Smart Industry

Door verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Volgens de Implementatieagenda 2018-2021 moet Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben. De agenda is opgesteld door de partners van het Smart Industry Team: FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en TNO.

Nederland Digitaal laat zien welke initiatieven er zijn op het gebied van digitalisering en hoe er impuls wordt gegeven aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Nederland Digitaal heeft alle proeftuinen in kaart gebracht. Het fieldlab Technport Smart Maintenance is ook op deze proeftuinenkaart terug te vinden.

Meer informatie

Smart Industry