Smart Industry Hub Noordwest

De Smart Industry Hub Noordwest heeft als doel om zoveel mogelijk ondernemingen in de technologische sector in Noordwest-Nederland (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) actief mee te nemen in en te laten deelnemen aan Smart Industry activiteiten.

Hierbij helpt de Hub ondernemers zowel bij het bewust worden als bij het verzilveren van de kansen die digitalisering en technologische innovatie bieden. Op deze manier zullen steeds meer ondernemingen actief hun innovatievermogen en concurrentiepositie in de maakindustrie verbeteren.

De Smart Industry Hub bouwt voort op bestaande initiatieven en projecten en werkt nauw samen met kennisinstellingen, overheden en bedrijven om digitalisering aan te jagen op thema’s als Smart Maintenance, Artificial Intelligence, cybersecurity, digital twins en Internet of Things. De Hub ondersteunt ondernemers met het implementeren van Smart Industry toepassingen door bijeenkomsten te organiseren, scans aan te bieden, stimuleringsmiddelen zoals inventarisatie- en haalbaarheidsvouchers ter beschikking te stellen en te helpen met het optimaal inzetten van data.

Waarom Techport?

Het Fieldlab Smart Maintenance Techport is aangesloten bij de Smart Industry Hub Noordwest. Techport is initiator en penvoerder binnen het Fieldlab en stemt de voortgang van de activiteiten nauw af met de Hub binnen de projectgroep. Als partners zijn er korte lijntjes en kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld.

Contactgegevens

Website: www.smartindustrynoordwest.nl
Linkedin: Smart Industry Noordwest
Contactpersonen: Amber Fiechter, Bouke Veldman en Monique van der Voort

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op