28 november 2022

Resultaten pilot rond sensordetectie voor beheersbaarheid
assets bij Tata Steel positief

Techport-bedrijven Intures en SHM NEXT hebben onlangs een pilot bij Tata Steel afgerond waarbij ze door middel van sensortechnologie klanten helpen met het beheersbaar houden van assets. De uitkomst? De sensor werkt en heeft scheurgroei gedetecteerd. Vervolg? De potentie is gezien en een tweede pilot wordt gestart.

Inspectiebedrijf Intures heeft met behulp van Techport in 2021 een Haalbaarheidsvoucher Smart Industry Noordwest ontvangen. Intures kon met behulp van de voucher een use case bij Tata Steel starten binnen het Fieldlab Smart Maintenance om de werking van sensoren te bevestigen. Dat gebeurde bij een kraanbaanconstructie van Tata Steel waar enorme kranen met pannen vloeibaar staal overheen rijden. De sensoren die zijn gebruikt, zijn van startup SHM NEXT. Daniel Tajari, SHM NEXT: “Deze sensoren zijn uniek omdat zij naast het monitoren van bestaande scheuren, ook in een groot gebied nieuwe scheuren kunnen detecteren. Met dit type sensor hoef je de locatie van een scheur niet van tevoren te weten en de sensor meet daarnaast hoe snel de scheur groeit.”

Het onderzoek

Voor deze pilot zijn op twee locaties sensoren geplaatst. Dennis Heemskerk, Intures: “Voordat wij de sensoren hebben geplaatst, hebben wij een visuele inspectie van de constructie gedaan en is er een nulmeting gedaan via Niet-Destructief Onderzoek (NDO) om het bestaande scheurpatroon in beeld te brengen. Wij hebben gekeken hoe groot de aanwezige vermoeiingsscheuren waren en dicht bij de scheuren hebben wij de sensoren opgehangen. Dit zodat we bestaande scheuren die er zijn ook gericht konden monitoren. Daarna hebben we twee maanden lang gemeten waarbij we veel signalen hebben opgenomen.

Na deze periode is de nulmeting door middel van NDO op dezelfde locaties nogmaals in exact dezelfde vorm uitgevoerd. Uiteindelijk bleek uit dit onderzoek dat één scheur is gegroeid. Deze groei is ook exact uit de meting van de sensor van SHM NEXT gebleken. Dit heeft bewezen dat de sensor goed werkt. Bij een andere scheur is geen scheurgroei te zien, maar de sensoren hebben wel activiteit gemeten. Dit heeft te maken met het soort onderzoek dat is uitgevoerd en omdat het om een scheur gaat die al eens gerepareerd is.” Daniel vult aan: “In deze pilot fase hebben we veel geleerd en steeds snel geschakeld. Wij zijn zeer tevreden over wat we gevonden hebben en het is helemaal in lijn met het onafhankelijke onderzoek.”

Bob Vrenegoor, kraanbaanbeheerder Tata Steel: “Wij zijn blij dat we mee hebben gedaan aan deze pilot en de sensoren hebben geplaatst. De resultaten zijn goed. Voor plaatsen waar je niet goed bij kan, zijn deze sensoren zeker geschikt om scheurgroei goed te detecteren. We moeten wel altijd een voorinspectie blijven doen en we gaan nu afspraken maken over waar we de data gaan opslaan. Het is een nieuwe technologie en dat introduceert ook een nieuwe manier van samenwerken en beheer. Het gesprek is met deze pilot in ieder geval op gang gekomen en we zijn goed op weg. De scope van de pilot is succesvol afgerond, maar het
hele traject is zeker nog niet afgerond.”

Samenwerking geeft doorslag

De samenwerking tussen SHM NEXT, Tata Steel, Techport en Intures heeft volgens de heren de doorslag gegeven om dit resultaat te bereiken. Jarno Water, Intures: “Een innovatie in de praktijk brengen kan, maar er is veel doorzettingsvermogen voor nodig. Asset owners kunnen conservatief denken over nieuwe technologieën, wij investeren als organisatie veel tijd en energie om asset owners te overtuigen dat er meer mogelijk is. Samen met Techport hebben we dit kunnen veranderen en dit ook omgezet in een kans. En bij dit soort kansen sluiten wij graag aan. Wij zijn blij dat Tata Steel ons de kans tot monitoren van een asset heeft geboden. Je gaat met deze pilot een nieuwe werkmethodiek en samenwerking aan. Je krijgt resultaten die je eerst niet kreeg, dus je creëert ook weer nieuwe behoeftes. Dit is een normale gang van zaken, het laat zien dat je iets raakt waarbij energie vrij komt. Daarom gaan we nu nog een tweede pilot starten en zien we nog veel mogelijkheden en toepassingsgebieden”.

“We weten dat de sensor werkt en we weten dat we de sensoren strategisch kunnen plaatsen op plekken die moeilijk toegankelijk zijn. We zien kansen in het uitvoeren van kortstondige metingen en in sommige situaties juist metingen over een langere periode zodat je met de data een trend kunt opbouwen. Zo kunnen we meer ervaring op doen en nog beter voorspellen wat invloed heeft op het faalgedrag van assets en nog nauwkeuriger kunnen benaderen wat het faalmoment van assets is. Er zijn ook al gesprekken met andere partijen die willen weten welke kennis wij hebben opgedaan. We zien meer kansen om cases bij andere bedrijven te starten met deze technologie. Deze toepassing nemen wij dus vanaf nu mee als aanvulling in onze gereedschapskist.”