Icoon

RIF Smart Maintenance mbo

Ontwikkelen van een actueel en relevant opleidingsaanbod met onder andere Smart Maintenance voor technische opleidingen.

De digitalisering in de maak- en onderhoudsindustrie, maar ook in de (off)shore wind, is in volle gang. Dat betekent dat de gevraagde kennis en vaardigheden voor onderhoudsmonteurs is veranderd. Het onderhoud wordt steeds vaker ‘slim’ uitgevoerd. Als eerste in Nederland wordt daarom in de IJmond-regio de technische opleidingen verrijkt met Smart Maintenance (‘slim onderhoud’).

De bedrijven en scholen die samenwerken binnen Techport hebben samen een plan opgesteld om de opleidingen te vernieuwen. Voor de uitvoering van dit plan ontvangt het ROC Nova College bijna 1.6 miljoen euro van het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangt het Nova College 250.000 euro subsidie van de provincie Noord-Holland voor dit project. De deelnemende bedrijven investeren zelf door uren, kennis en expertise beschikbaar te stellen.

Een onderdeel van het plan is Smart Maintenance MBO. Dit is een verbreding en verdieping van de opleidingen Procestechniek, MyTec, Werktuigbouw, Elektrotechniek, Installatietechniek en Algemene operationele techniek op niveau 3 en 4. Binnen deze opleidingen kunnen studenten zich straks ontwikkelen tot Smart Maintenance-expert. 

Meer informatie over de opleidingen met Smart Maintenance bij het Nova College vind je hier.

Binnenkort start ook een bijscholingsprogramma Smart Maintenance voor onderhoudsmonteur en wordt er een Associate Degree (verkort hbo) Smart Maintenance ontwikkeld (start per september 20212. Bij al deze opleidingen wordt gebruik gemaakt van de proeffabriek van het Fieldlab Smart Maintenance Techport. 

Meer informatie over de RIF Smart Maintenance mbo is op te vragen bij Edward Straus.

Techport wordt mede mogelijk gemaakt door

Heb je een goed idee om de maak- en onderhoudsindustrie verder te helpen?

Neem contact met ons op