21 september 2023

Project Techport Innovation Centre Green Incubator ontvangt subsidie uit het Just Transition Fund IJmond

Op 20 september 2023 ontving Gerik ten Berge (Techport) uit handen van wethouder Jeroen Verwoort (gemeente Velsen) de symbolische cheque van de Just Transition Fund subsidie voor het project Techport Innovation Centre  (TPIC) Green Incubator.

De TPIC Green Incubator richt zich op neerzetten van een one-stop-shop voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de maak- en onderhoudsindustrie. Ook worden er learning communities opgericht op specifieke thema’s: Make Green (schoner circulair produceren), Energize Green (energiezuiniger produceren en onderhouden) en Move Green (schoner transporteren).  

De activiteiten in project TPIC Green Incubator zijn ingericht op de verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Onderwijsinstellingen zijn onderdeel van de innovatieteams en learning communities  die aan de slag gaan met innovatieprojecten. Met masterclasses, onderzoeksopdrachten en (afstudeer)stages leveren de betrokken onderwijsinstellingen een directe bijdrage aan succesvolle implementatie van innovaties. 

Daarnaast zijn de technologieën, die in de innovatieprojecten worden opgepakt, direct input voor nieuw curriculum op VO, MBO en HBO. De trainingen, workshops en masterclasses die vanuit de one-stop-shop en learning communities worden opgezet, zijn toegankelijk voor bestaande medewerkers (bijscholing), voor studenten en scholieren (initiële scholing) en voor andere geïnteresseerden (mogelijk zij-instromers, omscholing) 

De TPIC Green Incubator  heeft als doel om in 4 jaar 100 bedrijven, 100 werknemers en 200 studenten (mbo/hbo) te ondersteunen of te betrekken bij de implementatie van groene innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie.  Het resultaat van TPIC  Green Incubator is de implementatie van 25 groene innovaties.