Techport Techniektuin

Overal waar je in de IJmond om je heen kijkt zie je techniek, want onze regio behoort tot één van de vijf grote industriële clusters van Nederland, met de staalindustrie als voornaamste motor. Veel technische bedrijven hebben hier dan ook hun thuisbasis. Met de huidige krappe arbeidsmarkt en het tekort aan technisch geschoold personeel staan veel van deze bedrijven voor grote uitdagingen om genoeg personeel te vinden.

Om die reden is de Techport Techniektuin opgestart. De Techport Techniektuin laat nieuwe instromers daadwerkelijk starten in een technisch beroep en is een samenwerking van Techport, de Provincie Noord-Holland, WerkgeversServicePunt ZKIJ, Haprotech Lasopleidingen, het NOVA College in Beverwijk en tien bedrijven uit de regio. Het gezamenlijke doel: mensen die momenteel een uitkering ontvangen aan een baan in de techniek te helpen. Maar ook mensen zonder een uitkering of mensen met een baan, kunnen meedoen.

Techniektuin IJmond is een pilot van Techport

Leren en werken in de Techniektuin

Kandidaten voor de Techniektuin IJmond worden via het WerkgeversServicePunt ZKIJ aangedragen. Gedurende het totale traject van twaalf weken behouden zij hun uitkering. Het traject is opgedeeld in twee fases. De eerste fase bestaat uit zes weken les. Samen met docenten van het NOVA College in Beverwijk zullen de kandidaten zich verdiepen in de wereld van de elektro,- installatie isolatietechniek,- proces,- en metaaltechniek. Het lesprogramma bestaat uit praktijk- en gastlessen. Welke soort techniek past het beste bij de kandidaat? Samen met de docenten gaan de kandidaten dit tijdens de zes weken oriëntatie ontdekken!

Betaalde baan is het eindstreven

Nadat bepaald is welke technische richting het beste bij de kandidaat past, is het tijd voor fase 2: stage lopen. Welk bedrijf past er het beste bij deze persoon? Als er een match is, dan wordt er zes weken stage gelopen bij een bedrijf om praktijkervaring op te doen. Als na deze zes weken beide partijen enthousiast zijn, krijgt de kandidaat een contract aangeboden bij het bedrijf. Mocht er toch geen match zijn, dan wordt gekeken of er bij een ander bedrijf stage gelopen kan worden. Op die manier worden de kandidaten binnen de techniek gehouden.

(Bijna) iedereen kan meedoen

De Techniektuin IJmond stelt geen eisen aan het opleidingsniveau van de kandidaten. Ook het niet (volledig) beheersen van de Nederlandse taal is geen barrière, maar er moet wel enige basiskennis van de Nederlandse taal zijn om het programma te kunnen volgen. Per kandidaat wordt gekeken wat er nodig is om diegene te helpen aan een betaalde technische baan in de IJmond regio. Ook kandidaten die geen uitkering ontvangen zijn welkom om deel te nemen aan de Techniektuin IJmond.

Bedrijven die meededen aan de eerst pilot
Vanuit het Techport-netwerk deden onderstaande bedrijven mee aan de pilot die liep van april – juli 2024:

TES Industrial Systems Beverwijk
Gasservice
Harsveld Apparatenbouw BV
Kuuk
Patina Dakdenkers
Brand Energy & Infrastructure services
Facta Constructietechniek
Bilfinger Industrial Services
Van der Eng B.V.
BEZO Uitgeest
Isolatie Combinatie

Eerste Pilot afgerond


Dinsdag 2 juli werd de eerste pilot afgesloten. De negen deelnemers kregen techniekles op de NOVA Campus in Beverwijk, kregen gastlessen van bedrijven en liepen stage. Vier van de negen deelnemers hebben een contract bij een van deelnemende bedrijven gekregen en tien deelnemers blijven behouden voor de techniek. Ze hebben allemaal een bewijs van deelname ontvangen. We zijn met zijn allen heel trots op dit resultaat!
Een nieuwe pilot start in het vierde kwartaal van 2024.