Icoon

Servicepunt Techniek Techport

Techport heeft de ambitie om voor 2030 de allereerste groene industriezone van Nederland te worden. Om dit te bereiken is het essentieel dat er voldoende technisch geschoolde medewerkers geworven worden en dat het technisch personeel dat nu al werkzaam is in de techniek binnen de IJmondse techniek behouden blijft.

De technische arbeidsmarkt in heel Nederland is krap. Ook de regio IJmond-Zuid-Kennemerland heeft een tekort aan technisch personeel. Gezien de grote omvang van de maak- en onderhoudsindustrie in de regio, de vergrijzing in de sector én de nieuwe beroepen die ontstaan als gevolg van de energietransitie,  is het aannemelijk dat deze tekorten aan technici de komende jaren alleen maar gaan groeien.   

Tegelijkertijd is de instroom van technici vanuit opleidingen niet voldoende om deze tekorten op te vangen.  Een deel van de oplossing ligt in zij-instroom. Om de werkloosheid en het arbeidstekort terug te dringen en de vijver van technici te vergroten, is het noodzakelijk om op een andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Het is belangrijk dat ook werkzoekenden zonder de juiste diploma’s of ervaring (zij-instromers) hun plek kunnen vinden in de techniek. De skills-benadering biedt hier kansen. Door skills (de combinatie van vaardigheden, competenties, eigenschappen en kennis) van werkenden en werkzoekenden zichtbaar te maken en te waarderen, kan beter worden geduid welke waarde mensen hebben opgebouwd voor de arbeidsmarkt. Dat is waarde die kan worden ingezet voor de energietransitie. 

Om dit te realiseren is er samenwerking nodig. Samenwerking in de arbeidsmarktregio en tussen arbeidsmarktregio’s, tussen intermediairs voor werkzoekenden en werkgevers zoals Werkgeversservicepunten (WSP), UWV en het Regionaal Mobiliteitsteam, maar ook tussen en met publieke en private opleiders, brancheverenigingen en opleidingsfondsen, overheden en vakbonden.  

Techport wil de samenwerking tussen partijen, die zich inzetten voor meer zij-instroom richting maak- en onderhoudsindustrie verbeteren intensiveren door een Servicepunt Techniek Techport op te richten 

In het Servicepunt bundelen de campussen Techport en Smart Makers Academy,  Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OOM, OTIB, A+O Metalektro, FNV, het Werkgeverservicepunt IJmond-Zuid Kennemerland, RMT IJmond-Zuid Kennemerland, UWV, ROC Nova College en House of Skills hun kennis, ervaring en netwerk. Met als doel om werkgevers en werkzoekenden in de maak- en onderhoudsindustrie bij elkaar te brengen.  

Dit Servicepunt  Techniek (SPT) Techport richt zich primair op de arbeidsmarktregio IJmond-Zuid-Kennemerland, maar staat in nauw contact met de SPT’s uit andere arbeidsmarktregio’s. In het Servicepunt bundelen de campussen Techport en Smart Makers Academy,  Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OOM, OTIB, A+O Metalektro, FNV, het Werkgeverservicepunt IJmond-Zuid Kennemerland, RMT IJmond-Zuid Kennemerland, UWV, ROC Nova College en House of Skills hun kennis, ervaring en netwerk. Met als doel om werkgevers en werkzoekenden in de maak- en onderhoudsindustrie bij elkaar te brengen.  

Binnen het Servicepunt Techniek zijn inmiddels verschillende projecten gestart, zoals de Techniektuin IJmond en Techhelden.

Wil jij als je als bedrijf hierbij aansluiten? Of heb jij een bedrijf waar ze out-of-the box denken als het gaat om het aantrekken en behouden van nieuwe medewerkers? Meld je dan aan bij suzan.buss@techport.nl.