Categorie: Fieldlab Smart Maintenance

SHM Next

SHM Next is formeel partner van het Fieldlab Smart Maintenance Techport. SHM Next is gevestigd in YES Delft, een broedplaats voor technologie start ups met veel spin offs van TU Delft. Zij hebben een technologie ontwikkeld waar met sensoren haarscheurtjes in constructies kunnen worden gemeten. Op dit moment doen zij een project met inspectiebedrijf en Techport partner Intures bij Tata Steel waar ze potentiele scheurvorming in (hijs)kranen voorspellen. Ook zijn ze met de technologie actief bij infrastructurele werken (bruggen) en in havens (kades) en ze zien nog veel andere kansen voor expansie/nieuw business. Daniel Tajari, Technology Director: “Wij willen onze kennis graag delen met het netwerk. We zien dan ook mogelijkheden om kennis over te dragen in de net ontwikkelde leergang Masterclass Smart Maintenance van het Nova College en verschillende bedrijven.”

Met de specifieke meettechnieken en inzet van unieke sensortechnologie is SHM Next een prachtige aanvulling op het consortium binnen het Fieldlab Smart Maintenance Techport dat zich richt op voorspelbaar onderhoud in de maakindustrie. 

Contactgegevens

Website: SHM Next
Contactpersoon: Daniel Tajari

Smart Industry

‘Smart Industry’ of slimme industrie is de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Via het ‘internet of things’ zijn deze onderling verbonden, en doen ze nieuwe manieren van produceren, businessmodellen en sectoren ontstaan.

Slimme industrieën hebben een grote grondstoffen- en kostenefficiëntie en ze kunnen heel flexibel produceren, zowel in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), het volume (hoeveelheid) als de levertijd.

Volgens de Implementatieagenda 2018-2021 moet Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa hebben. De agenda is opgesteld door de partners van het Smart Industry Team: FME, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Kamer van Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en TNO.

Website: Smart Industry

Provincie Noord-Holland

Contactgegevens

Website: www.noord-holland.nl
Contactpersoon: Irmgard Noordhoek

Facta

Al jaren zetten we de standaard in kwaliteit in service en onderhoud. Een standaard die we elke dag blijven verleggen. Dat maakt dat we voorop lopen. Met kennis van de nieuwste technieken. Op meerdere vlakken. Door slim te werken en buiten de gebaande paden te denken, kijken we mee waar we kunnen vernieuwen. Wij helpen onze klanten om stilstand te voorkomen, processen te verbeteren en betrouwbaarheid te vergroten.

Waarom partner?

Bij Facta willen we niet alleen op de hoogte blijven van de laatste technieken, wij willen onze kennis ook verder ontwikkelen. De samenwerking met Techport biedt ons extra kansen en mogelijkheden om technische innovaties te delen, te ontdekken en verder uit te werken.

Contactgegevens

Website: www.facta.nl
Facebook: Facta BV
Linkedin: Facta BV
Contactpersoon: Jeffrey Schotvanger

Samiotics

Samotics voorspelt wanneer en waarom machines zoals windturbines en productieapparatuur stuk gaan, vooral wanneer die gebruik maken van elektromotoren. Niet zonder reden, er staan in Europa zo’n 100 tot 150 miljoen van die apparaten. Door een sensor te plaatsen in de verdeelkast van een fabriek, de plek waar de stroom wordt verdeeld, kan het bedrijf zien wanneer motoren haperingen vertonen in de elektriciteit die ze afnemen. Dat is een teken dat enige tijd later het apparaat, of een gedeelte ervan, naar zijn grootje gaat. Een verschil met de bestaande controletechnieken.

Contactgegevens

Website: https://samotics.com
Contactpersoon: Simon Jagers
LinkedIn: Samotics
LinkedIn: Simon Jagers

IJssel

Wij ontzorgen productiebedrijven door samen pragmatisch verbeterplannen te bedenken en uit te voeren, met als passie continu verbeteren. Hierdoor worden wij door onze klanten gezien als strategisch partner in het verstevigen van de concurrentiepositie en dragen daardoor bij aan het behouden van industrie in Nederland.

Waarom partner?

Om de nieuwe technieken succesvol te in te zetten heeft iedere keten partij een stukje van de puzzel in handen. Wij zijn ervan overtuigd dat de toegevoegde waarde in het delen van kennis zit en door dit samen te demonstreren hoe we dat succesvol omzetten in productie en onderhoudsverbetering, hierdoor behouden we de industrie in Nederland. Samen sterker!

Contactgegevens

Website: IJssel
Contactpersoon: Wim Gielen en Paul Kok
LinkedIn

Vrije Universiteit

Our mission is to make the world a better place in the digital era: we bring together academia and practice to truly understand the social and long-term consequences of digital innovations in organizations. 

De digitale ontwikkeling in de samenleving gaat snel, zo ook in de industrie. Als KIN Center of Digital Innovation zitten we graag dicht op de praktijk om te bestuderen en te adviseren hoe digitalisatie en digitale technieken (machine learning, artificial intelligence) samenwerken en organiseren beïnvloed. 

Website: Vrije Universiteit
Twitter
Linkedin
Contactpersoon: Dennis van Kampen

VanDerEng

Met onze brede portfolio zijn wij vooral actief in de in de tuinbouw, de voedingsindustrie, de zware industrie en de vrijetijdsindustrie. Dankzij informatietechnologie neemt identificatie een steeds belangrijke rol in tijdens het vaststellen van de kenmerken van een object of een proces. VanDerEng is op dit gebied een toonaangevend Internationaal georiënteerde producent van niet-zelfklevende informatiedragers, die bijdragen aan de optimalisatie van product-, persoons- en procesidentificatie.

Website: VanderEng

SKF

Onze expertise berust op de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van lagers, afdichtingen, smeersystemen, condition monitoring en andere maintenance management oplossingen. Met de recente acquisitie van Presenso Ltd., een bedrijf dat gespecialiseerd is in op Artificial Intelligence (AI) gebaseerde predictieve onderhoudssoftware, stelt SKF productiebedrijven in staat om afwijkingen automatisch te vinden, die voorheen moeilijk te detecteren waren, en hierop te reageren reageren zonder het gebruik van datawetenschappers. De expertise van Presenso versterkt het aanbod van SKF’s Rotating Equipment Performance benadering. Artificial Intelligence zal de manier, waarop de industrie naar betrouwbaarheid kijkt, veranderen en AI tot een geïntegreerd onderdeel van de productie maken. En SKF is als altijd frontrunner in deze innovatieve ontwikkelingen.

Waarom partner?

SKF wil graag kennis delen binnen een groep enthousiaste bedrijven, die samen werken aan innovatieve ontwikkelingen voor de industrie.  Met onze 113 jaar ervaring in alle takken van industrie willen we een partner zijn in deze kennisdeling.

Contactgegevens

Meidoornkade 14
3992 AE Houten

Contactpersonen: Oskar Diergaarde en Ringo van Voorst
LinkedIn
Website: SKF

Inertia Technology

In tegenstelling tot traditionele inertiële sensorsystemen legt Inertia de focus op gedistribueerde oplossingen geïnspireerd door het vakgebied van draadloze sensornetwerken. Dankzij de draadloze communicatie-mogelijkheden kunnen bewegingsmetingen online verwerkt worden in een netwerk van samenwerkende sensoren, wat zorgt voor verbeterde nauwkeurigheid in de gedetecteerde kenmerken en directe terugkoppeling.

Inertia is actief in onder meer de volgende vakgebieden:

Waarom partner?

Inertia neemt deel in Techports Fieldlab Smart Maintenance. Hierin simuleren we fabrieksprocessen, testen we sensoren en vertalen we meetdata naar kennis en informatie. Via koppeling van installatie- en productiegegevens kunnen we onderhoudsmodellen optimaliseren en machinefalen voorspellen. Dit leidt tot optimale inzet van bronnen, met maximale resultaten voor minimale kosten.

Contactgegevens

Website: Inertia Technology
Contactpersoon: Mihai Marin-Perianu

Sorama

Sorama ontwikkelt en levert oplossingen voor het in beeld brengen van geluid en trillingen. Door gebruik te maken van een microfoon array met mems microfoons kunnen specifieke geluiden gelokaliseerd en geïdentificeerd worden, waarmee efficiënt en effectief problemen kunnen worden opgespoord en verholpen.

Om de toepassing van het detecteren van defecte rollen in transportbanden te onderzoeken en testen ten einde dit te ontwikkelen naar een oplossing.

  

Contactgegevens

Website: Sorama
Contactpersoon: Paul van Doorn

World Class Maintenance

Specifiek voor onze leden, maar ook voor de maatschappij als geheel. Onze projecten op het gebied van slim onderhoud dragen bij aan een verlengde asset lifetime, aan een betere mobiliteit, aan de noodzakelijke energietransitie, aan kennisontwikkeling en last but not least, aan de Nederlandse concurrentiekracht.

Innovatieprojecten en Fieldlabs
We voeren crosssectorale innovatieprojecten uit, ontwikkelen een onderwijsprogramma en werken aan een actief netwerk waarin asset owners, serviceleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en de overheid participeren. Belangrijke pijlers zijn de WCM Fieldlabs waarbij een gehele sector uitgedaagd wordt om innovaties te versnellen door samen te experimenteren.

Waarom partner?

World Class Maintenance, als landelijke netwerkorganisatie voor smart maintenance, is partner van Techport. In het samenwerkingsverband van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven ondersteunt WCM bij het opstarten en versnellen van innovatieprojecten. De doelstelling is 100 % voorspelbaar onderhoud voor de Nederlandse industrie.

Contactgegevens

Website: WCM
Twitter: WCM
LinkedIn: WCM
Contactpersoon: Paul van Kempen