20 oktober 2023

Eerste use cases Tiny Machine Learning succesvol afgerond

Samen met studenten van hogescholen brengt André Gerver van Techport Tiny Machine Learning in de praktijk. Met Tiny Machine Learning kan het energieverbruik en het productieproces in kaart worden gebracht. Dit kan o.a. energiebesparingen opleveren tot wel 30%.

Inmiddels zijn de volgende use cases afgerond:

– Tata Steel – geluidslokalisatie met als doel het voorkomen van geluidsoverlast
– Hilton Foods Holland – predictive maintenance van een machine, met als doel het voorkomen van uitval of stilstand en daarmee voedselverspilling
– Biscuits International – monitoren van houdbaarheidsdatum, barcode en etiket om de juiste combinatie en datum te controleren. Met als doel het voorkomen van voedselverspilling-
– VanDerEng – energiemonitoring met als doel energiereductie en het voorkomen van piekbelasting en extra sensoren op machines geplaatst om data te verzamelen t.b.v. een nauwkeurige voorcalculatie. Bedrijven zijn zeer tevreden over de uitkomsten van de use cases.

Naast de technische use cases is er bij Biscuits International en Hilton Foods Holland door studenten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Smart Industry voor de langere termijn, inclusief de bedrijfskundige implicaties daarvan en de mogelijke business case. Het onderzoek heeft geleid tot een road map van mogelijke use cases verspreid over een aantal jaar, met indicaties van de technische en economische haalbaarheid en de opschalingsmogelijkheden binnen de organisatie. 

Jeroen Reiber, Manager Engineering en Technical Support bij Hilton Foods Holland:

“De uitkomsten van de uses cases hebben onze verwachtingen ruimschoots overtroffen. Niet alleen is duidelijk geworden wat de mogelijkheden zijn van Tiny ML en Edge AI. Maar ook is hierdoor de directie in Nederland en zelfs de Holding directie in Engeland enthousiast over en nieuwsgierig naar de mogelijkheden van digitalisering en Smart Industry. We gaan daarom verder opschalen met deze nieuwe technologie en onderzoek doen naar de mogelijkheden”

Lees meer over Tiny Machine Learning / Edge AI en het vervolg van deze use cases op de projectpagina.