Learning Communities

Rondom de thema’s Sustainable Industry en Smart Energy worden verschillende learning communities georganiseerd. De leden van deze communities komen kennis brengen en halen en inspireren elkaar. Samen kom je immers verder!

Voorbeelden zijn de Learning Community Waterstof en de Learning Community Fieldlab Smart Energy.