29 september 2021

Nova College en Knowledge Insight werken samen om digitaal onderwijs in de techniek te versterken

Digitalisering heeft grote gevolgen voor de banenmarkt. Maar het heeft ook grote gevolgen voor de scholingsinstituten en opleiders die de huidige en toekomstige medewerkers opleiden. Daarnaast wordt de banenpool de komende jaren nog verder belast. Doordat er een dalende instroom van studenten is, terwijl ervaren personeel door pensionering uittreedt. Daarbovenop komen veranderingen in de markt als Product As A Service, toegenomen druk op beschikbaarheid van kapitaalgoederen en niet in het minste geval corona, waardoor de inzet van al schaars personeel nog moeilijker wordt. Uitdagingen waar we op de korte en lange termijn mee te maken gaan krijgen.

Om al deze uitdagingen te adresseren ontwikkelde Knowledge Insight een methode om werkmethodes vast te leggen, gestructureerd uit te kunnen voeren en papierloos vanuit het veld terug te kunnen koppelen. Dit alles handsfree terwijl de technici (en studenten) gewoon hun werk doen. Tevens kunnen mensen in het veld op elk moment stemgestuurd ruggespraak houden met een collega (expert) zodat ook efficiency en kennisoverdracht gemaximaliseerd worden.

Samen met het Nova College worden nu programma’s uitgewerkt voor educatie en toetsing van (jonge) technici voor studierichtingen als Werktuigbouw, Elektra, Automotive en Maritiem. Nova College en Knowledge Insight treden tijdens de Techport Technologieweek samen op. Ze proberen jonge studenten te motiveren voor de vele mooie studierichtingen die de techniek te bieden heeft. Immers techniek is niet vies en ouderwets. Het is juist modern, soms veeleisend maar altijd voortschrijdend.

De samenwerking met Techport heeft voor Knowledge Insight verschillende redenen:

  • Kennismaken met een netwerk van potentiële gebruikers voor hun oplossingen.
  • Techport zit in een regio waar veel innovatie en groei is te verwachten in de komende tijd, met de daarbij behorende personele uitdagingen.
  • Knowledge Insight wil graag bijdragen aan het motiveren van mensen om techniek te kiezen als studierichting – het biedt vele keuzerichtingen, er is veel werk (nu en in de toekomst) en misschien nog wel het belangrijkst – het is leuk en interessant.

De samenwerking met het Nova College zal vanuit Knowledge Insight ook het beschikbaar stellen van specialisten voor gastlessen omhelzen. Zo kunnen alle partijen van elkaar leren en elkaar versterken.