de slag met dit prachtige systeem!’

De afgelopen maanden heeft het Nova College een grondige renovatie laten uitvoeren op het fieldlab Smart Maintenance van Techport die bij de Tata Steel Academy staat. Deze vernieuwingen bieden grote kansen voor het technisch onderwijs en technische bedrijven. Vanaf nu kan de proefinstallatie op afstand worden ingezet voor het onderwijs. Met deze nieuwe technologie mogen studenten van het Nova College de werkwijze van de toekomst aanleren. Onderhoud zo snel en effectief mogelijk uitvoeren waardoor grondstoffen en energie worden bespaard. 

De proefinstallatie van Techport wordt de komende jaren ingezet voor studenten van de Tata Steel Academy en het Nova College en in de toekomst wellicht ook andere scholen. De studenten volgen verschillende technische opleidingen zoals procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT. De eerste praktijkopdrachten liggen klaar en studenten van de opleiding procestechniek mogen binnenkort werken met de proefinstallatie. Daisy Beelen, Practor Circulair ondernemen & Smart maintenance en docent Procestechniek Nova College: “Deze studenten zijn de koplopers! Zij mogen als eerste aan de slag met dit prachtige systeem. Daarna gaan we het gefaseerd doorvoeren bij de andere opleidingen. Door het plaatsen van bijvoorbeeld trillingmeters en geluidsensoren kunnen zij op afstand verschillende data uitlezen en deze big data leren analyseren om daar vervolgens bijvoorbeeld onderhoudsplannen op aan te passen. Met deze nieuwe technologie doen zij al gedegen voorkennis op waarmee zij kunnen acteren op de arbeidsmarkt.” 

Nieuw bedieningspaneel dat zowel op het fieldlab zelf als op afstand te bedienen is.

Op afstand onderhoud van machines voorspellen met de hele klas 

Het grootste voordeel van deze nieuwe technologie is dat studenten het nu echt in de praktijk kunnen ervaren. De gehele klas kan de installatie bedienen en uitlezen op afstand. De data komt binnen op het dashboard en met deze informatie kunnen studenten het onderhoud aan machines voorspellen. Docenten van het Nova College en coaches van de Tatasteel Academy hebben al proefgedraaid en zij zijn erg enthousiast. Marcel Dam, Manager Beroepsopleidingen Tata Steel Academy: “Wij hebben hier lang op gewacht! Nu kunnen we installatie integreren binnen de lesstof van onze beroepsopleidingen. Het is een andere manier van interpretatie van je installaties. Deze ontwikkeling wilden wij al jaren en het is ontzettend mooi dat het nu mogelijk is!“ 

Brede aanpak integratie technologie in onderwijs 

Het Nova College is in gesprek met meerdere onderwijsinstellingen. Waaronder Jurjen Helmus van het Smart lab van Hogeschool van Amsterdam om zo het fieldlab in te zetten in een samenwerking tussen MBO en HBO studenten. Maar ook zijn er gesprekken gaande met Inholland op het gebied van Tiny Machine Learning. André Gerver, kwartiermaker van Techport, is hierbij betrokken en bekijkt de mogelijkheden hoe dit mogelijk geïntegreerd kan worden.  Op termijn gaan ze ook kijken of andere ROC’s en VO-scholen wellicht aan kunnen sluiten zodat Smart mainetenance beschikbaar komt voor meer studenten.  

Hoe werkt de installatie nu precies?  

Door middel van sensoren op de proefinstallatie kunnen verschillende waarnemingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de trends van trillingmeters. Op basis van de data kan geconcludeerd wanneer een lager slechter wordt. Hierdoor hoeven machines op voorhand niet gelijk vervangen te worden. Daarnaast kan men ook concluderen dat bepaalde zaken minder goed lopen waardoor er bijvoorbeeld energieverlies is. Door dit in kaart te brengen kun je het energieverbruik verminderen.  

Nieuwe en duurzame manier van werken voor technische bedrijven 

Daisy: “Deze nieuwe technologie speelt ook een grote rol op het gebied van duurzaamheid doordat energie en grondstoffen worden bespaard. Daarnaast biedt het studenten kennis voor de toekomst. Veel bedrijven hebben de nieuwe techniek nog niet en met de kennis van deze studenten kunnen zij hun onderhoud beter plannen en kunnen zij op een nieuwe en duurzame manier werken”.  

Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Daisy. Zij vertelt je graag meer over deze nieuwe technologie! 

Resultaten pilot rond sensordetectie voor beheersbaarheid
assets bij Tata Steel positief

Techport-bedrijven Intures en SHM NEXT hebben onlangs een pilot bij Tata Steel afgerond waarbij ze door middel van sensortechnologie klanten helpen met het beheersbaar houden van assets. De uitkomst? De sensor werkt en heeft scheurgroei gedetecteerd. Vervolg? De potentie is gezien en een tweede pilot wordt gestart.

Inspectiebedrijf Intures heeft met behulp van Techport in 2021 een Haalbaarheidsvoucher Smart Industry Noordwest ontvangen. Intures kon met behulp van de voucher een use case bij Tata Steel starten binnen het Fieldlab Smart Maintenance om de werking van sensoren te bevestigen. Dat gebeurde bij een kraanbaanconstructie van Tata Steel waar enorme kranen met pannen vloeibaar staal overheen rijden. De sensoren die zijn gebruikt, zijn van startup SHM NEXT. Daniel Tajari, SHM NEXT: “Deze sensoren zijn uniek omdat zij naast het monitoren van bestaande scheuren, ook in een groot gebied nieuwe scheuren kunnen detecteren. Met dit type sensor hoef je de locatie van een scheur niet van tevoren te weten en de sensor meet daarnaast hoe snel de scheur groeit.”

Het onderzoek

Voor deze pilot zijn op twee locaties sensoren geplaatst. Dennis Heemskerk, Intures: “Voordat wij de sensoren hebben geplaatst, hebben wij een visuele inspectie van de constructie gedaan en is er een nulmeting gedaan via Niet-Destructief Onderzoek (NDO) om het bestaande scheurpatroon in beeld te brengen. Wij hebben gekeken hoe groot de aanwezige vermoeiingsscheuren waren en dicht bij de scheuren hebben wij de sensoren opgehangen. Dit zodat we bestaande scheuren die er zijn ook gericht konden monitoren. Daarna hebben we twee maanden lang gemeten waarbij we veel signalen hebben opgenomen.

Na deze periode is de nulmeting door middel van NDO op dezelfde locaties nogmaals in exact dezelfde vorm uitgevoerd. Uiteindelijk bleek uit dit onderzoek dat één scheur is gegroeid. Deze groei is ook exact uit de meting van de sensor van SHM NEXT gebleken. Dit heeft bewezen dat de sensor goed werkt. Bij een andere scheur is geen scheurgroei te zien, maar de sensoren hebben wel activiteit gemeten. Dit heeft te maken met het soort onderzoek dat is uitgevoerd en omdat het om een scheur gaat die al eens gerepareerd is.” Daniel vult aan: “In deze pilot fase hebben we veel geleerd en steeds snel geschakeld. Wij zijn zeer tevreden over wat we gevonden hebben en het is helemaal in lijn met het onafhankelijke onderzoek.”

Bob Vrenegoor, kraanbaanbeheerder Tata Steel: “Wij zijn blij dat we mee hebben gedaan aan deze pilot en de sensoren hebben geplaatst. De resultaten zijn goed. Voor plaatsen waar je niet goed bij kan, zijn deze sensoren zeker geschikt om scheurgroei goed te detecteren. We moeten wel altijd een voorinspectie blijven doen en we gaan nu afspraken maken over waar we de data gaan opslaan. Het is een nieuwe technologie en dat introduceert ook een nieuwe manier van samenwerken en beheer. Het gesprek is met deze pilot in ieder geval op gang gekomen en we zijn goed op weg. De scope van de pilot is succesvol afgerond, maar het
hele traject is zeker nog niet afgerond.”

Samenwerking geeft doorslag

De samenwerking tussen SHM NEXT, Tata Steel, Techport en Intures heeft volgens de heren de doorslag gegeven om dit resultaat te bereiken. Jarno Water, Intures: “Een innovatie in de praktijk brengen kan, maar er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Asset owners kunnen conservatief denken over nieuwe technologieën, wij investeren als organisatie veel tijd en energie om asset owners te overtuigen dat er meer mogelijk is. Samen met Techport hebben we dit kunnen veranderen en dit ook omgezet in een kans. En bij dit soort kansen sluiten wij graag aan. Wij zijn blij dat Tata Steel ons de kans tot monitoren van een asset heeft geboden. Je gaat met deze pilot een nieuwe werkmethodiek en samenwerking aan. Je krijgt resultaten die je eerst niet kreeg, dus je creëert ook weer nieuwe behoeftes. Dit is een normale gang van zaken, het laat zien dat je iets raakt waarbij energie vrij komt. Daarom gaan we nu nog een tweede pilot starten en zien we nog veel mogelijkheden en toepassingsgebieden”.

“We weten dat de sensor werkt en we weten dat we de sensoren strategisch kunnen plaatsen op plekken die moeilijk toegankelijk zijn. We zien kansen in het uitvoeren van kortstondige metingen en in sommige situaties juist metingen over een langere periode zodat je met de data een trend kunt opbouwen. Zo kunnen we meer ervaring op doen en nog beter voorspellen wat invloed heeft op het faalgedrag van assets en nog nauwkeuriger kunnen benaderen wat het faalmoment van assets is. Er zijn ook al gesprekken met andere partijen die willen weten welke kennis wij hebben opgedaan. We zien meer kansen om cases bij andere bedrijven te starten met deze technologie. Deze toepassing nemen wij dus vanaf nu mee als aanvulling in onze gereedschapskist.”

“Holy Grail van voorspellend onderhoud”

Creëren kennisplatform en use cases TinyML

Sinds 1 september 2022 werkt André Gerver bij Techport als Kwartiermaker. André gaat zich namelijk bezighouden met het opzetten van use cases op het gebied van Tiny Machine Learning. Samen met bedrijven en de onderwijsinstellingen Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit en Nova College gaat hij aan de slag met het in kaart brengen van de mogelijkheden van Tiny Machine Learning voor MKB-bedrijven.

Tiny Machine Learning is een nieuwe ontwikkeling. Machine Learning (ML) en Artificial Intelligence (AI) wordt al bij grote bedrijven toegepast. De kennis en ervaring met ML en AI is bruikbaar en nodig voor deze nieuwe ontwikkeling. André: “Wat zo mooi is aan Tiny Machine Learning is dat de mogelijkheden ongekend zijn. Het biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om energieverbruik van bedrijven, zoals bijvoorbeeld productiebedrijven, te verlagen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om smart maintenance bereikbaarder en laagdrempelig te maken voor het MKB. Een ander toepassingsgebied betreft veiligheid en hinder.”

Tiny Machine Learning staat nog in de kinderschoenen

André gaat bij Techport aan de slag met het bij elkaar brengen van MKB-bedrijven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en techniek. “Wij willen een helpende hand bieden door met Tiny Machine Learning waarde te bieden aan bedrijven. De data die deze technologie biedt kan zorgen voor besparing van energie, tijd en kosten. Het is een vrij nieuwe ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat. Daarom is het juist belangrijk voor bedrijven om nu al de eerste stappen te zetten, het proces te leren en te ontwikkelen voor de lange termijn.”

Hoe werkt Tiny Machine learning precies?

Deze technologie kun je zien als een soort minicomputers bij elkaar, ook wel microcontrollers genoemd. Deze microcontrollers kunnen op machines en apparaten worden geplaatst. Op deze controllers kunnen weer allerlei sensoren worden geplakt, denk aan geluid- en bewegingen sensoren. En daarmee kun je monitoren wanneer een systeem van een machine afwijkt van normaal gedrag.

Holy Grail van voorspellend onderhoud

Microcontrollers worden ook op oudere machines zoals een ventilator, motor of pomp geplakt. Daarnaast verbruiken de controllers weinig energie wat goed is voor het milieu en de portemonnee. Als operator kun je eenvoudig lezen of het apparaat een afwijking vertoont. Denk ook aan het uitlezen van windmolenparken en booreilanden op afstand. Het is mogelijk om beschadiging aan een rotor of wieken te detecteren. André: “Deze technologie kan ook wel de Holy Grail van voorspellend onderhoud genoemd worden.”

Mogelijkheden zijn ongekend

“Het mooie van deze technologie is dat de mogelijkheden ongekend zijn”: verteld André. Vooral bij productiebedrijven. Om mee te gaan met de ontwikkelingen in de toekomst is het voor MKB-bedrijven belangrijk om nu al de eerste stappen te zetten met Tiny Machine Learning. Om hier succesvol mee te zijn moet je experimenteren.

André adviseert: “Ga er mee aan de slag, begin met een klein project, ga ervan leren en uitbreiden. Als je jouw concurrentiepositie wilt behouden voor over 5 a 10 jaar, begin nu. Je kunt met deze technologie goedkoper, sneller en flexibeler produceren, energie besparen en je CO2 footprint verlagen. Een technologie waar je mee aan de slag moet. Denk ook aan de opkomst van internet. Er waren bedrijven die veel te snel gingen en zijn omgevallen. Maar de bedrijven die klein waren begonnen, bleven ontwikkelen en kennis vergaren en daardoor zijn ze niet meer weg te denken. Het is een lange termijnontwikkeling. Het is niet alleen technologisch, maar deze technologie vraagt ook om de juiste implementatie. Zorg dat de mensen in je bedrijf data gedreven leren denken. Dat gebeurt al onder andere bij Tata Steel.”

Cases opzetten en kennis verspreiden

Er is al een case uitgevoerd bij het bedrijf Montarent. André gaat binnenkort bij een aantal bedrijven van Techport langs om cases te bespreken. Op basis van een case vraagt hij studenten van de Hogeschool van Amsterdam die de minor Data Science hebben gevolgd van verschillende disciplines om een pilot te draaien. “Wij kunnen bedrijven helpen en meedenken in de ontwikkelingen die spelen. Op deze manier brengen we kennis en ervaring bij elkaar. Hiervoor zijn veel specialisten uit het bedrijfsleven nodig. Dus ik ga aan de slag met enerzijds de use cases en daarnaast het bij elkaar brengen van kennis in het netwerk”.

Inspelen op behoefte branche

Energie is een van de thema’s van Techport. Dit is natuurlijk ook een item waar veel zorgen over zijn. Met de Tiny controllers kan het energieverbruik van bedrijven in kaart worden gebracht en kunnen we werken aan het energie neutraler maken van bedrijven. Met Tiny Machine Learning kun je zien waar energie weglekt. André: “Google heeft dit jaren geleden al omarmt en hun datacenters energie neutraler gemaakt, zij zijn wel ruim 30% minder aan energie kwijt. We leven in een tijd waarin zoveel mogelijk is, veel mensen hebben nog geen idee wat al kan.”

Sparren over een case?

Heb je vragen over Tiny Machine Learning of wil je sparren over een case? Neem gerust contact op met André via andre.gerver@techport.nl. Hij helpt je graag!

Nieuwe sensor voor verzamelen van data op kranen Montarent

Noah le Roy derdejaars Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Amsterdam heeft voor zijn stage een sensor ontwikkeld voor op kranen van Techport-bedrijf Montarent. Deze sensor verzamelt zelfstandig data waardoor het voor het bedrijf mogelijk is om het onderhoud van de kranen te voorspellen. 

Montarent is specialist in mobiele torenkranen en glasrobots. Ze willen graag voorspellend onderhoud doen, maar voor het bedrijf is het een uitdaging om de juiste data uit de kranen te halen. Dit is de reden dat zij een stageopdracht hebben uitgezet via Techport en uiteindelijk Noah hebben gevraagd om te kijken hoe zij voorspellend onderhoud kunnen doen door middel van data. Noah: “Als je weet hoe een trend normaal gaat, dan kan je het ook zien als iets niet normaal gaat. Je kan aan data zien als iets afwijkt van een bepaald patroon, denk bijvoorbeeld aan trillingen, warmteontwikkeling of wijziging van energie verbruik. Een wijziging van een patroon betekent vaak het begin van falen. Het werkt dan nog wel, maar het gaat op een gegeven moment kapot. Met onderhoud kan je dit vaa mogelijk voorkomen.”

Noah is voor Montarent tot een Proof of Concept gekomen: “We hebben eerst het exacte probleem vastgesteld en gekeken wat willen we precies detecteren. Dit hebben we gedaan op basis van de data uit de boord computer van de kraan en het ERP systeem waarin al het gepleegde onderhoud van de afgelopen jaren staat. Daaraan konden we zien dat een afwijking vaker terugkeert. Alleen hadden we net even andere data nodig om de afwijking echt goed in kaart te brengen. Daarom heb ik een sensor gebouwd die zelfstandig data kan verzamelen. De sensor heeft op de kraan gezeten, maar nog niet langdurig. De batterijen gaan nu nog voor 5 dagen mee maar we willen eigenlijk naar een maand. Daar gaat Montarent mee aan de slag. Misschien gaan we dit wel doen door middel van zonnepanelen. Mijn stage is nu bijna afgerond, maar ik ga nog even door bij Montarent. Ik heb nu namelijk een manier van detectie uitgevoerd en wil ook nog een andere manier proberen.”

Z-Bridge winnaar Techport Challenge 2022

De winnaar van de Techport Challenge 2022 is Z-Bridge. Z-Bridge heeft een innovatief toegangssysteem ontwikkeld voor de offshore wind. Hierdoor kunnen mensen en goederen veilig en met kleinere schepen worden overgezet vanaf een bewegend schip naar een offshore windturbine. Met het winnen van de Techport Challenge mogen zij meedoen aan het GO!NH Growth programma van uit de Provincie Noord-Holland.

Techport organiseerde in het voorjaar van 2022 een Techport Challenge voor innovatieve MKB-bedrijven en startups die actief zijn in smart industry, smart maintenance en digitalisering in de maakindustrie, maritieme en offshore-industrie. De Techport Challenge is gericht op het ontwikkelen van smart technologie oplossingen die de maak- en onderhoudsindustrie slimmer, duurzamer en schoner kan maken. Dat kunnen innovaties zijn die emissies reduceren, maar ook innovaties die installaties efficiënter laten draaien, onderhoudscycli effectiever maken of in bredere zin een bijdrage kunnen leveren.

Z-Bridge
Z-Bridge is een gespecialiseerd bedrijf dat toegangssystemen voor de offshore markt ontwerpt, bouwt en verhuurt. Z-Bridge is een jong en innovatief bedrijf dat actief is in de maakindustrie. De doelstelling van Techport en de promotie van een opleiding in de techniek zijn key om met een startend bedrijf te kunnen groeien in deze regio. Wat is er dan mooier om dit initiatief actief te steunen.

GO!NH Growth
Z-Bridge heeft door het winnen van de Techport Challenge een plekje in het GO!NH Growth programma gewonnen waarbij bedrijven drie maanden een intensief traject doorlopen van workshops en diepgaande analyses van hun businessmodel. Hierbij krijgen ze ondersteuning van coaches en experts en leren ze sneller en meer gefocust te zoeken naar en het vinden van een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel. Op deze manier komen ze weer een stapje dichter bij het neerzetten van een winstgevende onderneming.

New Energy Coalition
In samenwerking met de New Energy Coalition is Techport in gelegenheid gesteld om nog drie extra bedrijven te begeleiden via het GO!-NH Accelerator 2022 programma. Dit is een versnellingstraject speciaal voor MKB’ers en startups waarvan het product, de dienst of de innovatie zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt en nog moet bewijzen dat de markt de innovatie nodig heeft. Het gaat om Texel4Trading, Danvos en DOPS.
Texel4Trading maakt drijvende zonnepanelen, welke een dusdanig substantiële energieopbrengst genereren, dat Texel voor een groot deel in hun energiebehoefte kan voorzien. Danvos (Opperdoes) heeft een circulair en integraal filterproces ontwikkeld voor verwijdering van ammoniak uit stallucht en mest. De opgevangen ammoniak kan worden gerecycled als meststof of in een brandstofcel worden gevoegd voor de opwekking van elektriciteit en warmte. DOPS Recycling Technologies werkt met pyrolyse technologie voor het verwerken van afval dat nu verbrand wordt. Dankzij de techniek worden meer grondstoffen behouden voor hergebruik.

Techport Innovatiepartners

Nederlandse maakindustrie krijgt fysieke plek voor innovatie in de IJmond

Op dinsdag 8 maart heeft Techport het Techport Innovation Centre aangekondigd. Deze fysieke locatie in Velsen-Noord is, nadat de bouw is afgerond, vanaf 2023 dé plek voor innovaties in de Nederlandse maakindustrie. Het Techport Innovation Centre krijgt een belangrijke rol in het goed opleiden van voldoende technisch personeel met nieuwe skills en het inzetten van digitale technologie binnen de industrie. Ook draagt het bij aan de energietransitie door oplossingen te ontwikkelen waarmee efficiënter en schoner kan worden geproduceerd. De inhoudelijke invulling van het innovatiecentrum wordt het komende jaar bepaald door vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Techport is hiervoor op zoek naar deze zogenaamde Innovatiemakers.

De maakindustrie staat voor een grote uitdaging. Het moet schoner en slimmer produceren. Dit is een uitdaging, maar vooral een enorme kans. De maak- en onderhoudsindustrie heeft namelijk zelf kennis en expertise in huis om nieuwe technologieën en productiemethodes te ontwikkelen die nodig zijn voor de energietransitie. En door de inzet van digitalisering kan de maakindustrie ook daadwerkelijk slimmer en efficiënter produceren. Dit vraagt om creatief innovatievermogen en ook voldoende goed opgeleid personeel met nieuwe skills, competenties en vaardigheden. Geen enkel bedrijf is groot of sterk genoeg om alleen te innoveren en personeel op te leiden. Alleen door samenwerking met andere bedrijven en het onderwijs is het mogelijk om de stap richting een slimmere, efficiëntere en schonere industrie te zetten. Om het innovatievermogen te faciliteren en aan te jagen, opent Techport in 2023 een fysieke locatie aan de Rooswijkweg in Velsen-Noord: het Techport Innovation Centre.

Aantrekkelijke plek in de IJmond
Met het Techport Innovation Centre creëert Techport voor de IJmond een aantrekkelijk plek om te studeren, te werken, te ondernemen en te innoveren. Een plek voor bedrijven en scholen in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten om in multidisciplinaire teams, in netwerken en ecosystemen, samen te werken aan een duurzame en digitale maak- en onderhoudsindustrie.

Het is de ambitie om in het Techport Innovation Centre innovaties te versneller en direct te koppelen aan het onderwijs. Mark Denys, voorzitter Techport: “We willen bedrijven en onderwijsinstellingen ondersteunen om technologietoepassingen voor digitalisering en de energietransitie te versnellen en data te verzamelen, te analyseren en op de markt brengen. Hierbij hebben we altijd de focus op duurzaamheid, digitalisering en voldoende goed opgeleid personeel met nieuwe skills, vaardigheden en competenties. In het gebouw zelf creëren we inspiratie- en innovatieruimten. Hier wordt getest en demonstreren bedrijven innovaties. De ruimtes zijn een leeromgeving voor studenten vol met impressies van de nieuwste technologieën.”

Meer dan een gebouw alleen
In het Techport Innovation Centre werken innovatieteams. Deze innovatieteams bestaan uit talentvolle studenten, slimme onderzoekers, ambitieuze ondernemers en inspirerende docenten. De teams werken in een afgebakende periode van 3 tot 36 maanden actief aan een nieuw product of dienst, aan een procesoptimalisatie of een energiezuinige toepassing. Zij focussen zich op zowel een schonere vorm van energievoorziening, op energie efficiëntie in de maak- en onderhoudsindustrie en op de digitalisering van onderhoud. Daarnaast is een fonds beschikbaar voor bedrijven. Dit fonds is bedoeld voor de aanschaf van proefinstallaties en project gerelateerde hard- en software.

Techport
Techport zet zich in voor de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie. Een krachtig netwerk van meer dan 70 bedrijven, scholen, kennisinstellingen en regionale overheden. Samen werken ze aan innovatie, voldoende goed opgeleid techniektalent en uitdagend techniekonderwijs. Mark: “Sinds de start in 2013 hebben we tienduizenden jongeren geïnspireerd voor technologie, zijn de techniekopleidingen in de IJmond vernieuwd en verrijkt en sluiten ze beter aan op de praktijk. We hebben bijscholingsprogramma’s opgezet voor de onderhoudsmonteur van de toekomst, hebben tientallen mkb-bedrijven hun innovatie laten versnellen en zijn er nieuwe innovatieve bedrijven actief geworden in onze regio.”

Gezocht: Innovatiemakers
De inhoudelijke invulling van het Techport Innovation Centre moet nog worden bepaald. Hierbij wordt gekeken naar welke innovatiebehoefte er is binnen de maakindustrie als je kijkt naar het slimmer en efficiënter produceren. Op basis van de behoefte worden vraagstukken vastgesteld en wordt gekeken welke faciliteiten, zoals hard- en/of software of proefopstellingen, hiervoor nodig zijn. Samen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen, de zogenaamde innovatiemakers, wil Techport het komende jaar nadenken over deze invulling van het Techport Innovation Centre. Hiervoor organiseert Techport vanaf april 2022 elke maand een bijeenkomst. Heb jij interesse om ook mee te denken over de invulling en wil jij zo je stempel drukken op de innovaties die worden gestart binnen de maak- en onderhoudsindustrie? Word dan innovatiemaker en meld je aan. Kijk voor meer informatie op techport.nl/innovationcentre.

Het Techport Innovation Centre wordt mogelijk gemaakt door Tata Steel, Nova College, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen.

Fotobijschrift: Hans van den Berg, directeur Tata Steel, Florus Roelofsen, voorzitter College van Bestuur ROC Nova College, Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen, Ilse Zaal, gedeputeerde Provincie Noord-Holland en Mark Denys, voorzitter Techport kondigen samen met Spot de Robot het Techport Innovation Centre aan.

Techport verzilvert drie inventarisatievouchers

Goed nieuws! Via Techport kunnen De Back Metaalconservering Groep BV, Montarent Bouwlogistiek BV en Bluereactor Systems een inventarisatievoucher verzilveren van Smart Industry Noordwest. Met deze voucher kunnen de mkb-bedrijven de kansen in smart technologieën inventariseren. De voucher heeft een waarde van €5.000,-.

Wat gaan ze doen?

De Back Metaalconservering uit Velsen Noord is gespecialiseerd in stralen, coaten en schilderen van materialen voor industriële toepassingen. Techport adviseert te onderzoeken of een innovatie vanuit de autoschade toepassing, geschikt is voor industriële toepassingen, waarbij met andere (zwaardere) coatings wordt gewerkt.

Blue Reactor maakt reinigingssystemen om geur uit lucht te halen. Zij doen dat met niet-thermisch plasma. Tot op heden worden die luchtreinigers toegepast voor in stallen en horeca. Door toevoeging van smart technologieën kan de oplossing waarschijnlijk ook geschikt worden gemaakt voor industriële toepassingen.

Techport-bedrijf Montarent assembleert, verkoopt, verhuurt en onderhoudt mobiele, snelmontage torenkranen die over de hele wereld worden ingezet in de industrie en bouw. Zij zien mogelijkheden om via digitalisering de bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen en zocht advies bij Techport. Hier liggen kansen om met allerlei sensoren een betere kijk te krijgen en te houden op de staat van onderhoud en locaties van de kranen.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op