Hybride docent

Hybride docenten. Ooit van gehoord? Er zijn in Nederland ruim 50.000 hybride docenten die hun baan voor de klas combineren met een andere baan. Denk aan docenten die naast hun baan als docent ook ambtenaar, ondernemer, onderwijsinnovator of leraar-opleider zijn. Techport heeft van het landelijke Platform Talent voor Technologie subsidie ontvangen voor een pilot rond hybride docenten in de IJmond. 

Een hybride docent bij Techport richt zich op:

  • Het verzorgen van kwalitatief goed techniekonderwijs aansluitend bij de praktijk
  • Optimaal begeleiden van studenten in de praktijk
  • Goede verbinding tussen onderwijs en bedrijven binnen Techport.

Techport heeft een verkort leertraject ontwikkeld ten behoeve van het behalen van lesbevoegdheid voor hybride docenten, kennisdeling door collegiale consultatie (vmbo-mbo-hbo) en het inbouwen van gastlessen in curriculum.

Meer informatie is te vinden in deze informatiebundel. Wil je hybride docent worden? Of wil je meer informatie over de invulling van het leertraject? Dan kan je terecht bij Rianne Jaspers.

Rianne Jaspers, projectleider Hybride Docent bij Techport vertelt tijdens iMaintain Techport 2020 over de pilot.