Techport Green Incubator

Het project Techport Green Incubator richt zich op neerzetten van een one-stop-shop voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de maak- en onderhoudsindustrie. Ook worden er learning communities opgericht op specifieke thema’s: Make Green (schoner circulair produceren), Energize Green (energiezuiniger produceren en onderhouden) en Move Green (schoner transporteren). De Green Incubator heeft als doel om in 4 jaar 100 bedrijven, 100 werknemers en 200 studenten (mbo/hbo) te ondersteunen of te betrekken bij de implementatie van groene innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie. Het beoogde resultaat is de implementatie van 25 groene innovaties. Green Incubator is gevestigd in het Techport Innovation Centre.
Onze partner in dit project is Innomics

Volg de activiteiten van Green Incubator op de eigen LinkedIn pagina > https://www.linkedin.com/showcase/techport-green-incubator

Techport Green Incubator wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Just Transition Fund IJmond.