24 juni 2021

Techport breidt netwerk uit met nieuwe partner SURF

Sinds begin 2021 is SURF de nieuwe partner van Techport. En dat is niet de minste want met circa 108 leden, waaronder universiteiten, hogescholen, ROC’s, TNO, academische ziekenhuizen en kennisinstellingen is SURF (een coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen) een grote speler op het gebied van ICT-innovaties.

“Binnen SURF werken Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek samen aan ICT-innovaties en is daarmee de linking pin voor het verlenen van toegang tot opgedane kennis, maar biedt het ook kennis aan in de vorm van consultancy en training”, zegt Erik Kentie, programmamanager bij SURF en verantwoordelijk voor de uitrol van Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI) in Noordwest Nederland.

SURF is partner van het DVC-SI dat van start is gegaan op de Brainport Industries Campus in Eindhoven in samenwerking met onder andere TNO, FME, Jheronimus Academy of Data Science en Koninklijke Metaalunie. “DVC-SI is er om MKB ondernemingen in de maakindustrie te helpen meerwaarde te realiseren. Zij kunnen rekenen op ondersteuning bij het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data. Door kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven te bundelen, wil het DVC-SI ondernemingen helpen concurrerender te worden met data”, aldus Erik.

Techport zorgt voor verbinding tussen de vraag, ideeën en behoeftes van ondernemers enerzijds, en het aanbod van kennis, kunde en faciliteiten en diensten van leveranciers en kennisinstellingen anderzijds. Daar sluit SURF zeer goed op aan. Door het verlenen van de toegang tot opgedane kennis door de infrastructuur, de ondersteuning en ontwikkeling van software en de inkoop van software.

Op het gebied van data bestaan er nog altijd veel vragen zoals: waar komt data vandaan? Wie kan bij de data? In welk formaat wil je data uitwisselen? Hoe weet je dat je eigenaar blijft van deze data? Hoe weet ik welke bewerkingen er gedaan worden? Het DVC-SI laat ondernemers kennismaken met de mogelijkheden van big data, open data en hun eigen data.

In de regio Noordwest werkt SURF samen met universiteiten, hogescholen, ROC’s  en fieldlabs aan een European Digital Innovation Hub. Dit is een regio gebonden initiatief geïnitieerd door de EU om bedrijven beter toegang te geven tot digitale kennis. Techport is als een van de fieldlabs hier ook bij betrokken en zodoende is het partnership ontstaan.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen Techport en SURF is de samenwerking tussen de Vrije Universiteit en een aantal ondernemingen die verbonden zijn aan Techport, waarbij data delen in de gezamenlijke projecten van belang is: “De eerste case die we samen oppakken gaat over het voorspellen van het falen van machines, ook wel predictive maintenance genoemd.”

SURF wil daarbij met name de datastroom richting de onderzoekers van de VU facililiteren. Aspecten waar we onder andere naar kijken zijn data soevereiniteit en data veiligheid. Data soevereiniteit gaat over eigenaarschap van data en controle houden over die data. Verder kan SURF kennis bieden op het vlak van verwerken van (IOT) data, cloud technologie, data delen, data visualisatie en de manier waarop een onafhankelijke zogenaamde data spaces voor de regio worden ingericht. Op deze manier kunnen de instellingen, universiteiten , hogescholen en ROC’s in de regio data uitwisselen via de fieldlabs met het bedrijfsleven.

Vanuit het DVC-SI en in samenwerking met partners TNO en FME wordt kennis die is opgedaan in Brabant ook toegepast in andere regio’s waaronder Noord Holland, Flevoland en Utrecht . “Met TNO heeft SURF de zogenaamde IDS/-connector om data te delen tussen bedrijven getest op een publieke cloud omgeving, waardoor mkb’ers gebruik kunnen maken van verschillende platformen van service providers om data met elkaar uit te wisselen”, legt Erik uit. Hij vervolgt: “Het delen van data werkt nog niet optima forma, en daar zit nog een hele mooie en grote kans om het delen van data goed van de grond te laten komen. Het partnership tussen Techport en SURF is daarom een mooie kans op onderwijs, ontwikkeling, innovatie en digitalisering verder te ontwikkelen in de MRA.”

Wil je meer weten over SURF? Neem dan contact op met Erik: erik.kentie@surf.nl of met Gerik ten Berge van Techport (gerik.tenberge@techport.nl).