Innovatievouchers

De provincie Noord-Holland stelt innovatievouchers beschikbaar waarmee mkb-  en mid-cap bedrijven (met een bedrijfsomvang tot 499 medewerkers) laagdrempelig een innovatieproject kunnen starten bij de Noordhollandse fieldlabs, waaronder Techport. Het doel van de vouchers is om bedrijven te helpen bij het innoveren met nieuwe en digitale technologieën.

Er zijn drie type vouchers beschikbaar:

Inventarisatievoucher t.w.v. € 5.000:
Samen met experts inventariseer je de meest kansrijke mogelijkheden van smart & digitale technologieën voor jouw bedrijf.

Haalbaarheidsvoucher t.w.v. € 10.000: In een haalbaarheidsonderzoek bepaal je samen met experts de verwachting en scope van jouw idee en wordt de (technologische) haalbaarheid ervan onderzocht.

Pilotvoucher t.w.v. max € 50.000: Deze voucher is bedoeld om pilotprojecten uit te voeren op het gebied van digitalisering. Om gebruik te kunnen maken van deze voucher investeer je als bedrijf zelf en werkt de voucher als verdubbelaar. De waarde van de voucher is maximaal € 50.000.

Voor wie?

De Techport vouchers zijn bedoeld voor mkb- of mid-cap bedrijven uit de machine- en apparatenbouw of hieraan toeleverende maakbedrijven, gevestigd en/of actief in Noord-Holland. Wil je meer weten over de mogelijkheden van digitalisering? Heb je een (onderzoeks)vraag of uitdaging op gebied van nieuwe technologie of wil je (eventueel samen met partners) een innovatieve oplossing testen of toepassen? Dan kan je voor (een deel van) de kosten een voucher aanvragen.

 Wat zijn de voorwaarden?

Wat is de procedure?

Inventarisatievoucher
Aanvraag

 1. Check of je voldoet aan de mkb- of mid-cap voorwaarden : (Toelichtend stroomschema Omvangsverklaring / MKB verklaring (kansenvoorwest.nl) en of het bedrijf de staatssteungrens niet heeft overschreden, middels de deminimus-verklaring (https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/verklaring-de-minimissteun-2024.docx).
 2. Via de mail vraag je de voucher aan bij Techport (mailadres: communicatie@techport.nl). In deze mail vermeld je ook de bedrijfsgegevens (naam bedrijf, adres, website, gegevens contactpersoon). Je stuurt een ingevulde omvangsverklaring en de-mimumus-verklaring als bijlage mee. In de onderwerpregel van de mail zet je ‘Inventarisatievoucher’ en de naam van het bedrijf.
 3. De expertcommissie van Techport beoordeelt of je voldoet aan alle voorwaarden en koppelt dit terug.

Project/Uitvoering
4. De inventarisatiescan wordt middels gesprek(ken) afgenomen en de uitkomsten van de inventarisatie worden door TechValley verzameld in een verslag met een prestatieverklaring. Deze wordt ondertekend door de aanvrager.

Haalbaarheidsvoucher

Aanvraag

 1. Check of je voldoet aan de mkb- of mid-cap voorwaarden : (Toelichtend stroomschema Omvangsverklaring / MKB verklaring (kansenvoorwest.nl) en of het bedrijf de staatssteungrens niet heeft overschreden, middels de deminimus-verklaring (https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/verklaring-de-minimissteun-2024.docx).
 2. Via de mail vraag je de voucher aan bij Techport (mailadres: communicatie@techport.nl). In deze email vermeld je de bedrijfsgegevens (naam bedrijf, omvang, adres, website, gegevens contactpersoon) en een korte omschrijving van het vraagstuk waarvoor je een haalbaarheidsonderzoek wilt doen. Je stuurt een ingevulde omvangsverklaring en de-mimumus-verklaring als bijlage mee. In de onderwerpregel van de mail zet je ‘Haalbaarheidsvoucher’ en de naam van het bedrijf.
 3. Techport neemt contact met je op om de vraag te bespreken. Wanneer we je verder kunnen helpen wordt een voorstel gemaakt voor proces en uitvoering.
 4. De aanvraag wordt op volledigheid en inhoud gecontroleerd door Techport.
 5. Na goedkeuring ontvang je een bevestiging van toekenning.

Traject/uitvoering

6. Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

7. Na uitvoering ontvang je het onderzoeksrapport met prestatieverklaring. Deze wordt ondertekend door de aanvrager.

Pilotvoucher

Bij een pilotvoucher investeert het bedrijf zelf 50% van het benodigde bedrag. De voucher staat voor de overige 50%, tot een maximum van € 50.000 euro.

Aanvraag

 1. Check of je voldoet aan de mkb- of mid-cap voorwaarden : (Toelichtend stroomschema Omvangsverklaring / MKB verklaring (kansenvoorwest.nl) en of het bedrijf de staatssteungrens niet heeft overschreden, middels de deminimus-verklaring (https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/verklaring-de-minimissteun-2024.docx).
 2. Je neemt via de mail contact op met Techport om je idee voor een pilotproject te toetsen. In deze mail vermeld je de bedrijfsgegevens (naam bedrijf, omvang, adres, website, gegevens contactpersoon, aantal medewerkers en omzet) en een omschrijving van het pilotonderzoek dat je wilt doen. In de onderwerpregel zet je ‘Pilotvoucher’ en de naam van het bedrijf. Je stuurt een ingevulde en getekende omvangsverklaring en de-mimumus-verklaring mee.
 3. Techport bespreekt samen met jou het projectplan en de begroting ervan en toetst het op inhoud.
 4. De aanvraag wordt ingediend en door de expertcommissie en Kansen voor West beoordeeld op inhoud en begroting.
 5. Na goedkeuring ontvang je een bevestiging van toekenning en teken je de aanvraag voor akkoord.

Uitvoering

 • Het project wordt volgens plan uitgevoerd.
 • Na uitvoering ontvang je een eindverslag van Techport en het verzoek om de prestatieverklaring te ondertekenen.
 • De aanvrager ontvangt daarna een factuur vanuit het fieldlab voor de eigen bijdrage (je investeert zelf 50% van het benodigde bedrag, de voucher staat voor de overige 50%, tot een maximum van € 50.000 euro).

FAQ

 • Kan ik ook een voucher aanvragen als ik niet gevestigd ben in de provincie Noord-Holland?

  Bedrijven buiten de provincie Noord-Holland kunnen een voucher aanvragen mits zij actief zijn in de provincie. Neem hiervoor contact op met Techport.
 • Wat is het eindresultaat van een haalbaarheidsonderzoek?

Techport stelt een onderzoeksrapport op en bespreekt de conclusies met de aanvrager. Met de ondertekening van de prestatieverklaring wordt het traject beeeindigd.

 • Wat is het eindresultaat van een pilotproject?

Voor elk pilotproject wordt samen met de aanvrager een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden ook de beoogde resultaten van het project opgenomen. Aan het einde van het project wordt door het fieldlab een eindrapport opgesteld waarin het eindresultaat staat beschreven. Na de ondertekening van de prestatieverklaring door de aanvrager start het fieldlab de aanvraag voor vaststelling bij subsidieverlener Kansen voor West.

Samenwerking

Deze voucherregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met de drie andere Noord-Hollandse fieldlabs:
3dMakerszone, Bouwlab R&Do, TechValley, Kansen voor West en Provincie Noord-Holland.