Fieldlab Smart Energy

De maak- en onderhoudsindustrie in de IJmond stoot te veel co2 uit, verspilt teveel energie en moet – om in de toekomst te kunnen blijven concurreren én een license to operate te hebben – investeren in het terugbrengen van emissie uitstoot en energieverbruik. Om te kunnen acteren moeten zowel grootbedrijf als mkb bedrijven zicht krijgen op het huidige eigen energieverbruik in productie- en onderhoudsprocessen (en dat van klanten), grip krijgen op energieverbruik en emissie uitstoot en vervolgens analyseren waar de winsten liggen. Met inzet van sensoren, hier uit voortkomende data, analytics en (tiny) machine learning kunnen deze bedrijven in de IJmond deze stap zetten. Met name Tiny Machine Learning lijkt hiervoor een interessante en toepasbare technologie.

Kennis opbouwen en ervaring opdoen
Het toepassen van deze smart technologies en het anticiperen hierop, kunnen bedrijven niet alleen. Asset owners, toeleveranciers, onderhoudsfirma’s , system integrators, sensorbedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen hebben elkaar nodig om kennis op te bouwen en ervaring op te doen: stappen te zetten in energie efficiëntie door procesoptimalisatie, voorspellend onderhoud en emissiereductie te realiseren op basis van sensorinzet, machine learning en data analyse: van data naar informatie, kennis en wijsheid.

Doelstellingen
De doelstelling van Fieldlab Smart Energy is om slimme (nieuwe) digitale technologieën (smart sensoring en tiny machine learning) die een bijdrage kunnen leveren aan schonere en slimmere bedrijfsprocessen, meer toegankelijk te maken voor het mkb-bedrijfsleven. Dit doet Techport door samen met zowel grootbedrijf als mkb-bedrijven en onderwijsinstellingen te testen, resultaten te demonstreren en medewerkers van deze bedrijven te scholen op kennis en toepassing van deze technologieën. Door deze activiteiten vanuit de Fieldlab samenwerking te ondernemen, wordt het functioneel inzetten van data laagdrempelig toegankelijk en inzetbaar en kunnen bedrijven goedkoper, sneller, veiliger, schoner en flexibeler produceren. In een learning community Smart Energy delen bedrijven en onderwijsinstellingen technologieën en resultaten van use cases en wordt gewerkt aan de business cases (opschaling) van de technologie., Zo leveren we een bijdrage aan het oplossen van problemen op het gebied van energy, gezondheid van systemen en processen ,veiligheid en hinder en leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstbestendige skills van werknemers en democratiseren we Machine Learning en Artificial Intelligence.

Volg dit project op LinkedIn > https://www.linkedin.com/showcase/fieldlab-smart-energy/

Fieldlab Smart Energy wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Just Transition Fund IJmond