Categorie: Overheid

Provincie Noord-Holland

Contactgegevens

Website: www.noord-holland.nl
Contactpersoon: Irmgard Noordhoek

Gemeente Velsen

Contactgegevens

Website: www.velsen.nl

Gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk bestaat uit de stad Beverwijk en het dorp Wijk aan Zee en telt 41.176 inwoners. Beverwijk maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam en de deelregio IJmond. De gemeenten in de IJmond – Velsen, Beverwijk en Heemskerk – werken samen op economisch gebied in het Economische Samenwerking IJmond (ESIJ).
Met een focus op de Maakindustrie, de havens en het offshore-cluster zetten we in Beverwijk en de IJmond in op het verder versterken van de krachtige sectoren in onze gemeente en regio.

Waarom Techport?

Techport is voor Beverwijk en de IJmond een belangrijke partner in de verdere economische ontwikkeling en positionering van de maak- en onderhoudsindustrie in onze gemeente en regio.

Contactgegevens

Contactpersoon: Wouter Hol
LinkedIn: Gemeente Beverwijk
Facebook: Gemeente Beverwijk
Twitter: Gemeente Beverwijk
Instagram: Gemeente Beverwijk
YouTube: Gemeente Beverwijk
Website: www.beverwijk.nl

Gemeente Heemskerk

Heemskerk bestaat uit twee hoofdgebieden: het uitgestrekte Noordhollands duinreservaat (5 kilometer), begrensd door het brede Noordzeestrand, en het woongebied met veel ruimte en groen. Daarnaast heeft Heemskerk een groot tuindersgebied met veel kassen en twee bedrijventerreinen. Een daarvan, De Trompet, geldt als een landelijk voorbeeld voor duurzaamheid en zuinig energiegebruik.

Waarom Techport?

Voor de IJmond, waar de gemeente Heemskerk onderdeel van is, is de maak- en onderhoudsindustrie van groot belang. Om toekomstbestendig te zijn, is regionale samenwerking van verschillende partijen (bedrijven, onderwijs en overheid) essentieel. Techport is dit netwerk! Alleen samen maken we de ambities waar en de gemeente Heemskerk doet dan ook graag mee!

Contactgegevens

Contactpersoon: Loes van Swol-Noomen
LinkedIn: Heemskerk
Twitter @gem_heemskerk
Facebook: Gemeenteheemskerk
Instagram: gemeente_heemskerk
Website: www.heemskerk.nl