Categorie: Rondetafelsessie Kiezen voor Technologie

De Marel

Bij kindcentrum De Marel hebben ze er goed over nagedacht. Techniekles doe je niet hap snap. Ze pakken het structureel aan. Aan alle groepen wordt gedacht en bij het thematisch onderwijs krijgt techniek een vaste plek.

Het onderwijs wordt na schooltijd voortgezet door Welschap. zij sluiten aan bij de thema’s en ook qua techniek sluiten zij aan door middel van workshops na schooltijd.

Waarom Techport?

Leonie Stoel, techniekcoördinator van De Marel vertelt: “Onze eerste kennismaking met Techport was in het voorjaar van 2019. Toen waren we ons net aan het oriënteren op nieuwe lesmethodes en wij wilden daar eerst goed over nadenken voordat we partner van Techport zouden worden. Een schooljaar later (waarin de wereld ook vanwege corona er heel anders uitziet) hebben we opnieuw contact met elkaar gezocht. Techport kwam persoonlijk de techniekwaaier overhandigen en eigenlijk was het daarna zo geregeld met de planning van de techniekactiviteiten binnen ons vernieuwde onderwijs. In de techniekwaaier staan voor elke groep de techniekactiviteiten in de regio overzichtelijk op een rijtje. We hoefden dus niet meer uren te surfen op het internet om geschikte techniekactiviteiten op te zoeken.”

Leonie: “Het vorige schooljaar hebben we benut om van lesmethode te veranderen. Daarin hebben we ook goed nagedacht over hoe techniekonderwijs hierin past. Techport heeft ons daarbij op het goede spoor gezet; daarbij hebben we wel heel duidelijk gekeken wat bij onze school en onze leerlingen zou passen. Dit schooljaar kunnen we daarom echt goed starten techniek en technologie”. 

Ook De Marel gaat nu dus als Techportschool nog beter aandacht geven aan techniekles en aan goede beeldvorming bij kinderen over techniek. En niet alleen bij kinderen; ook leerkrachten ontdekken dat techniek en technologie overal is! 

Contactgegevens

Website: www.demarel.nl
Contactpersonen: Léonie Stoel en Marie-José van de Vegt
Facebook: De Marel

Skills

Wij bieden drie verschillende niveaus aan: basis, kader of gemengd. En presteer je goed voor een bepaald vak, dan mag je dit ook op een hoger niveau volgen en afsluiten.

Skills vmbo geeft het onderwijs vorm vanuit de individuele leerling. 

Contactgegevens

Website: https://www.skillsvmbo.nl

Bonhoeffer

Het Bonhoeffercollege is sinds 19 september 2016 officieel een Technasium. Het Technasium is denken en doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Op het Technasium zit je zelf achter het stuur. Je neemt de plek in van bijvoorbeeld een bouwkundige, mijnbouwspecialist, architect, radioloog of biomedisch ingenieur en je werkt in groepjes aan opdrachten die rechtstreeks vanuit de praktijk komen.

Contactgegevens

Website: www.bonhoeffer.nl

Franciscusschool

We vinden het van belang dat de kin­deren van nu later in de samenleving op volwaar­dige wijze met elkaar omgaan en samenwerken. Wij leren de leerlingen dat er een veelheid van opvattingen bestaat, dat wij respect voor elkaar moeten opbrengen en dat wij met verschillen om moeten leren gaan.

Wij gaan er vanuit dat de ouders de visie van de school respecteren en zich conformeren aan de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is.

Contactgegevens

Website: www.franciscus-school.nl

Zefier

Dit verhoogt de kansen van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

De Zefier biedt een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun unieke kwaliteiten hun talenten inzetten en ontwikkelen.

Contactgegevens

Website: www.zefier-atlant.nl

Kompas / Waldorf aan zee

Het Kompas is een algemeen christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de christelijke levensbeschouwing zijn leidraad bij het handelen. De school is een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander en voor het andere centraal staat.

Waldorf aan zee

Waldorf aan Zee is een startende vrij schoolstroom onder de vleugels van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs. De plek van deze school is in één van de Kompasscholen aan de Heerenduinweg (locatie Oost), prachtig gelegen tegenover het bos. Er is één kleuterklas en op 17 augustus 2020 komt daar een klas 1-2 combinatie (groep 3-4) bij.

Contactgegevens

Website: www.kompas-atlant.nl

De Klipper

Contactgegevens

Website: www.klipper-atlant.nl

Dali College

Vanaf de brugklas bieden we meerdere mogelijkheden aan, zodat je kunt groeien in de leerroute die het beste bij je past

Het Dali College geeft het onderwijs vorm vanuit de individuele leerling. 

Contactgegevens

Website: https://www.dalicollege.nl/

Rozenbeek

De Rozenbeek is een katholieke basisschool in Velserbroek en maakt onderdeel uit van stichting Atlant. Momenteel bestaat de Rozenbeek nog uit twee locaties; een onder- en een bovenbouw. De onderbouwlocatie is te vinden op de Floraronde, de bovenbouwlocatie op de Spitsaak.
In de zomer van 2020 zal de school verbouwd worden zodat we met alle leerlingen op één locatie zitten, namelijk op de Floraronde. 

Wij geven eigentijds onderwijs waarin we betrokkenheid, samenwerking, zingeving en aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk vinden. 

Naast de bekende vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De zaakvakken geven wij door middel van de projecten van 4xWijzer. In deze projecten worden de verschillende intelligenties van de kinderen aangesproken. Inmiddels zijn we een gecertificeerde 4xWijzer school, waar wij ontzettend trots op zijn. 

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan diverse aspecten van ICT en krijgen de leerlingen muziekles van een vakdocent. 

Kinderen leren het best in een veilige omgeving, waar een goede sfeer is. Met elkaar hebben we regels voor op school afgesproken. We werken met de projecten uit de Vreedzame school en we hebben een duidelijk gedragsprotocol. We dagen de kinderen uit om zelf eigenaar te worden van hun leerproces; zelf op onderzoek te gaan en zelfstandig beslissingen te leren nemen. De leerkracht treedt daarbij op als hun coach. 

Het team werkt goed samen en iedereen heeft zijn specialisme, zo hebben we ICT specialist, een reken- en taalcoördinator, specialist jonge kind, plusklasleerkracht en een aantal excellente leerkrachten.

Contactgegevens

Website: www.rozenbeek-atlant.nl
Facebook: www.facebook.com/derozenbeek

De Vliegende Hollander

Op de kunst- en techniekschool De Vliegende Hollander ontdek je je wereld. Heel toepasselijk want IJmuiden is tenslotte de poort naar de wereld! Wij zijn er voor alle kinderen uit IJmuiden en omgeving. Kom en ontdek je wereld…

Contactgegevens

Website: https://vliegendehollander.net

De Pleiaden

Contactgegevens

Website: www.pleiaden.nl

Jan Campertschool

We kweken begrip voor andere opvattingen, gedachten en geloofsovertuigingen. Ontmoeting staat centraal, met aandacht en respect voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers. De openbare school: niet apart, maar samen.

Contactpersoon

Website: www.jancampertschool.nl