Categorie: Onderwijs

V&SH Offshore

Het bedrijf is een offshore-aannemer die een breed scala aan hoogspanningsactiviteiten uitvoert rondom het aansluiten en onderhouden van offshore windparken, waaronder array-, export- of interconnectiekabels. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het intrekken, aansluiten, testen, kabelreparaties en uitrusten van offshore hoogspanningsinstallaties. Jonne Schortinghuis (Managing Director): “Wij zijn een van de pioniers en vroege innovators voor de kabel pull-ins en het aansluiten en testen van hoogspanningsinstallaties met betrekking tot offshore windparken. Sinds 2011 hebben we al bij meer dan 30 windparken de hoogspanningsinstallaties aangesloten.

Waarom Techport?

V&SH Offshore wil samen met Techport de krachten bundelen met het oog op de toekomst. Darryl Djojosoediro (Crewing Manager): Wij geloven in het bundelen van krachten om samen iets te bereiken. Techport brengt de bedrijven, scholen en mensen samen. Wij zijn graag onderdeel van dit mooie platform omdat dit van toegevoegde waarde kan zijn niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst”.

Samen met de partners van Techport hoopt V&SH Offshore jongeren kennis te laten maken met techniek. “Onze opdrachten kunnen alleen worden gerealiseerd met de vakmannen- en vrouwen van V&SH Offshore die in ons eigen trainingscomplex worden getraind en klaargestoomd voor de nieuwe windparken die op de Noordzee en in de rest van Europa en de USA worden gebouwd.Deze transitie kunnen wij niet alleen, het vinden van geschikt personeel is een voorwaarde om door te kunnen. Techport verbindt ons met het netwerk van scholen en overheden die zich sterk maken voor een gezonde arbeidsmarkt. Zo staan we samen sterk om de jongens en meiden die in de techniek een uitdaging zoeken mee te nemen in deze continu innoverende markt wat offshore wind is”.

Contactpersoon

Website: www.vshoffshoresolutions.com
Contactpersoon: Darryl Djojosoediro, Crewing Manger V&SH Offshore

HVC

Wij helpen onze aandeelhouders – 44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland – bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik. Voor een schone energievoorziening halen wij duurzame energie (warmte, elektriciteit en groen gas) uit zon, wind, aardwarmte en afval. Daarnaast zetten we ons in om steeds meer materialen te hergebruiken. Dit doen we door inwoners te stimuleren en te helpen hun afval goed te scheiden zodat wij het apart kunnen inzamelen en verwerken. Zo blijven waardevolle grondstoffen behouden voor nieuwe producten.

Waarom Techport?

Stefan Schilp, praktijkcoördinator van de afdeling “opleiding en ontwikkelen” bij de HVC en verantwoordelijk voor de plaatsing van stagiairs op MBO niveau 4 voor de Businessunit Energie uit Afval in Alkmaar en Dordrecht: “Wij zoeken op verschillende gebieden de samenwerking met Techport omdat wij het belang van samenwerken in de regio belangrijk vinden, het kunnen leren van elkaar. Ook zien we al een aantal jaren dat het krijgen van goed opgeleid personeel voor de technische vakken steeds schaarser wordt. Ook aan de voorkant zien we dat de instroom van jongeren die kiezen voor een technische opleiding de laatste  jaren aan het afnemen is. Daarom vinden wij het belangrijk dat er verschillende initiatieven ondernomen worden om dit probleem aan te pakken, Techport is hier erg actief in en daarom deze samenwerking. We hopen uiteindelijk dat er meer instroom is bij de technische opleidingen en dat de opleidingen goed aansluiten bij het bedrijfsleven.”

Contactpersoon

Website: HVC
Contactpersoon: Stefan Schilp

Beansters

Beansters is een e-learning platform dat relevante en inspirerende oplossingen biedt aan cursisten, studenten en medewerkers. Met Beansters e-learning creëer je je eigen online leeromgeving en richt je die volledig naar eigen wens in. Het platform is eenvoudig in gebruik en heeft een uitnodigend design. Onze tools geven je de controle over je eigen online leerprogramma’s. Zo kun je je volledig richten op de inhoud van de e-learnings en het delen van kennis, zonder enige beperking.

Waarom Techport?

Onze droom is om samen met Techport en haar partners de leercultuur naar een hoger plan te tillen om daarmee de innovatiekracht van de regio te versterken. We willen bijdragen aan de innovatiekracht van Techport en haar netwerk door het faciliteren van het delen en borgen van kennis en vaardigheden, niet alleen binnen organisaties maar ook tussen organisaties.

Contactgegevens

Website: https://www.thebeansters.com/nl/

Het Molenduin

Het Molenduin bereidt jongeren van twaalf tot achttien jaar voor op werken in de branches ‘groen’, techniek, horeca of verzorging.

Leerlingen maken vanaf leerjaar één volop kennis met de praktijk. Met begeleiding van hun mentor doen zij op de werkvloer leerwerkervaring op. In de jaren erna volgt steeds meer stage. Ook óp school leren zij vooral in de praktijk en op uitdagende leerwerkplekken in en rond de school. Theorie is zoveel mogelijk gericht op de beroepscompetenties die leerlingen nodig hebben. Zo mogelijk halen leerlingen certificaten die zij goed kunnen gebruiken in de beroepspraktijk.

Jongeren doen vakkennis op en leren ‘werknemer’ zijn. Wij helpen ze in een veilige, gestructureerde omgeving om hun arbeidscompetenties te ontwikkelen.

Op tijd komen, samenwerken, hulp vragen, veilig werken: je hebt het allemaal nodig op de arbeidsmarkt. Ook op hun stageplek begeleiden wij leerlingen goed, samen met de praktijkopleider van het stagebedrijf. Zo komt talent tot bloei.

Contactgegevens

Website: www.molenduin.nl/Home

De Learning Engineer

De Learning Engineer levert (specialistische) opleidingstrajecten binnen de technische sector. Ook kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen bij ons terecht voor advies over het leerlandschap binnen hun organisatie. Hierbij kun je denken aan:
– De implementatie van een corporate academy
– Kennisborging
– Ontwikkelen van visie op leren
– Het inrichten van werkplekleren

De Learning Engineer is partner voor grootbedrijf, MKB en technisch onderwijs (bedrijfsscholen, vmbo, roc en hogeschool).

Contactgegevens

Website: www.delearningengineer.nl

De Marel

Bij kindcentrum De Marel hebben ze er goed over nagedacht. Techniekles doe je niet hap snap. Ze pakken het structureel aan. Aan alle groepen wordt gedacht en bij het thematisch onderwijs krijgt techniek een vaste plek.

Het onderwijs wordt na schooltijd voortgezet door Welschap. zij sluiten aan bij de thema’s en ook qua techniek sluiten zij aan door middel van workshops na schooltijd.

Waarom Techport?

Leonie Stoel, techniekcoördinator van De Marel vertelt: “Onze eerste kennismaking met Techport was in het voorjaar van 2019. Toen waren we ons net aan het oriënteren op nieuwe lesmethodes en wij wilden daar eerst goed over nadenken voordat we partner van Techport zouden worden. Een schooljaar later (waarin de wereld ook vanwege corona er heel anders uitziet) hebben we opnieuw contact met elkaar gezocht. Techport kwam persoonlijk de techniekwaaier overhandigen en eigenlijk was het daarna zo geregeld met de planning van de techniekactiviteiten binnen ons vernieuwde onderwijs. In de techniekwaaier staan voor elke groep de techniekactiviteiten in de regio overzichtelijk op een rijtje. We hoefden dus niet meer uren te surfen op het internet om geschikte techniekactiviteiten op te zoeken.”

Leonie: “Het vorige schooljaar hebben we benut om van lesmethode te veranderen. Daarin hebben we ook goed nagedacht over hoe techniekonderwijs hierin past. Techport heeft ons daarbij op het goede spoor gezet; daarbij hebben we wel heel duidelijk gekeken wat bij onze school en onze leerlingen zou passen. Dit schooljaar kunnen we daarom echt goed starten techniek en technologie”. 

Ook De Marel gaat nu dus als Techportschool nog beter aandacht geven aan techniekles en aan goede beeldvorming bij kinderen over techniek. En niet alleen bij kinderen; ook leerkrachten ontdekken dat techniek en technologie overal is! 

Contactgegevens

Website: www.demarel.nl
Contactpersonen: Léonie Stoel en Marie-José van de Vegt
Facebook: De Marel

Skills

Wij bieden drie verschillende niveaus aan: basis, kader of gemengd. En presteer je goed voor een bepaald vak, dan mag je dit ook op een hoger niveau volgen en afsluiten.

Skills vmbo geeft het onderwijs vorm vanuit de individuele leerling. 

Contactgegevens

Website: https://www.skillsvmbo.nl

Bonhoeffer

Het Bonhoeffercollege is sinds 19 september 2016 officieel een Technasium. Het Technasium is denken en doen. Niet alleen theorie, maar ook praktijk. Op het Technasium zit je zelf achter het stuur. Je neemt de plek in van bijvoorbeeld een bouwkundige, mijnbouwspecialist, architect, radioloog of biomedisch ingenieur en je werkt in groepjes aan opdrachten die rechtstreeks vanuit de praktijk komen.

Contactgegevens

Website: www.bonhoeffer.nl

Franciscusschool

We vinden het van belang dat de kin­deren van nu later in de samenleving op volwaar­dige wijze met elkaar omgaan en samenwerken. Wij leren de leerlingen dat er een veelheid van opvattingen bestaat, dat wij respect voor elkaar moeten opbrengen en dat wij met verschillen om moeten leren gaan.

Wij gaan er vanuit dat de ouders de visie van de school respecteren en zich conformeren aan de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is.

Contactgegevens

Website: www.franciscus-school.nl

Zefier

Dit verhoogt de kansen van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij.

De Zefier biedt een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen vanuit hun unieke kwaliteiten hun talenten inzetten en ontwikkelen.

Contactgegevens

Website: www.zefier-atlant.nl

Kompas / Waldorf aan zee

Het Kompas is een algemeen christelijke basisschool. De waarden en normen vanuit de christelijke levensbeschouwing zijn leidraad bij het handelen. De school is een gemeenschap waarin respect voor jezelf, voor de ander en voor het andere centraal staat.

Waldorf aan zee

Waldorf aan Zee is een startende vrij schoolstroom onder de vleugels van schoolbestuur Atlant Basisonderwijs. De plek van deze school is in één van de Kompasscholen aan de Heerenduinweg (locatie Oost), prachtig gelegen tegenover het bos. Er is één kleuterklas en op 17 augustus 2020 komt daar een klas 1-2 combinatie (groep 3-4) bij.

Contactgegevens

Website: www.kompas-atlant.nl

De Klipper

Contactgegevens

Website: www.klipper-atlant.nl