Aantrekkelijke plek in de IJmond

Met het Techport Innovation Centre creëert Techport voor de IJmond een aantrekkelijk plek om te studeren, te werken, te ondernemen en te innoveren. Een plek voor bedrijven en scholen in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten om in multidisciplinaire teams, samen te werken.

Het is de ambitie om in het Techport Innovation Centre innovaties te versneller en direct te koppelen aan het onderwijs. We willen bedrijven en onderwijsinstellingen ondersteunen om technologietoepassingen voor digitalisering en de energietransitie te versnellen en data te verzamelen, te analyseren en op de markt brengen. Hierbij hebben we altijd de focus op duurzaamheid, digitalisering en voldoende goed opgeleid personeel met nieuwe skills, vaardigheden en competenties.

In het gebouw zelf creëren we inspiratie- en innovatieruimten. Hier wordt getest en demonstreren bedrijven innovaties. De ruimtes zijn een leeromgeving voor studenten vol met impressies van de nieuwste technologieën.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op