11 januari 2024

Tien jaar Techport, tien jaar succesvol samenwerken in de regio

Op woensdag 10 januari 2024 vierde Techport zijn tiende verjaardag. Tijdens het feestelijke event in IJmuiden werd ingegaan op de succesvolle samenwerking van de afgelopen tien jaar. Maar vooral werd vooruitgekeken naar de toekomst, en met name naar het realiseren van de energietransitie in de IJmond regio, het focusgebied van Techport. Jessica Peters-Hondelink, directeur bestuurder van de Amsterdam Economic Board, bracht haar felicitaties over en sprak de wens uit dat we ook de komende jaren nog zullen samenwerken aan een krachtige regio. Techport-voorzitter Mark Denys nam het cadeau, een olijfboompje, in ontvangst.

Samenwerken met Gen Z
Om de energietransitie, de circulaire economie en de digitalisering te realiseren, zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten nodig. Daarom werkt Techport als tien jaar aan techniekpromotie in het onderwijs, het stimuleren van zij-instroom, het versnellen van technologische innovatie en de ontwikkeling van regionaal opleidingsaanbod voor de banen van toekomst. Op de jubileumviering sprak Jos Ahlers, auteur van ‘Gen Z – Verlangen naar Verandering’ over de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt en hoe verschillende generaties met elkaar kunnen samenwerken.
Je kunt de presentatie over Gen Z hier bekijken.

Huisvesting Techport Innovation Centre
Samen verder groeien en de eerste groene industriezone van Nederland realiseren, is de ambitie van de Techport voor de komende jaren. Het Techport Innovation Centre (TPIC) speelt daarin een belangrijke rol. Het TPIC wordt een ontwikkel- en ontmoetingscentrum voor de technici van de toekomst, bedrijven, onderwijs en overheid en wordt vanaf maart 2024 gehuisvest in een deel van het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. De door Techport geïnitieerde Living Labs Green Incubator programma, het Fieldlab Smart Energy en de Learning Community Waterstof kunnen op deze tijdelijke plek direct van start. De plannen voor de definitieve nieuwbouwlocatie gaan onverminderd door.

Nieuw partnerschapsmodel
Binnen Techport zijn 70 bedrijven en 23 scholen en verschillende overheden actief; de partners van Techport. Een partnerschap binnen Techport betekent wederkerig samenwerken. Bedrijven die ook financieel willen bijdragen kunnen vanaf nu ‘Techportbedrijf Plus‘ worden. Intures bijt het spits af en is het eerste Techportbedrijf Plus. Van Theo Koster nam hij het certificaat in ontvangst. Welke bedrijven volgen het voorbeeld van Intures? Meer informatie vind je hier.

Techport in actie
Techport kent vier actielijnen: kiezen, leren, werken en innoveren. Maar wat betekent dat in de praktijk? Op het podium vertelden Kim Beszelsen van basisschool de Vliegende Hollander, Erdogan Öztürk van het Nova College, Martijn Witteveen van Blok System Supply en André Kapitein van KapiteinLabs over hun Techport-activiteiten, waarom ze Techportschool of Techportbedrijf zijn, wat ze te bieden hebben én wat ze nodig hebben. Het leidde tot een levendig gesprek en een goed beeld van wat het Techportnetwerk voor een school of bedrijf kan betekenen.

Blik op de toekomst
De jubileumviering werd afgesloten door Techport-directeur Mark Denys. Hij bracht een toost uit op de samenwerking en de ambities en plannen voor de toekomst. De komende maanden zetten we in online verhalen verschillende Techport activiteiten in de spotlight. In oktober 2024 wordt het jubileumjaar afgesloten tijdens een slot-evenement.