Icoon

Werken in de duurzame industrie

Technici moeten zich blijven ontwikkelen. Soms is het belangrijk om kennis en vaardigheden op te frissen. Daarnaast is scholing vaak noodzakelijk omdat technische ontwikkelingen nu eenmaal niet stilstaan, en in toenemende mate gericht zijn op verduurzaming, energiebesparing, CO2-reductie en circulariteit. Daarnaast blijft het belangrijk om instroom van mensen in de techniek te versterken en vakmensen voor de techniek te behouden.

Techniektuin IJmond

Meer informatie

Servicepunt Techniek Techport

Voor het werven en behouden van mensen voor de maak- en onderhoudsindustrie

Meer informatie

Masterclass Smart Maintenance

De masterclass Smart Maintenance bereidt onderhoudsmonteurs voor op de toekomst. De masterclass is zo opgezet dat delen ervan ook te gebruiken zijn voor om- en bijscholing. De vorm is afgestemd op de voorkeuren van de monteurs: veel praktijksituaties, weinig theorie, geen klasjes.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden her-, om- en bijscholen

Voor bedrijven die echt werk willen maken van het om-her en bijscholen van bestaande en nieuwe werknemers zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar, zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Meer informatie

Samenwerking House of Skills

Een programma om de huidige arbeidsmarkt meer in te richten op skills. Zo wordt gewerkt aan een op skills gerichte arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en een Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Meer informatie
Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op