Icoon

Samenwerking Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Techport werkt samen met een aantal regionale partijen binnen het Sterk Techniek Onderwijs aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Haarlem e.o. en de IJmond vormen samen de STO-regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Deze regio ontvangt vanaf januari 2020 tot 1 januari 2024 in totaal 6,9 miljoen van het rijk om de regionale plannen van vrijwel alle vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid uit te voeren. Daar doet het bedrijfsleven nog eens een investering van 1,6 miljoen bovenop. 

De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch vmbo-onderwijs in de regio, zodat de instroom in het technisch mbo substantieel groter wordt. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met met programmamanager Amber Pranger. Of bekijk de website van Regio IJmond/Zuid-Kennemerland – Sterk Techniekonderwijs

Techniek activiteiten waaier

Sterk Techniek Onderwijs heeft een techniekactiviteiten waaier geïntroduceerd. Deze is voor docenten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en hierin zijn alle techniekactiviteiten in de regio te vinden. Ook een exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar secretariaat@techport.nl of download de waaier voor het basisonderwijs hier en de waaier voor het voortgezet onderwijs hier.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op