RIF Smart Maintenance mbo

De digitalisering in de maak- en onderhoudsindustrie, maar ook in de (off)shore wind, is in volle gang. Dat betekent dat de gevraagde kennis en vaardigheden voor onderhoudsmonteurs is veranderd. Het onderhoud wordt steeds vaker ‘slim’ uitgevoerd. Als eerste in Nederland wordt daarom in de IJmond-regio de technische opleidingen verrijkt met Smart Maintenance (‘slim onderhoud’).

De bedrijven en scholen die samenwerken binnen Techport hebben samen een plan opgesteld om de opleidingen te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan ontvangt het ROC Nova College bijna 1.6 miljoen euro van het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangt het Nova College 250.000 euro subsidie van de provincie Noord-Holland voor dit project. De deelnemende bedrijven investeren zelf door uren, kennis en expertise beschikbaar te stellen.

Een onderdeel van het plan is Smart Maintenance MBO. Dit is een verbreding en verdieping van de opleidingen Procestechniek, MyTec, Werktuigbouw, Elektrotechniek, Installatietechniek en Algemene operationele techniek op niveau 3 en 4. Binnen deze opleidingen kunnen studenten zich straks ontwikkelen tot Smart Maintenance-expert. 

Meer informatie over de opleidingen met Smart Maintenance bij het Nova College vind je hier.

Er is een bijscholingsprogramma Smart Maintenance voor onderhoudsmonteurs ontwikkeld en het Associate Degree (verkort hbo) Smart Maintenance is per september 2023 gestart. Bij al deze opleidingen wordt gebruik gemaakt van het Fieldlab Smart Maintenance Techport.  

Meer informatie? Neem contact op met Edward Straus via edward.straus@techport.nl.