Jan Campertschool

De Jan Campertschool is een basisschool voor openbaar onderwijs. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen: ongeacht geloof, ras of huidskleur.

We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De openbare school: niet apart, maar samen.

Contactpersoon

Website: www.jancampertschool.nl

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op