Subsidiemogelijkheden Innoveren

Voor bedrijven die willen innnoveren met een dienst of product zijn er diverse subsidieregelingen beschikbaar, zowel europees, landelijk, regionaal als lokaal. Hierbij een overzicht van de meest relevante regelingen.

Wil je hier als ondernemer mee aan de slag? Heb je hulp nodig of zoek je (kennis)partners om de subsidiabele activiteiten mee uit te voeren; neem contact op met Techport (gerik.tenberge@techport.nl)

Subsidiemogelijkheden innoveren

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Bent u als werkgever bezig met R&D? Of voert u technisch-wetenschappelijk onderzoek uit? Dan kunt u misschien gebruik maken van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Het levert u een belastingvoordeel op.

Haalbaarheidsvoucher Smart Industry
Een Haalbaarheidsvoucher Smart Industry kan tot 31 december 2021 aangevraagd worden voor het activiteiten die bijdragen aan het slimmer maken en digitalisering van de maakindustrie. De voucher van max. €10.000,- kan ingezet worden bij een kennisinstelling, Smart Industry Fieldlab, proeftuin voor de maakindustrie of ondernemersorganisatie of privaat smart tech adviesbureau met een bewezen trackrecord op het gebied van Smart Industry advisering.

EFRO Kansen voor West
Meer grootschalige projecten die bijdragen aan technologische ontwikkeling of innovatie innovatie in de regio of de koolstofarme economie kunnen een beroep doen op het programma EFRO Kansen voor West . Dit programma biedt diverse financieringsconstructies , vaak voor regionale samenwerkingverbanden.

Interreg
Interreg is een subsidieregeling voor innovatieve en duurzaamheidsprojecten die Europa versterken, waarbij over de grens wordt samengewerkt.

Horizon Europe
Horizon Europe is hét  onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro. Er verschijnen per sector of thema met grote regelmaat calls voor inschrijving. Voor zowel mkb- bedrijven als consortia van bedrijven en kennisinsinstellingen.

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM NH)
Het Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM NH) helpt mkb-ers in Noord-Holland met groei- en financieringsvragen bij onder meer het doorvoeren van sleuteltechnologien, energie en duurzaamheidsmaatregelen en activiteiten ten behoeve van de circulaire economie. Dit doet PIM door het geven van maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning.