Strategisch HR voor het mkb

Het project Strategisch HR voor het mkb heeft als doel om het werven en het behouden van arbeidskrachten voor de techniek en de energietransitie in de IJmond regio te verbeteren. Dit is hard nodig, want voor de energietransitie in Noord-Holland wordt geschat dat tot 2030 alleen al ruim 12.000 extra werknemers nodig zijn. De huidige krappe arbeidsmarkt en met name het tekort aan technisch geschoold personeel, vraagt om werkgevers die actief met hun HR-beleid aan de slag gaan.

Ondersteuning voor mkb’ers
Het gebrek aan technisch geschoold personeel en de veranderende vraag door de energietransitie vergt specifieke kennis op het gebied van HR. Grote organisaties hebben dit vaak wel in huis en/of de budgetten om adviseurs in te huren. Maar veel mkb’ers hebben dat niet en hebben het bovendien druk met de dagelijkse gang van zaken. Met het project Strategisch HR voor het mkb gaat Techport samen met de projectpartners deze mkb’ers ondersteunen en adviseren. Zodat ook zij de stap kunnen maken naar een moderne en toekomstgerichte invulling van hun werkgeverschap.

Maatwerk
Strategisch HR voor mkb kenmerkt zich door een individuele aanpak. Het gaat verder dan advies of een bedrijfsanalyse en is hands-on. Deelnemende bedrijven (én hun medewerkers) worden concreet geholpen om hun HR-uitdagingen op een toekomstgerichte manier in te vullen. Het project werkt met twee onafhankelijke HR-adviseurs die op de individuele vraag en behoefte van de ondernemer kunnen ingaan. Maatwerk per mkb’er dus, die immers elk hun eigen uitdaging en behoefte hebben.

Strategisch personeelsplan
Het doel is om in een periode van drie jaar 75 ondernemers te helpen. De HR-adviseurs komen samen met de deelnemende bedrijven tot een strategisch personeelsplan en zorgen dat de medewerkers toekomstgerichte ontwikkelgesprekken krijgen en dat waar nodig om- en bijscholing wordt ingezet. Op het gebied van werving zorgen ze voor een aanpak die leidt tot meer en duurzamere instroom. Waar dit meerwaarde biedt, wordt de Techport-bedrijvenscan ingezet.

Samenwerking
Strategisch HR voor het mkb wordt mede mogelijk gemaakt door het Just Transition Fund, de Europese Unie, de Provincie Noord-Holland en RBA KZIJ.

Voor meer informatie of interesse in deelname kan je contact opnemen met programmaleider suzan.buss@techport.nl