28 januari 2021

Tata Steel test op proefinstallatie Techport

Tata Steel is als partner nauw betrokken bij het Fieldlab Smart Maintenance en test ook zelf op deze proefinstallatie van Techport. Hans Sintemaartensdijk, Technisch Programmamanager en projectleider Asset Management & Development bij Tata Steel vertelt: “In samenwerking met SKF, SemioticLabs en IJssel Technology zijn bij de Koudbandwalserij verschillende trilling sensoren en stroommetingen geplaatst waarmee we aan conditiebewaking doen voor de motoren en tandwielkasten en voor het rolonderhoud. De data die je daarbij analyseert, bevordert het verminderen van het slijtage gedrag van rollen. Deze technologische ontwikkelingen dragen, door de hoeveelheid extra data die vrijkomt, bij aan het anticiperen op de installaties waardoor conclusies eenvoudiger kunnen worden genomen.”

Ook zijn sensoren geplaatst op de stolp-ventilatoren van de Gloeierij van de Koudbandwalserij. Data van deze sensoren bevordert de voorspelbaarheid om productievermindering te voorkomen. Hans voegt toe: “Deze materie is goed om voorspelbaarheid te vergroten voor het onderhoud.”

Samenwerking stimuleren

Niet alleen op gebied van sensortechniek is het Fieldlab een voorbeeld, maar ook voor het stimuleren van samenwerking. Het faciliteert bedrijven die gekoppeld kunnen worden aan partijen voor de ontwikkelingen van techniek. Lisette Sierevogel, Bedrijfschef Koudbandwalserij bij Tata Steel: “Ik vind het erg leuk om te zien dat je tot expertise komt met bedrijven in de omgeving waardoor we nieuwe contacten krijgen die we kunnen gebruiken voor een samenwerking. Zo kom je tot een nieuwe manier van werken en tot innovatieve methodes.”

Naast de verschillende bedrijven die zijn betrokken bij het project van Tata Steel wordt er ook gewerkt aan data-analyses door promovendi van de VU. Hiermee wordt ook het onderwijs betrokken bij het Fieldlab.

Smart Industry

Met Smart Industry stimuleert Techport bedrijven om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren. Het Fieldlab Smart Maintenance van Techport heeft de ambitie om realtimedata uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productie- en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data – en daarmee sturing – in de procesindustrie te realiseren.

Het Fieldlab Smart Maintenance van Techport staat op het terrein van de Academy van Tata Steel. Het Fieldlab is opgezet door Facta en Semiotic Labs. In de proeffabriek kunnen de projectpartners sensoren en software testen, demonstreren en uiteindelijk gebruiken voor het opleiden van onderhoudsteams. Producenten, toeleveranciers, onderhoudspartijen maar ook nieuwe toetreders die nieuwe technologieën met zich meebrengen, zijn hierbij betrokken. De testinstallatie bestaat uit een watertank van 50m3 met daarop vier pompen en daarop zijn talloze kleppen, afsluiters en randapparatuur aangesloten. De proeffabriek is zo opgezet dat er installaties aan kunnen worden toegevoegd als dat gewenst is.

Interesse?

De proefopstelling is ook in overleg beschikbaar voor andere partners van Techport en wordt tevens gebruikt voor opleidingsdoeleinden. Heb je interesse in het Fieldlab of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Gerik ten Berge (gerik.tenberge@techport.nl