7 september 2020

De Marel

Bij kindcentrum De Marel hebben ze er goed over nagedacht. Techniekles doe je niet hap snap. Ze pakken het structureel aan. Aan alle groepen wordt gedacht en bij het thematisch onderwijs krijgt techniek een vaste plek.

Het onderwijs wordt na schooltijd voortgezet door Welschap. zij sluiten aan bij de thema’s en ook qua techniek sluiten zij aan door middel van workshops na schooltijd.

Waarom Techport?

Leonie Stoel, techniekcoördinator van De Marel vertelt: “Onze eerste kennismaking met Techport was in het voorjaar van 2019. Toen waren we ons net aan het oriënteren op nieuwe lesmethodes en wij wilden daar eerst goed over nadenken voordat we partner van Techport zouden worden. Een schooljaar later (waarin de wereld ook vanwege corona er heel anders uitziet) hebben we opnieuw contact met elkaar gezocht. Techport kwam persoonlijk de techniekwaaier overhandigen en eigenlijk was het daarna zo geregeld met de planning van de techniekactiviteiten binnen ons vernieuwde onderwijs. In de techniekwaaier staan voor elke groep de techniekactiviteiten in de regio overzichtelijk op een rijtje. We hoefden dus niet meer uren te surfen op het internet om geschikte techniekactiviteiten op te zoeken.”

Leonie: “Het vorige schooljaar hebben we benut om van lesmethode te veranderen. Daarin hebben we ook goed nagedacht over hoe techniekonderwijs hierin past. Techport heeft ons daarbij op het goede spoor gezet; daarbij hebben we wel heel duidelijk gekeken wat bij onze school en onze leerlingen zou passen. Dit schooljaar kunnen we daarom echt goed starten techniek en technologie”. 

Ook De Marel gaat nu dus als Techportschool nog beter aandacht geven aan techniekles en aan goede beeldvorming bij kinderen over techniek. En niet alleen bij kinderen; ook leerkrachten ontdekken dat techniek en technologie overal is! 

Contactgegevens

Website: www.demarel.nl
Contactpersonen: Léonie Stoel en Marie-José van de Vegt
Facebook: De Marel