17 februari 2023

Deuren staan open voor statushouders in de isolatietechniek 

De directeur van IC Beverwijk, Hans Kramer, heeft de kandidaten uit Beverwijk kennis laten maken met de wereld van isolatietechniek. Hans heeft medewerkers met verschillende culturen werkzaam binnen zijn bedrijf en de ervaringen zijn zeer positief. Zelfs een werknemer uit voormalig Joegoslavië heeft zich opgewerkt als Chef Werkplaats.  

Herbert Bos van Welzijn Beverwijk, probeert samen met Techport de brug naar werk in de techniek te versnellen. Statushouders mogen direct werken, in principe hoeven zij niet te wachten op begeleiding van het UWV, nadat ze zijn ingeburgerd. Dit biedt kansen voor meerdere statushouders en bedrijven.  

De negen kandidaten reageerden in ieder geval heel enthousiast op het bedrijfsbezoek IC Beverwijk. Een aantal geïnteresseerden kregen het aanbod om binnenkort langs te komen waarbij zij een dag werkervaring mogen opdoen bij het bedrijf. Op deze manier kunnen de kandidaten echt ervaren of het werk past bij wat zij zoeken, maar ook of zij de skills die zij hebben opgedaan in het land van herkomst kunnen inzetten. 

Goede instroom bij organisatie door diverse mogelijkheden  

IC Beverwijk biedt werkzaamheden aan op verschillende locaties in zowel binnenland als buitenland. Het werk is gevarieerd, de taal is geen issue, deze leert men het snelst op de werkvloer. Wat zij erg belangrijk vinden is dat je op elkaar kunt rekenen. Denk aan op tijd komen en afstemming met elkaar.  

Het bedrijf biedt voor nieuwe medewerkers een inwerkprogramma en goede begeleiding op de werkvloer. Daarnaast is er ruimte om werk en leren te combineren. IC Beverwijk biedt op deze wijze veel mogelijkheden om in te stromen bij de organisatie en is een voorbeeld voor veel andere bedrijven in de technische sector die statushouders een kans willen geven om het technische vak in Nederland te leren.  

Laat ook statushouders kennis maken met techniek!

Hoe mooi is het als er straks meer ambassadeurs zijn voor statushouders die willen werken in de techniek. Meld je bedrijf aan voor een bedrijfsbezoek via Margriet Lautenschutz (margriet.lautenschutz@techport.nl). Zij helpt vanuit haar rol, als projectmanager Werken/zij-instroom van Techport, bij de verbinding tussen bedrijven en statushouders.