29 juni 2020

Jan Campertschool

We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De openbare school: niet apart, maar samen.

Contactpersoon

Website: www.jancampertschool.nl