11 juli 2024

Drie Techport projecten helpen bedrijven met werven, behouden en ontwikkelen van technische medewerkers

Techport heeft in korte tijd samen met een aantal partners drie veelbelovende projecten op het gebied van arbeidsmarkt en HR opgestart: de pilot van de Techport Techniektuin, het project Strategisch HR en het samenwerkingsproject Techport Techhelden. Programmaleider actielijn Werken Suzan Buss: “Met deze projecten kunnen mkb bedrijven in de regio op verschillende manieren aan de slag met het werven, behouden en ontwikkelen van personeel. Dat is hard nodig, want voor de energietransitie in Noord-Holland zijn tot 2030 alleen al ruim 12.000 extra werknemers nodig.”

Techhelden: interesse en motivatie is voldoende
Op donderdag 4 juli ging het project Techport Techhelden van start; een samenwerking met vijf innovatieve Techportbedrijven waar mensen centraal staan. Techhelden is interessant voor iedereen die in de IJmondse techniek wil werken. Ervaring is daarbij niet belangrijk, wat telt is interesse en motivatie. Het project brengt mensen die interesse hebben op een laagdrempelige manier in contact met de betrokken bedrijven. Samen wordt gekeken wat er nodig is aan technische skills en wat een mogelijk geschikte functie is. Mocht na een tijdje blijken dat er toch geen match is, dan kan de deelnemer bij een van de andere bedrijven aan de slag. De bedrijven die aan Techhelden meedoen zijn: BLOK System Supply, Facta, Facta Elektrotechniek, Hoogewerf Engineering b.v. en KUUK.

Techport Techniektuin: pilot afgerond, vier deelnemers krijgen contract
Dinsdag 2 juli werd na een traject van twaalf weken de pilot Techport Techniektuin afgesloten. De Techniektuin is erop gericht om nieuwe instromers daadwerkelijk te laten starten in een technisch beroep. De focus lag bij deze pilot op zij-instromers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De negen deelnemers kregen techniekles op de Nova Campus in Beverwijk, kregen gastlessen van bedrijven en liepen stage. Vier van de negen deelnemers hebben een contract bij een van deelnemende bedrijven gekregen en tien deelnemers blijven behouden voor de techniek. Ze hebben allemaal een bewijs van deelname ontvangen. We zijn met zijn allen heel trots op dit resultaat! De Techniektuin IJmond is een samenwerking van Techport, de Provincie Noord-Holland, WerkgeversServicePunt ZKIJ, Haprotech Lasopleidingen en het Nova College in Beverwijk. Een nieuwe pilot start in het vierde kwartaal van 2024.

Strategisch HR: mkb actief aan de slag met HR beleid
De krappe arbeidsmarkt en met name het tekort aan technisch geschoold personeel vraagt om werkgevers die actief met hun HR-beleid aan de slag gaan. Met het project Strategisch HR faciliteert Techport strategische HR-dienstverlening voor mkb-bedrijven. Hiervoor worden twee strategisch HR adviseurs ingezet die de bedrijven gaan adviseren, met ze meedenken en in contact brengen met relevante partijen en diensten. Denk daarbij aan creatieve manieren van werven, adviezen om medewerkers te behouden en tips om de ontwikkeling en onderlinge kennisdeling van personeel te verbeteren. Het HR advies en de inzet is op maat en daardoor voor elk bedrijf verschillend. Dankzij een bijdrage van het Just Transition Fund, de Provincie Noord Holland en het RBA Zuid-Kennemerland IJmond is dit project onlangs van start gegaan. Het uiteindelijke doel van Strategisch HR is om in drie jaar tijd 75 bedrijven te helpen met hun HR-vraagstukken.

Neem voor meer informatie over een van deze projecten contact op met Programmaleider Werken, Suzan Buss via suzan.buss@techport.nl