22 september 2023

Techport netwerk uit de startblokken ‘op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’

Op woensdag 20 september was de Techport kick-off bijeenkomst ‘Op weg naar de eerste groene industriezone van Nederland’ bij Tata Academy in Velsen Noord.

Aan een goed gevulde zaal legde Techport programmadirecteur Henno van Horssen uit wat de ambities zijn voor de komende jaren en hoe het Techport netwerk daar samen in zal optrekken. Daarbij wordt stevig ingezet op innovatie en gestreefd naar de best opgeleide beroepsbevolking van het land.

Uitreiking Just Transition Fund cheques aan innovatieve projecten
Concrete stappen naar die groene toekomst worden gemaakt door de eerste vier projecten die een toekenning hebben gekregen van het Just Transition Fund, een Europees fonds dat als doel heeft om regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen, op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier in staat te stellen de energietransitie in te gaan.

De vier projecten die uit handen van de wethouders van Velsen, Beverwijk en Heemskerk een symbolische cheque in ontvangst namen waren:

Infinity met het project Smart & Healthy Buildings Platform – een project om grote panden zuiniger met energie te laten omgaan.

H2Dock met een concept modulaire behuizing van electrolysers en balance of plant – een project dat offshore windenergie niet als elektriciteit naar land wil transporteren, maar als waterstof, door water op zee te elektrolyseren.

Het Project Symphony Wave Power – een innovatie die de drukverschillen in golfslag omzet in hernieuwbare energie.

De Green Incubator van het Techport Innovation Centre – een project dat studenten, ondernemers en startups helpt met capaciteit en kennis om stappen te kunnen maken op het gebied van (groene) innovatie.

Goede ideeën gezocht
Vera van Vuuren, projectleider van het Just Transition Fund IJmond, feliciteerde de projecten en sprak de hoop uit dat er nog vele zullen volgen. Daarom roept ze  ondernemers en organisaties op om de komende tijd ideeën in te sturen om de energietransitie in de regio verder te helpen.

Kijk op de website voor meer informatie: https://www.odijmond.nl/projecten/just-transition-fund-ijmond/

Daadkracht
Mark Denys, voorzitter van Techport, sloot de middag af met een oproep om vooral samen te werken. “Weg met fossiel’ is de juiste richting”, zei hij. “Een richting die we allemaal op moeten. Wat we daarvoor nodig hebben is een beweging. En de wil om te veranderen. En de droom van een betere, groenere wereld.
De eerste groene industriezone’ is onze droom. Maar minstens zo belangrijk is het ‘Samen op weg’. We komen vooruit door samen de beweging te starten. Minder denken, meer daadkracht. Dat is ook de rol van Techport als publiek-private samenwerking: het mobiliseren van daadkracht.”

Foto: Techport / Fjodor C. Buis