17 november 2023

Tweede Kamerlid Sophie Hermans en raadslid gemeente Velsen Cas Schollink doen inspiratie op bij Techport

Sophie Hermans en Cas Schollink (nr. 2 en nr. 75 op de VVD lijst) bezochten op donderdag 16 november Techport om zich te laten bijpraten over samenwerken aan verduurzaming van de industrie en de rol van innovatie en onderwijs daarin.

De komende jaren staat de IJmond voor grote veranderingen. Onze maakindustrie werkt hard aan een fossielvrije toekomst en het Noordzeekanaalgebied ontwikkelt zich tot een onmisbare hub bij de transitie naar waterstof en voor het aanleggen en onderhouden van wind op zee. Dit kan alleen met innovatief bedrijfsleven, excellente technische opleidingen en een arbeidsmarkt die klaar is voor de toekomst.
 
Binnen Techport werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan dé groene industriezone van ons land. Waarbij we onze maakindustrie verduurzamen door de inzet van waterstof en nieuwe technieken. Waar bedrijven en scholen samenwerken aan innovaties op het gebied van duurzame energie, slim onderhoud en de economie van de toekomst. Met de best opgeleide technische beroepsbevolking van ons land, innovatief MKB en een groot netwerk van mensen met hart voor de techniek.
 
Hiervoor is samenwerking hard nodig. Met Brussel, Den Haag en de regio pakken wij deze handschoen op. Om dit te aanschouwen kwamen Sophie Hermans en Cas Schollink (de nummer 2 en 75 op de lijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november) op donderdag 16 november naar Velsen-Noord om zich bij Techport bij te laten praten over alle ontwikkelingen aan de monding van het Noordzeekanaal.

Na een presentatie over hoe het Techport netwerk regionaal samenwerkt aan ‘de eerste groene industriezone van Nederland’ en een rondleiding door de Tata Academy en langs het Fieldlab Smart Maintenance gingen mevrouw Hermans en de heer Schollink geïnformeerd en geïnspireerd naar huis.

Foto door Reinder Weidijk.